Úterý 02. března. Svátek má Anežka.

Náhrada škody: Pozor na sníh padající ze střechy

Zima - sníh - rampouchy - nemovitost - dům

Zbyněk Drobiš

V zimních měsících se zvyšuje riziko pádu sněhu ze střechy. Jaká je právní odpovědnost za padající sníh a co lze doporučit vlastníkům nemovitosti?

Občanský zákoník vymezuje ochranu zdraví a majetku. Odškodnění újmy na zdraví je stanoveno poměrně detailně okruhem řady náhrad, které je oprávněn poškozený požadovat. Nedbalostní jednání škůdce se tak může značně prodražit. Je vhodné jednat preventivně tak, aby bylo maximálně omezeno riziko vzniku újmy třetí osobě.

Tip: Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem

Odpovědnost vlastníka nemovitosti

Každý je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Vlastník nemovitosti je odpovědný za újmu způsobenou padajícím sněhem ze střechy nemovitosti. Nejčastěji dochází touto škodnou událostí k poškození zaparkovaných vozidel. Bohužel v některých případech může nastat také újma na zdraví třetí osobě.

Řádná péče o nemovitost

Vlastníkovi nemovitosti lze primárně doporučit, aby vykonával řádnou péči o svou nemovitost z hlediska odklízení sněhu a odstranění ledu. Preventivně lze také doporučit sjednání pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti s dostatečnými pojistnými limity zejména pro případy újmy na zdraví. Odškodnění újmy na zdraví může dosahovat velmi vysokých částek v řádech milionů korun v případech velmi vážné újmy na zdraví.

Tip: Poškozený se nemůže platně vzdát práva na odškodnění újmy na zdraví

Poškozený musí zajistit důkazy

Pro poškozeného touto škodnou událostí, ať se již jedná o majetkovou újmu na vozidle anebo újmu na zdraví, je podstatné, aby si zajistil dostatek důkazů k prokázání škodné události a následků způsobené újmy. V případném sporu nebo vyjednávání s odpovědným pojistitelem vlastníka nemovitosti leží důkazní břemeno na poškozeném.

Lze doporučit zajistit primárně dostatečnou fotodokumentaci místa škodné události a samotné újmy, včetně kontaktních údajů na případné svědky. V případě újmy na zdraví zvážit přivolání Policie České republiky k místu utrpěné újmy na zdraví.

V případě sporu vyhledejte právní pomoc

Každý případ náhrady škody je individuální a záleží na okolnostech konkrétního případu. V případě řešení obdobného případu vyhledejte právní pomoc advokáta před zahájením sporu ke kvalifikovanému posouzení veškerých okolností a rizik vedení sporu.

Anketa: Máte uzavřené pojištění odpovědnosti?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *