Neděle 28. února. Svátek má Lumír.

Nejvyšší soud: Poplatek je určitý a není zakázaný

Zbyněk Drobiš

Nejvyšší soud vydal sjednocující stanovisko k problematice ujednání o poplatku za správu úvěru, a to v krátké návaznosti na nález Ústavního soudu.

Ujednání o poplatku je určité

Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu je klíčové z hlediska dvou právních vět. V prvé právní větě stanovuje Nejvyšší soud, že

„ujednání o poplatku za správu úvěru ve smlouvě o úvěru není neurčité jen proto, že neobsahuje úplný výčet činností, za něž je poplatek sjednán;“

Nejvyšší soud v rámci odůvodnění svého stanoviska uvedl, že požadavek určitosti ujednání o poplatku za správu o úvěru je nutno posuzovat v kontextu celé úvěrové smlouvy, nikoliv pouze izolovaně. Správu úvěru lze vykládat jakožto činnost věřitele, jež není kryta jinými sjednanými platbami a na základě které věřitel poskytuje různé spektrum služeb od poradenství, klientského servisu, přes změnu smlouvy, až po vydání různých potvrzení.

Zakázané ujednání?

Druhá právní věta stanoviska Nejvyšší soudu se vztahuje k otázce, zda ujednání o poplatku za správu úvěru představuje k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech z hlediska ustanovení na ochranu spotřebitele zakotvených v občanském zákoníku:

„na ujednání o poplatku za správu úvěru ve smlouvě o úvěru se nevztahuje zákaz těch ujednání ve spotřebitelských smlouvách, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.“

Nejvyšší soud ve svém stanovisku stanovil, že poplatek za správu úvěru je cenou plnění, a tudíž se na něj nevztahuje požadavek přiměřenosti ve smyslu ustanovení občanského zákoníku pro ochranu spotřebitele.

Tip:

Konec „války o poplatek“?

Stanovisko Nejvyššího soudu se přiklání svou argumentací na stranu žalovaných bank. Zástupci iniciativ proti bankovním poplatkům však pokračují v právních bitvách u Městského soudu v Praze a celý spor mohou v konečném stádiu řešit i evropské soudy.

Kompletní znění citovaného stanoviska Nejvyšší soudu naleznete na webových stránkách www.nsoud.cz pod spisovou značkou: Cpjn 203/2013.

Anketa: Souhlasíte s regulací bankovních poplatků Evropskou unií?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *