EUR 23.985

USD 22.380

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.7 %

EUR 23.985

USD 22.380

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

25. 11. 2021

0 komentářů

Musím chodit na schůze SVJ?

 

Společenství vlastníků jednotek je uskupení všech bytových jednotek, které jsou v daném domě. V tomto společenství je zastoupen každý majitel bytu a to dle váhy svého spoluvlastnického podílu na společných prostorách domu. Každé společenství má svůj výbor, který řeší provozní běžné záležitosti. A minimálně jednou ročně se musí sejít shromáždění SVJ. Musíte na tyto schůze jako majitel bytu chodit?

Loading 

Stručně: nemusíte, ale měli byste

Účast majitelů bytů na schůzích SVJ není povinná. Pro vás jako majitele opravdu není dané zákonem, že se musíte takové schůze zúčastnit. Pokud ale účast na schůzích odmítáte, je možné, že toto bude mít nějaké následky.

Platí totiž, že co je na schůzích přijato, to je závazné pro všechny členy SVJ. Může se tak například odhlasovat rozsáhlá rekonstrukce financovaná dluhem. Což bude mít dopad nejen na vaše pohodlí při bydlení, ale také se stáváte účastníkem dluhu a to dle svého vlastnického podílu.

Problémy ale můžou vzniknout také při nečinnosti SVJ. Například když se vám barák rozpadá před očima a padající omítka například způsobí škodu na stojících autech. V takovém případě jste za škodu zodpovědní také dle svého podílu v SVJ.

Z těchto důvodů je tak vhodné na schůze chodit a aktivně se podílet na správě domu. Stejně tak je vhodné hlasovat a nenechat vše jen na ostatních majitelích. To, jak hlasujete, nebo případně to, jak hlasovali jiní bez vaší účasti, totiž může mít dopad i na vás.

REKLAMA

Kdy je shromáždění SVJ usnášeníschopné a jak hlasuje

Výbor SVJ při každé schůzi kontroluje účast a zaznamenává hlasování. Problémy s účastí můžou totiž zapříčinit, že shromáždění SVJ není usnášeníschopné a není tedy možné cokoliv odhlasovat. Za jakých podmínek shromáždění hlasuje a kdy může dané usnesení vůbec přijmout.

  • Každý z vlastníků jednotek má tolik hlasů, kolik odpovídá jeho podílu na společných prostorách domu.
  • Shromáždění je usnášeníschopné, pokud je přítomna většina hlasů odpovídající podílu bytů na společných prostorách.
  • Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasuje polovina přítomných hlasů.
  • Schválení a změna stanov, zástava bytů/domu a rozúčtování cen služeb na jednotky je možné přijmout pouze tříčtvrtinovou většinou přítomných.
  • O modernizaci, rekonstrukci či jiných stavebních úpravách rozhoduje tříčtvrtinová většina všech vlastníků jednotek.
  • O změně účelu užívání a změně stavby můžou rozhodnout pouze všichni vlastníci.
  • Stanovy SVJ můžou vyžadovat větší většinu hlasů, než uvádí zákon.

Hlasování per rollam

Účast na schůzích opravdu nebývá moc vysoká a SVJ to může způsobovat problémy právě s usnášeníschopností. Zákon pamatuje na obdobu dálkového hlasování. Je možné hlasovat v písemné podobě například skrze oběžník. Nebo jsou využívány různé nástroje pro online hlasování.

Aby bylo hlasování per rollam možné, je nutné, aby SVJ toto mělo upraveno ve svých stanovách. V takovém případě se pak majitelé jednotek můžou seznámit s podklady pro hlasování v daném termínu a poté hlasovat buďto online nebo na papírovém lístku. Výsledek hlasování se poté oznámí majitelům písemně a výbor jim také oznámí obsah přijatého usnesení.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.27 Aktuální výše Hypoindexu

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%
Historie vývoje


Související články

datové schránky svj

Stát v lednu zřídí automaticky datové schránky všem SVJ

Od 1. ledna budou společenstvím vlastníků jednotek automaticky zřízeny datové schránky. Povinnost nově dopadá i na další subjekty – podnikající fyzické osoby a nepodnikající právnické osoby. Od automatického zřizování datové schránky nepodnikajícím fyzickým osobám stát prozatím upustil.

Text: Veronika Hejná

16. 12. 2022

hospodaření svj

Co když společenství vlastníků nehospodaří tak, jak má?

Práce ve výboru společenství vlastníků je nevděčná, odměna za zodpovědnou práci bývá spíše symbolická. Přesto má statutární orgán nemálo povinností vůči vlastníkům. Jednou z povinností je vést rozpočet a předkládat každoročně zprávy o výsledku hospodaření shromáždění vlastníků. Co když to však statutární orgán neučiní a jak se vadnému postupu bránit? 

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

04. 08. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *