EUR 23.550

USD 21.633

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.7 %

EUR 23.550

USD 21.633

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

01. 03. 2023

0 komentářů

Musíte podat daňové přiznání, když jste loni prodali nemovitost?

 

Prodej nemovitosti je příjem, který musíte přiznat a zaplatit z něj daň z příjmu. Kromě několika situací, kdy splníte podmínku pro osvobození od daně z příjmu. V takovém případě pak daň z příjmu nejste povinni platit, ale možná máte povinnost prodej ohlásit finančnímu úřadu. Neboli jak a kdy musíte řešit daň z příjmu při prodeji nemovitosti.

Loading 

3 případy pro osvobození od daně

V české daňové úpravě jsou definovány 3 tři případy, kdy nemusíte daň při prodeji platit. Jde o následující situace.

  • Nemovitosti, kterou prodáváte jste vlastnili déle než 5/10 let.
  • V nemovitosti jste měli více než 2 roky trvalé bydliště.
  • Příjem z prodeje nemovitosti použijete pro splnění vlastní bytové potřeby.

Vlastnění nemovitosti

Obecně platí, že pokud jste nemovitosti vlastnili déle než 5 let, tak při prodeji neplatíte daň z příjmu. Tento časový test byl prodloužen na 10 let pro nemovitosti, u kterých jste byli zapsán jako vlastník nemovitosti po 1. 1. 2021. Toto osvobození pak neplatí pro nemovitosti, které jste vlastnili jako fyzická či právnická podnikatelská osoba, pokud tato nemovitost byla zapsána v obchodním majetku.

Důležité je splnit časový test 5 nebo 10 let. V nemovitosti jste nemuseli bydlet, mohli jste ji klidně pronajímat a realizovat příjem z pronájmu jako fyzická osoba nepodnikatel. Nemovitost také mohla být klidně prázdná a drželi jste ji jako investici. To, jak byla nemovitosti užívána, není důležité, důležité je splnit časový test vlastnictví a také to, že jste nemovitosti neměli zapsanou v obchodním majetku.

Pokud nemovitost byla v obchodním majetku, tak je vždy předmětem daně z příjmu. A musíte ji uvést v daňovém přiznání.

Pozn.: stejné podmínky a stejný časový test vlastnictví platí i při prodeji družstevního bytu, tedy při prodeji družstevního podílu.

REKLAMA

Bydliště v nemovitosti

Podobně jako u časového testu vlastnictví, tak platí časový test pro bydliště v nemovitosti. V tomto případě platí 2leté trvání bydliště. Tedy alespoň 2 roky před prodejem nemovitosti. Tento časový test se uplatní, pokud prodáváte nemovitost, ve které jste bydleli, a stěhujete se do většího. Nebo třeba v případě, kdy prodáváte nemovitost při rozvodu. Daň z příjmu po 2letém trvalém bydlišti neplatíte.

Pro osvobození při prodeji může tuto podmínku splnit i zesnulý, pokud prodáváte zděděnou nemovitost. Pokud tedy babička, dědeček nebo rodiče měli v nemovitosti bydliště, zemřeli a vy tuto nemovitosti z dědictví prodáváte, tak daň z příjmu neplatíte. To samé platí i pro časový test vlastnictví nemovitosti.

Řešení bytové potřeby

Osvobození od daně z příjmu při prodeji platí také pro nemovitosti, které prodáte a u kterých peníze z prodeje použijete pro nákup  nemovitosti, kde budete sami bydlet. Neboli na nemovitost, kterou budete řešit vlastní bytové potřeby. Přitom bytovou potřebou může být: nákup nemovitosti, nákup pozemku pro výstavbu, výstavba nemovitosti, údržba a změna nemovitosti, vyplacení společného jmění manželů, vypořádání spoludědiců nebo splacení úvěru na financování bytové potřeby.

Pro splnění podmínky osvobození musíte tuto bytovou potřebu uplatnit nejpozději do konce daňového období, které následuje po roce prodeji nemovitosti. Tedy do konce roku 2023, pokud jste prodali nemovitosti loni. Přičemž o tom musíte informovat finanční správu a to do termínu daňového přiznání, tedy do 3. dubna 2023.

Příjem z prodeje nemovitosti v roce 2022

  • Ve výše uvedených případech tedy nemusíte platit daň z příjmu.
  • Pokud ale byl příjem vyšší než 5 milionů Kč, tak máte oznamovací povinnost a příjem musíte nahlásit na finančním úřadu.
  • Oznamovací povinnost máte vždy při prodeji družstevního podílu, bez ohledu na výši příjmu.
  • Pokud máte povinnost platit daň z příjmu, tedy jste nesplnili podmínku pro osvobození, tak daňové přiznání se v roce 2023 podává do 3. dubna, do 2. května při elektronickém podání.
  • Do tohoto data je také nutno zaplatit vyměřenou daň.
  • Pokud jste prodali nemovitost až v roce 2023, tak letos nemáte povinnost daňového přiznání, to podáváte až v roce 2024.
  • Nezapomeňte také na to, že jste možná měli povinnost podat daňové přiznání k nemovitosti do 31. ledna 2023.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.27 Aktuální výše Hypoindexu

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%
Historie vývoje


Související články

Příjem z pronájmu

Příjem z pronájmu a daň z příjmu: kdy použít reálné a kdy paušální výdaje

Příjem z pronájmu je příjem, který jako poplatník musíte uvést do daňového přiznání. V zaměstnání vám ve mzdové účtárně nemůžou nechat podepsat roční zúčtování daně. A máte povinnost podat daňové přiznání do řádného termínu. A také je nutno zaplatit daň z příjmu, pokud vám nějaká daň z příjmu vyšla. Přičemž je možné, že vypočtená daň […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

03. 02. 2023

Daňový odpočet úroků na bydlení

Jak vysoký je daňový odpočet úroků na bydlení?

Daňový odpočet úroků na bydlení je část daňového základu, ze kterého neplatíte daň z příjmu a který můžou využít všichni, kdo financovali nákup vlastního bydlení buďto hypotékou nebo úvěrem ze stavebního spoření. Na začátku loňského roku došlo ke snížení limitu, tedy k částce, kterou můžete maximálně uplatnit. Maximální částka se snížila v souvislosti se zrušením […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

07. 03. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *