EUR 25.330

USD 23.782

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.330

USD 23.782

Nový zákon o úvěru změní zprostředkovatelský trh

 


 

Zákon o spotřebitelském úvěru nově definuje čtyři kategorie zprostředkovatelů, které jsou oprávněné spotřebitelský úvěr zprostředkovávat. Zprostředkovatelé musí být zaregistrování do rejstříků poskytovatelů spotřebitelských úvěrů u České národní banky (ČNB). Podmínkou registrace je odborná způsobilost, důvěryhodnost a pojištění odpovědnosti zprostředkovatele.

Zprostředkovatelé podle zákona

Osobou, která má oprávnění zprostředkovávat úvěr, může být samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru nebo zahraniční zprostředkovatel.

Samostatný zprostředkovatel může činnost vykonávat pro jednoho či více poskytovatelů, zatímco vázaný zástupce může pracovat jen pro jednoho samostatného zprostředkovatele, nebo pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Samostatný zprostředkovatel ponese plnou odpovědnost za své vázané zástupce, a to včetně povinnosti jejich registrace a pojištění odpovědnosti.

„V praxi předpokládáme, že společnosti sdružující současné poradce se zaregistrují jako samostatní zprostředkovatelé, stejně tak jako fyzické osoby, které mají napřímo uzavřené smluvní vztahy s bankou. Poradci či reprezentanti těchto společností se stanou jejich vázanými zástupci. Vázaný zástupce bude moci působit na trhu spotřebitelských úvěrů pouze pod jedním samostatným zprostředkovatelem,“ vysvětluje Jan Dvořák, lektor metodiky Hypoteční banky.

Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru může zprostředkovávat pouze tento druh spotřebitelského úvěru. Podobně jako u vázaného zástupce bude oprávněn vykonávat činnost na základě oznámení podaného zastoupeným, tedy poskytovatelem. Odpovědnost nese zastoupený. Na rozdíl od vázaného zástupce bude moci uzavřít smlouvu o zprostředkování s více poskytovali.

Zahraniční zprostředkovatel z jiného členské státu EU bude moci působit v tuzemsku buď prostřednictvím pobočky, nebo přeshraničně v rozsahu, ve kterém je oprávněn provozovat tuto činnost na území svého domovské členského státu. Týká se pouze spotřebitelských úvěrů na bydlení. Pro poskytování jiných spotřebitelských úvěrů musí zahraniční zprostředkovatel získat oprávnění podle zákona o spotřebitelském úvěru. Zahraniční zprostředkovatel musí být také registrován u ČNB.

Jeden subjekt ale nemůže být zaregistrován v různých skupinách. „Nemůže být například samostatným zprostředkovatelem a zároveň vázaným zástupcem,“ říká Jan Dvořák.

Povinnosti samostatného zprostředkovatele

Samostatný zprostředkovatel musí zavést systém vyřizování stížností, zavést postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů, uplatňovat pravidla odměňování pracovníků nebo vázaných zástupců, uchovávat důležité dokumenty či uzavřít pojištění odpovědnosti.

V rozporu se zákonem je přijímání nebo nabízení pobídky odměny, peněžité i nepeněžité výhody vedoucí k porušení povinností odborné péče a jednání se spotřebiteli.  Zákon také zakazuje současné pobírání odměny od spotřebitele a poskytovatele.

„Poskytovatel ani zprostředkovatel nesmí vyžadovat vstupní platby jako podmínky příštích odměn za tuto činnost a nesmí odměny osob odvozovat od získání dalších osob pro tuto činnost,“ vysvětluje Jan Dvořák.

Odborná způsobilost a pojištění odpovědnosti

Oprávnění získají zprostředkovatelé na základě prokázání nebo potvrzení odborných a všeobecných znalostí a dovedností. Všeobecné znalosti může zprostředkovatel prokázat maturitní zkouškou nebo alespoň tříletou nepřetržitou praxí. Odbornou způsobilost je možné získat zkouškou, kterou budou zajišťovat pouze osoby akreditované ČNB. Zákon umožňuje zprostředkovatelům v přechodném období 24 měsíců od účinnosti zákona nahradit zkoušku odborné způsobilosti čestným prohlášením.

Samostatní zprostředkovatelé a nebankovní poskytovatelé nezískají oprávnění, pokud nebudou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění musí být sjednáno tak, aby spoluúčast nepřekročila vyšší z limitů pět tisíc korun nebo maximálně jedno procento sjednaného pojistného plnění.

Registrace u ČNB

Na veřejný registr zprostředkovatelů bude dohlížet ČNB. Registr bude v elektronické podobě a bude obsahovat identifikační údaje zprostředkovatelů, informace o předmětu činnosti podle skupin odbornosti, ale také osoby spolupracující se zprostředkovatelem, datum vzniku či zániku oprávnění. Nebudou chybět ani informace o uložených pokutách ČNB, úpadku či likvidaci.

Tabulka 1: Časový přehled registrací u ČNB

Vydání

Platnost

Prodloužení

Pozn.

Nebankovní poskytovatel

do 18 měsíců od nabytí účinnosti zákona

5 let po roce vydání

60 měsíců po zaplacení poplatku

Samostatný zprostředkovatel

do 18 měsíců od nabytí účinnosti zákona

1 rok po roce vydání

12 měsíců po zaplacení poplatku

Vázaný zprostředkovatel

do 5 pracovních dní od doručení oznámení ČNB

1 rok po roce vydání

12 měsíců po zaplacení poplatku

zajišťuje zastoupený

Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru

do 5 pracovních dní od doručení oznámení ČNB

1 rok po roce vydání

12 měsíců po zaplacení poplatku

zajišťuje zastoupený

Zahraniční zprostředkovatel

do 1 měsíce od provedení stanovených úkonů domovským orgánem dohledu

ukončením činnosti nebo pozbytí oprávnění v domovském státě

činnost po 1 měsíci od informace z domovského státu o informování ČNB

Zdroj: Hypoteční banka

Osoby oprávněné poskytovat či zprostředkovávat spotřebitelské úvěry musí podat žádost o registraci do tří měsíců od účinnosti zákona. V opačném případě oprávnění zprostředkovatele či poskytovatele úvěrů zaniká. ČNB musí o oprávnění rozhodnout ve lhůtě 15 měsíců pro spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení a do 21. března 2017 pro spotřebitelské úvěry na bydlení. Informace v registru jsou veřejné. Každý spotřebitel bude mít možnost zjistit si údaje o osobě, se kterou úvěr řeší.

TIP: Hypotéky v novém již v prosinci

 

Zákon přináší zásadní změnu pro celý sektor poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů. Vzhledem k rozsahu změn a poměrně krátkému přechodnému období se již většina zprostředkovatelů a poskytovatelů na novinky připravuje. Zastánci zákona věří, že z trhu zmizí nepoctiví poskytovatelé spotřebitelských úvěrů a spotřebitelé budou více chráněny. Na druhou stranu zákon omezuje poskytovatele například ve výši sankcí a náhrady nákladů při předčasném splacení, což by se mohlo promítnout na cenách úvěrů. V konečném důsledku tak na změny stejně zřejmě doplatí spotřebitel.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.57 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%
Historie vývoje


Související články

ČNB čistí úvěrový trh, lichváři hledají skulinky

Zákon o spotřebitelském úvěru je v platnosti již přes rok. Oficiální statistiky České národní banky (ČNB) ukazují, že z šedesátitisícové armády nebankovních poskytovatelů úvěrů zbyl jen zlomek. Není ale všechno zlato, co se třpytí. Cestička lichvářů je sice klikatější, ale stále dostupná. Kam se přesunuli lichváři?

Text: Jana Zámečníková

19. 12. 2017

přesýpací hodiny s rukou

Nový zákon o úvěru prosívá zprostředkovatele

Nový zákon o úvěru změnil od prosince 2016 zprostředkovatelský trh. Na úvěrovém trhu již nemůže působit každý, a tak řady poskytovatelů a zprostředkovatelů začínají řídnout. Co musí zprostředkovatelé splňovat a kde si je prověřit?

Text: Jana Zámečníková

18. 07. 2017


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • Stanislav Puffler, DiS.

    26 června, 2017

    Už zbývá jen pár měsíců. Pokud byste potřebovali s tímto novým požadavkem ČNB na poskytovatele a zprostředkovatele nebankovních půjček pomoci, obraťte se na EURO CERT CZ, a.s. – jsme akreditovanou osobou ČNB pro zkoušky odborné způsobilosti podle zákona 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Kromě prvotní konzultace zdarma nabízíme i bezplatný e-learning kurz nebo placená školení. Spolehlivě připravíme na certifikaci ČNB a zkoušky můžete složit taktéž přímo u nás. Více informací na webu https://www.nebankovni-poskytovatel.cz/zkousky

    Odpovědět