EUR 25.340

USD 23.267

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.340

USD 23.267

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

25. 04. 2023

0 komentářů

Nejvyšší soud: Může SVJ ve stanovách omezit nebo zakázat krátkodobé ubytování?

 

Nejvyšší soud ČR odpověděl na otázku, zda je možné ve stanovách společenství vlastníků omezit nebo zakázat krátkodobé ubytování typu Airbnb.

Loading 

Úkoly společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastník jednotek zajišťuje správu domu a pozemku, za tímto účelem jako právnická osoba vzniká. Správa domu a pozemku potom podle občanského zákoníku zahrnuje vše, co se netýká povinností konkrétního vlastníka jednotky a je přitom v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí.

Bytové spoluvlastnictví v rámci společenství vlastníků jednotek má specifickou povahu. Ta podle je podle  Ústavního soudu ČR dána „dualistickou koncepcí spočívající ve výlučném vlastnictví bytové jednotky (myšleno ve vztahu k druhé části tohoto „vlastnického dualismu“) na jedné straně a podílovým spoluvlastnictvím společných částí domu na straně druhé.“

Shromáždění společenství vlastníků jakožto nejvyšší orgán přijímá stanovy SVJ a jejich změny. Stanovy jsou základním dokumentem, který řídí vnitřní poměry společenství.

Jádro sporu: Omezení krátkodobých pronájmů typu Airbnb stanovami SVJ

Vlastník bytu v centru Prahy soudně napadnul rozhodnutí shromáždění o změně stanov, jimiž došlo k zakotvení podmínek pro užívání bytů k opakovanému krátkodobému pronájmu. Pro opakované krátkodobé pronájmy (kratší než 3 měsíce) či poskytování ubytovacích služeb zakotvily stanovy povinný souhlas všech členů.

REKLAMA

Vlastník se domníval, že do vlastnického práva vlastníka jednotky lze  zasáhnout pouze na základě a v mezích zákona. Zákon ale takovýto zásah shromáždění SVJ neumožňuje. „Společenství vlastníků má ze své povahy působnost a svéprávnost omezenou na předmět činnosti, do něhož patří správa domu a pozemku, nikoli správa bytů (jednotek),“ cituje v usnesení NS ze dne 15. 3. 2023, sp. zn. 26 Cdo 854/2022 Nejvyšší soud.

Nejvyšší soud konstatuje, že jednou z povinných náležitostí stanov jsou pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí. „Těmito pravidly by většinou mohly být buď nahrazeny dosavadní domovní řády, anebo by mohl být ve stanovách vytvořen základ pro tvorbu domovního řádu, který by vycházel z pravidel určených stanovami. V úvahu přichází např. pravidla pro dodržování nočního klidu, pravidla pro zamykání domu či nakládání s klíči,“ konstatuje Nejvyšší soud ČR v citovaném usnesení.

Stanovy mohou regulovat pouze užívání společných částí

Zároveň však soud dospěl k závěru, že pravidla zakotvená stanovami se mohou týkat právě a jen užívání společných částí. Nelze omezovat vlastníka v nakládání s jeho bytovou jednotkou.

„Užívání bytu a společných částí je neoddělitelně spjato a vlastník jednotky je povinen se těmito pravidly řídit, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu. Musí však vždy jít o pravidla, jejichž smyslem a účelem je vskutku upravit užívání společných částí, nikoliv ve skutečnosti omezit nakládání s bytem (jednotkou),“ zdůrazňuje Nejvyšší soud a potvrdil tak závěry v předchozím rozhodnutí Vrchního soudu v Praze.

Sousedé se přesto mohou bránit. Pokud by totiž vlastník užíval byt k jinému účelu než určenému v prohlášení (k ubytování namísto bydlení) a opakovaně tím rušil klid a pořádek v domě, lze iniciovat prodej jednotky tohoto vlastníka. Návrh na nucený prodej může společenství vlastníků podat k soudu až poté, kdy vlastník přes písemnou výstrahu „své povinnosti porušuje způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků“. Náležitosti výstrahy jsou upraveny v § 1184 odst. 2 občanského zákoníku a s podáním návrhy na prodej jednotky musí souhlasit většina všech vlastníků jednotek (nepřihlásí se ale k hlasu rušícího vlastníka).

 

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 


Související články

Banky v červnu poskytly nejvíce hypoték v letošním roce

Objem poskytnutých hypotečních úvěru dosáhl v červnu 24,2 miliardy Kč, z toho skutečně nové úvěry činily 20,2 miliardy Kč. Červnový objem nově poskytnutých hypoték je tak nejvyšší v letošním roce a společně s květnem se poprvé po více než dvou letech nachází nad hranicí 20 miliard Kč.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

15. 07. 2024

Swiss Life Hypoindex červenec 2024: Banky hypotéky opět nezlevnily

Česká národní banka na konci června počtvrté v řadě snížila základní sazbu o 50 bazických bodů na 4,75 % p. a. A jak na to zareagovaly banky s úrokovými sazbami u svých hypoték? Jedno velké nic. Dokládá to aktuální hodnota červencové průměrné nabídkové sazby podle Swiss Life Hypoindexu, která se v porovnání s červnem prakticky nezměnila. Stagnace úrkokových […]

Text: Milan Vodička

Foto: Swiss Life Select

10. 07. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *