EUR 24.945

USD 23.341

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.945

USD 23.341

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Pixabay

19. 09. 2023

0 komentářů

Na jaká úskalí můžete narazit při instalaci tepelných čerpadel?

 

Hlavním důvodem pro výměnu stávajícího topného systému za tepelné čerpadlo je v případě českých spotřebitelů úspora nákladů. Výběr, koupě a instalace tohoto zařízení může přinášet i jisté nepříjemnosti. To odhalil mystery shopping, který se uskutečnil ve čtyřech zemích, kromě České republiky také na Slovensku, ve Slovinsku a ve Španělsku.

Loading 

Vzhledem k tomu, že ceny plynu, elektřiny a dalších paliv, jako je palivové dřevo, v posledních letech výrazně vzrostly, si všech 10 českých účastníků mystery shoppingu především přálo snížit náklady na vytápění svých domů a ohřev užitkové vody. Další motivací k nákupu tepelného čerpadla bylo přání stát se energeticky nezávislými, případně potřeba výměny zastarávajících bojlerů či topení za nový topný systém.

Všemi fázemi mystery shoppingu se nakonec účastnilo pouze osm z deseti dobrovolníků. „U obou chybějících respondentů byl na vině fakt, že ani po několika týdnech od poskytovatelů neobdrželi žádnou reakci. Jde bohužel o situaci, která vzhledem k vysoké poptávce po tepelných čerpadlech není v našich podmínkách výjimečná,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Komunikační kanály

První kontakt mezi zákazníkem a poskytovatelem se nejčastěji uskutečnil prostřednictvím webového formuláře (6 z 8). Zbytek účastníků komunikoval telefonicky (2 z 8). Poté pokračoval telefonickou komunikací (např. domluvení termínu návštěvy technika). Další komunikace pokračovala rovněž převážně telefonicky, a to až do osobní návštěvy experta v domácnosti. Část komunikace probíhala rovněž prostřednictvím e-mailu.

Při prvním kontaktu museli dobrovolníci uvést následující informace: jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo, region, stávající zdroj vytápění a typ objektu. 7 z 8 poskytlo také metry čtvereční vytápěné plochy, 6 z 8 roční spotřebu energie na vytápění, 5 z 8 počet odběratelů teplé vody v domě a 2 z 8 také informace o solární elektrárně.

4 z 8 zákazníků poskytlo také další doplňující informace: dva byli dotázáni na izolaci domu a současný typ radiátorů, jeden na zdroj teplé vody a umístění plynové topné jednotky v domě a jeden na energetické ztráty domu a na to, zda by tepelné čerpadlo mělo ohřívat také vodu.

V jednom případě se na zákazníka obrátila jiná společnost, než byla prvně kontaktována. Společnost uvedla, že je subdodavatelskou společností pro výrobce tepelného čerpadla v oblasti instalace.

REKLAMA

Jak dlouho si počkáte?

Poskytovatelé většinou reagovali ještě týž den (5 z 8) nebo do 5 dnů po prvním kontaktu. 6 z 8 firem kontaktovalo zákazníky telefonicky 2 z 8 prostřednictvím e-mailu. Během tohoto hovoru poskytovatel tepelných čerpadel ověřoval některé poskytnuté informace, někteří účastníci průzkumu byli požádáni o informace, které dříve neposkytli. Většina poskytovatelů také nabídla termín návštěvy odborníka.

Nabízený termín odborné návštěvy v domácnostech účastníků byl u většiny poskytovatelů přibližně za 1 týden, nejkratší doba byla 1 den, nejdelší 11 dní.  V dohodnutém termínu a čase se dostavilo 7 z 8 expertů, s výjimkou jednoho, který onemocněl, telefonicky informoval spotřebitele a dostavil se o 7 dní později.  Celkově tedy nejčastější doba od prvního kontaktu do návštěvy byla cca 2 týdny.

Doba od prvního kontaktu do návštěvy odborníka v domácnosti spotřebitelů činila v průměru asi dva týdny. Tři z osmi zákazníků byli navštíveni do jednoho týdne, dva do dvou týdnů a tři do tří týdnů.

Návštěva odborníků

Samotná návštěva odborníka trvala v průměru asi 60 minut, nejkratší 30 minut a nejdelší 1 hodinu a 41 minut. Během návštěvy se technici zaměřili na proveditelnost instalace čerpadla v domě, tj. zkontrolovali především následující: prostor pro jednotku tepelného čerpadla  uvnitř a vně domu, elektroměr, rozvaděč, elektrické rozvody, výkon hlavního jističe, stávající topný systém, vytápěnou plochu domu a počet a typ radiátorů.

Všichni odborníci se ptali na způsob ohřevu užitkové vody a na to, zda zákazníci plánují ohřívat užitkovou vodu pomocí tepelného čerpadla, 6 z 8 se ptalo na současnou spotřebu energie, 5 z 8 na spotřebu energie na vytápění.

6 z 8 odborníků se tázalo na izolaci domu a 5 z 8 se ptalo i na tloušťku izolace stěn a střechy.  3 z 8 se zajímali, zda klienti plánují další zateplení.  Žádný z expertů neposkytl spontánně radu ohledně zateplení domu. 2 účastníci se odborníka dotázali, zda je současné zateplení domu dostatečné, a další dva, zda by měl být dům zateplen. Experti prvním dvěma odpověděli, že zateplení je dostatečné, V případě zákazníků bez zatepleného domů první dostal odpověď, že zateplit dům by bylo užitečné, a druhý, že zateplení v případě výkonnějšího čerpadla není nutné.

Pouze 3 z 8 odborníků se ptalo na vchodové nebo garážové dveře a 4 z 8 na materiál, ze kterého jsou vyrobena okna. 3 odborníky z 8 zajímalo stáří oken. Pouze 1 z 8 se ptal, zda zákazník plánuje výměnu oken. Žádný odborník neposkytl radu ohledně dveří nebo oken.

6 z 8 odborníků poskytlo rady týkající se topného systému. Odborníci doporučili následující:  Zakoupit akumulační nádrž na teplou vodu nebo vyměnit starou, aby čerpadlo nemuselo běžet neustále. Sdělili také, zda bude nutné vyměnit radiátory či zda čerpadlo nelze připojit ke stávajícímu topnému systému.  Odborníci také poradili ohledně nejlepšího umístění uvnitř a vně domu. Spotřebitele pak zajímalo, zda stávající radiátory mohou zůstat, nebo se musí vyměnit.

REKLAMA

Nabídka

Polovina zástupců firem podala předběžnou nabídku hned po návštěvě (2 nabídky byly pouze ústní a 2 písemné.) Všichni 4 odborníci prošli předběžnou nabídku společně se zákazníkem. Všichni odborníci uvedli datum, kdy dodají konečnou nabídku. Slibovaná doba dodání se pohybovala od 1 do 7 dnů. Slíbený termín byl dodržen. Doba od návštěvy experta do doručení konečné nabídky tak byla relativně krátká – pohybovala se maximálně od 1 do 7 dnů.

U 4 zákazníků, kteří obdrželi předběžnou nabídku, byla konečná nabídka z hlediska ceny stejná jako předběžná nabídka a  obsahovala všechny prvky projednané během návštěvy. Odborníci potenciálním kupujícím také prozradili dodací lhůtu čerpadla. Lhůty se značně lišily v závislosti na konkrétním poskytovateli:

  • 2 z 8: 1 měsíc
  • 1 z 8: 2,5 měsíce
  • 2 z 8: 3 až 4 měsíce
  • 1 z 8: 6 měsíců
  • 2 z 8: 7 měsíců

Financování

Pouze 2 z 8 odborníků se zajímalo, jak zákazníci plánují financovat investici do tepelného čerpadla. Žádný z odborníků navíc spontánně nezmínil některé možnosti financování. Na otázku týkající se financování pouze 4 z 8 expertů uvedlo spíše kusé informace – buď názvy bank (Česká spořitelna a Komerční banka), které poskytují úvěry na financování, nebo název spolupracující nebankovní společnosti (Essox a Zaloto).  Zbývající účastníci pochopili, že financování je na nich a poskytovatel jim s ním nepomůže.

Spokojenost s vysvětlením financování ze strany odborníků je poměrně nízká. Pouze 3 z 8 zákazníků bylo spokojeno bez výraznějších výhrad.

Dotace

5 z 8 odborníků spontánně zmínilo možnost získání dotací. Ve třech případech se na dotace museli doptat sami zákazníci. Získali však pocit, že experti téma dotací znají. Byli spokojeni s jejich schopností problematiku srozumitelně vysvětlit, byli přesvědčiví, neslibovali nic nereálného ani nevytvářeli falešné naděje na získání dotace.

Dvěma účastníkům, kteří měli nárok na dotaci, nabídli odborníci také pomoc s podáním žádosti o ni.

Ceny

Ceny se vzhledem k řadě faktorů výrazně lišily. Roli hrál typ čerpadla, výkon, který závisí na vytápěné ploše domu a jeho izolaci, značka, nákup dalšího vybavení k základnímu topnému systému (např. akumulační nádrž, kotel). Cenu také ovlivnilo, zda některé přípravné práce, které jsou nutné před instalací, provede zákazník sám nebo dodavatel.

Nabízené ceny jsou následující:

REKLAMA

Celkové náklady na instalaci čerpadla mohou být vyšší než pouhé náklady na dodávku a instalaci. Zákazníci mohou být dodavateli požádáni nebo se sami rozhodnou připravit místo pro instalaci, např. vybudovat betonový základ pro venkovní jednotku, mít připravené elektrické rozvody, mít připravené vodovodní potrubí, vyvrtat otvory do zdí, zajistit konečnou revizi elektrické přípojky atd.

A jaká jsou tedy doporučení pro české spotřebitele?

Než začnete jednat s jakýmkoli dodavatelem, pokuste se sami s tématem čerpadel co nejblíže seznámit.

„Existuje řada informačních zdrojů. K těm nejužitečnějším patří specializované webové portály, odborníci, ale také poučení přátelé, příbuzní nebo kolegové, kteří již tepelné čerpadlo využívají,“ vyjmenovává možnosti Eduarda Hekšová a dodává: „Oslovte více dodavatelů, protože řešení čerpadel, ceny, dodací lhůty, obchodní podmínky a nabídka doplňkových produktů či přípravných prací zahrnutých v ceně se mohou u jednotlivých dodavatelů výrazně lišit.“

Reakce dodavatele na vaši poptávku může být pomalejší, než bývá deklarováno. Na odpověď můžete čekat týdny, v některých případech nemusí dodavatel reagovat vůbec. Proto pokud vám dodavatel neodpoví do jednoho až dvou týdnů, oslovte dalšího.

Dodací lhůta může být také delší, než byste doufali či čekali (ještě nedávno i rok, ale postupně se dodávky systémů opět zrychlují). Nebuďte bezmezně důvěřiví – odborník vám může sdělit jiné časové údaje, než jaké najdete v konečné nabídce. Před podpisem smlouvy se ujistěte, že zahrnuje jasně uvedený termín dodání a instalace, jednoznačně ujednanou cenu i další smluvní podmínky.

Klíčovým faktorem je pak návštěva odborníka dodavatele (průměrně trvala okolo 60 minut), který vám pomůže rozhodnout se, zda čerpadlo instalovat, či nikoliv. Má odborné znalosti a zkušenosti a navrhne nejlepší řešení pro váš dům. Na návštěvu technika se patřičně připravte a sdělte mu všechny důležité informace. Zároveň se nebojte pokládat klíčové otázky. Vhodný seznam otázek, které by měly být zodpovězeny, naleznete zde.

Počítejte s tím, že dodavatel velmi pravděpodobně váš dům označí za vhodný pro instalaci, a to bez ohledu na stav izolace, dveří nebo oken. Pokud nemáte dobře izolovaný dům, nechte si vypracovat druhý posudek na účinnost vytápění a spotřebu energie. Dobrým vodítkem jsou i údaje o spotřebě energie za předcházející roky. Pokud máte šanci tepelné ztráty omezit, např. zateplením ještě před instalací tepelného čerpadla, může poté postačovat menší a levnější model.

Před instalací čerpadla může být někdy potřeba přizpůsobit celý systém. Někdy může být nutná i výměna radiátorů po celém domě. Pokud budete chtít tepelným čerpadlem zároveň v létě chladit, připadá v úvahu zejména podlahové topení či náhrada radiátorů vhodnými konvektory. Dále je obvykle třeba provést řadu přípravných prací (demontáž starého topného systému, stavební úpravy, elektroinstalace, uložení vodovodních trubek a ventilů pro nový systém, nové radiátory, provedení závěrečné revize apod.).

„Pokud nejsou zahrnuty v konečné nabídce, je třeba počítat s časovými a finančními rezervami na jejich provedení. Nezapomínejte, že ne všichni dodavatelé mohou přípravné práce provést nebo nabídnout,“ upozorňuje Eduarda Hekšová.

Nabídku společnosti zajišťující dodávku a instalaci tepelného čerpadla si pečlivě přečtěte. Ujistěte se, že plně rozumíte tomu, co obsahuje a co neobsahuje, a co je tedy třeba zajistit před, během nebo po instalaci.

Nespoléhejte se, že vám oslovená firma poskytne kvalifikované odpovědi na vaše otázky týkající se financování investic do tepelných čerpadel. „Nemáte-li vlastní peníze na pořízení a instalaci čerpadla, udělejte si vlastní průzkum nejlepších možností financování včetně možných státních dotací,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Kompletní výsledky průzkumu jsou k dispozici zde. S nákupem tepelného čerpadla může pomoci brožura Jak na nákup tepelného čerpadla.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 


Související články

V Praze se k výstavbě připravuje 145 tisíc nových bytů, ale…

Trh s novými byty výrazně ožil. V letošním prvním čtvrtletí se jich v Praze prodalo téměř 2,5krát více než ve stejném období loni. Nabídka nových bytů ale výrazně zaostává a ceny bytů proto začaly opět růst. A to i přes to, že počet bytů, které investoři v Praze plánují postavit, neustále roste.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

21. 06. 2024

Dostupnost bytů se opět zhoršila a blíží se novému rekordu

Podle dnes zveřejněného indexu dostupnosti bydlení (CG-Index) se dostupnost bydlení v Praze opět zhoršila. Na průměrný nový byt o výměře 70 m2 je nyní v hlavním městě potřeba 15,4 ročních mezd (maximum bylo v prvním čtvrtletí 2022 – 17,3), což je nejvíce ze všech okolních metropolí. Praha je v regionu nejméně dostupná i co se […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

19. 06. 2024

Česká roubenka láme cenové rekordy, ostatní chalupy většinou zlevňují

Tři roky extrémního zájmu, tři roky vychládání. Tak by se dal ve zkratce nazvat vývoj českého trhu s rekreačními objekty. A jak se zdá, přichází teď období stagnace. Ceny chalup totiž přímo před sezonou klesly a leckde odmazaly celoroční růst. Proti trendu jsou jen prémiové objekty v Jizerských horách nebo Krkonoších a jejich podhůří. Vyplývá to z takzvaného […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

17. 06. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *