Pondělí 01. března. Svátek má Bedřich.

Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Okno s výhledem - dům - hory

Zbyněk Drobiš

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu?

Pokud nájemce v bytě sám bydlí, může dát do podnájmu část bytu

Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, a to i bez souhlasu pronajímatele. Nájemce je však povinen oznámit pronajímateli zvýšení počtu osob žijících v bytě.  Pronajímatel má právo požadovat, aby v bytě žil takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a odpovídající požadavku na pohodlné a hygienicky vyhovující bydlení.

Původní právní úprava neumožňovala nájemci dát byt do podnájmu bez souhlasu pronajímatele. V rámci nového občanského zákoníku se vychází z předpokladu, že nájemce trvale bydlící v bytě má pod kontrolou stav bytu a může ovlivňovat případné negativní jednání podnájemce, a proto není nutné vyžadovat souhlas pronajímatele s podnájmem bytu.

Tip: Nájemce má právo v bytě podnikat a chovat zvíře

Situace, kdy nájemce v bytě nebydlí…

Pokud nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele. Uvedená podmínka souhlasu pronajímatele je vymezena pro ochranu majetku pronajímatele, kdy nájemce, který v bytě trvale nebydlí, není schopen ovlivňovat chování podnájemce a chránit majetek pronajímatele. Občanský zákoník výslovně stanovuje povinnou písemnou formu pro žádost o udělení souhlasu k podnájmu i pro souhlas s podnájmem.

Jestliže se pronajímatel nevyjádří k žádosti o udělení souhlasu k podnájmu ve lhůtě jednoho měsíce, nastává nevyvratitelná domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem. Tato domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem však nenastane, když byl ujednán zákaz podnájmu v nájemní smlouvě.

Tip: Odjíždíte na dlouhodobou dovolenou? Musíte to říci pronajímateli

Sankce za porušení ustanovení o podnájmu bytu

Pro případ, že by nájemce dal byt nebo jeho část do podnájmu třetí osobě v rozporu se ustanoveními uvedenými výše, hrubě by tím porušil svou povinnost vyplývající z nájmu bytu. Pronajímatel by tak byl oprávněn udělit nájemci výpověď z nájmu bytu v tříměsíční výpovědní době.

Pronajímatel by se taktéž mohl dovolat relativní neplatnosti uzavřené podnájemní smlouvy. Obvykle však pronajímatel vypoví nájem bytu a podnájem bytu zanikne společně se skončením nájmu s ohledem na odvozenost podnájmu od existence nájemního vztahu.

Tip: Kolik osob může žít v nájemním bytě?

Podnájem končí společně s nájmem

Podnájemní vztah je odvozen od nájemního vztahu, a proto podnájem bytu končí společně s nájmem. Nájemce je povinen informovat podnájemce, že končí nájem bytu, a to s uvedením rozhodných skutečností (den skončení nájmu, případně délka výpovědní doby a počátek jejího běhu). Poruší-li nájemce svou informační povinnost vůči podnájemci a podnájemci tak vznikne škoda, bude nájemce odpovědný za způsobenou škodu. Podnájem bytu skončí vždy nejpozději s nájmem.

Vzhledem ke složitosti problematiky doporučujeme v případě řešení obdobné problematiky konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to i s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

1 komentář k článku “Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?”

  1. Lukas napsal:

    Dobry den vyměnily jsme s babičkou obecni byt me přenechala 2+kk a já ji 1+kk je už starší a hodně zapomíná,chtěli bychom dát být do podnájmu 3 osobě se souhlasem města, Mám kamaráda který by tam šel. Může mít babička nadále trvalý pobyt na bytě 1+kk? A co hrozí když by jsme to udělaly jen že bychom nahlásili známého na služby,mohlo by to tak jít? Předem děkuji za odpověď.
    Dobrý den

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *