EUR 25.365

USD 23.376

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.365

USD 23.376

Text: Zbyněk Drobiš

22. 05. 2014

0 komentářů

Nejvyšší soud: Poplatek je určitý a není zakázaný

 


 

Ujednání o poplatku je určité

Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu je klíčové z hlediska dvou právních vět. V prvé právní větě stanovuje Nejvyšší soud, že

„ujednání o poplatku za správu úvěru ve smlouvě o úvěru není neurčité jen proto, že neobsahuje úplný výčet činností, za něž je poplatek sjednán;“

Nejvyšší soud v rámci odůvodnění svého stanoviska uvedl, že požadavek určitosti ujednání o poplatku za správu o úvěru je nutno posuzovat v kontextu celé úvěrové smlouvy, nikoliv pouze izolovaně. Správu úvěru lze vykládat jakožto činnost věřitele, jež není kryta jinými sjednanými platbami a na základě které věřitel poskytuje různé spektrum služeb od poradenství, klientského servisu, přes změnu smlouvy, až po vydání různých potvrzení.

Zakázané ujednání?

Druhá právní věta stanoviska Nejvyšší soudu se vztahuje k otázce, zda ujednání o poplatku za správu úvěru představuje k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech z hlediska ustanovení na ochranu spotřebitele zakotvených v občanském zákoníku:

„na ujednání o poplatku za správu úvěru ve smlouvě o úvěru se nevztahuje zákaz těch ujednání ve spotřebitelských smlouvách, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.“

REKLAMA

Nejvyšší soud ve svém stanovisku stanovil, že poplatek za správu úvěru je cenou plnění, a tudíž se na něj nevztahuje požadavek přiměřenosti ve smyslu ustanovení občanského zákoníku pro ochranu spotřebitele.

Tip:

Konec „války o poplatek“?

Stanovisko Nejvyššího soudu se přiklání svou argumentací na stranu žalovaných bank. Zástupci iniciativ proti bankovním poplatkům však pokračují v právních bitvách u Městského soudu v Praze a celý spor mohou v konečném stádiu řešit i evropské soudy.

Kompletní znění citovaného stanoviska Nejvyšší soudu naleznete na webových stránkách www.nsoud.cz pod spisovou značkou: Cpjn 203/2013.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývoje


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *