EUR 23.655

USD 21.982

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 12.7 %

EUR 23.655

USD 21.982

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

25. 04. 2023

0 komentářů

Nejvyšší soud: Může SVJ ve stanovách omezit nebo zakázat krátkodobé ubytování?

 

Nejvyšší soud ČR odpověděl na otázku, zda je možné ve stanovách společenství vlastníků omezit nebo zakázat krátkodobé ubytování typu Airbnb.

Loading 

Úkoly společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastník jednotek zajišťuje správu domu a pozemku, za tímto účelem jako právnická osoba vzniká. Správa domu a pozemku potom podle občanského zákoníku zahrnuje vše, co se netýká povinností konkrétního vlastníka jednotky a je přitom v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí.

Bytové spoluvlastnictví v rámci společenství vlastníků jednotek má specifickou povahu. Ta podle je podle  Ústavního soudu ČR dána „dualistickou koncepcí spočívající ve výlučném vlastnictví bytové jednotky (myšleno ve vztahu k druhé části tohoto „vlastnického dualismu“) na jedné straně a podílovým spoluvlastnictvím společných částí domu na straně druhé.“

Shromáždění společenství vlastníků jakožto nejvyšší orgán přijímá stanovy SVJ a jejich změny. Stanovy jsou základním dokumentem, který řídí vnitřní poměry společenství.

Jádro sporu: Omezení krátkodobých pronájmů typu Airbnb stanovami SVJ

Vlastník bytu v centru Prahy soudně napadnul rozhodnutí shromáždění o změně stanov, jimiž došlo k zakotvení podmínek pro užívání bytů k opakovanému krátkodobému pronájmu. Pro opakované krátkodobé pronájmy (kratší než 3 měsíce) či poskytování ubytovacích služeb zakotvily stanovy povinný souhlas všech členů.

Vlastník se domníval, že do vlastnického práva vlastníka jednotky lze  zasáhnout pouze na základě a v mezích zákona. Zákon ale takovýto zásah shromáždění SVJ neumožňuje. „Společenství vlastníků má ze své povahy působnost a svéprávnost omezenou na předmět činnosti, do něhož patří správa domu a pozemku, nikoli správa bytů (jednotek),“ cituje v usnesení NS ze dne 15. 3. 2023, sp. zn. 26 Cdo 854/2022 Nejvyšší soud.

REKLAMA

Nejvyšší soud konstatuje, že jednou z povinných náležitostí stanov jsou pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí. „Těmito pravidly by většinou mohly být buď nahrazeny dosavadní domovní řády, anebo by mohl být ve stanovách vytvořen základ pro tvorbu domovního řádu, který by vycházel z pravidel určených stanovami. V úvahu přichází např. pravidla pro dodržování nočního klidu, pravidla pro zamykání domu či nakládání s klíči,“ konstatuje Nejvyšší soud ČR v citovaném usnesení.

Stanovy mohou regulovat pouze užívání společných částí

Zároveň však soud dospěl k závěru, že pravidla zakotvená stanovami se mohou týkat právě a jen užívání společných částí. Nelze omezovat vlastníka v nakládání s jeho bytovou jednotkou.

„Užívání bytu a společných částí je neoddělitelně spjato a vlastník jednotky je povinen se těmito pravidly řídit, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu. Musí však vždy jít o pravidla, jejichž smyslem a účelem je vskutku upravit užívání společných částí, nikoliv ve skutečnosti omezit nakládání s bytem (jednotkou),“ zdůrazňuje Nejvyšší soud a potvrdil tak závěry v předchozím rozhodnutí Vrchního soudu v Praze.

Sousedé se přesto mohou bránit. Pokud by totiž vlastník užíval byt k jinému účelu než určenému v prohlášení (k ubytování namísto bydlení) a opakovaně tím rušil klid a pořádek v domě, lze iniciovat prodej jednotky tohoto vlastníka. Návrh na nucený prodej může společenství vlastníků podat k soudu až poté, kdy vlastník přes písemnou výstrahu „své povinnosti porušuje způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků“. Náležitosti výstrahy jsou upraveny v § 1184 odst. 2 občanského zákoníku a s podáním návrhy na prodej jednotky musí souhlasit většina všech vlastníků jednotek (nepřihlásí se ale k hlasu rušícího vlastníka).

 

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.32 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%
Historie vývoje


Související články

Nájemní bydlení je investičně zajímavé

Účastníci konference Nájemní bydlení budoucnosti pořádané společnostmi BTR Consulting a Real Estate Academy se jednoznačně shodli, že rezidenční trh se proměňuje. Jasným trendem je nájemní bydlení jako aktuálně cenově dostupnější alternativa oproti vlastnickému bydlení a jako možnost zajímavá i z investičního pohledu.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

02. 06. 2023

Jak se může nájemce bránit nesprávnému vyúčtování energií?

Pronajímatel má povinnost zajistit služby související s užíváním bytu, na nichž se s nájemcem dohodne v nájemní smlouvě, jinak služby nezbytné. Tyto služby jsou zpravidla hrazeny ve formě záloh a následně vyúčtovány. Pokud vyúčtování nesplňuje stanovené požadavky, má nájemce několik možností, jak se bránit.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

01. 06. 2023

I přes pokles jsou ceny nemovitostí v ČR stále na relativně vysoké úrovni

Trh s nemovitostmi v České republice prochází v posledních měsících významnými změnami. Po dlouhém období růstu cen dochází k určité stabilizaci a mírnému poklesu. Z  aktuálních dat vyplývá, že ceny nemovitostí se za poslední tři měsíce vyvíjely různými směry.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

29. 05. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *