EUR 23.985

USD 22.380

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.7 %

EUR 23.985

USD 22.380

Přechodné období skončilo, řady zprostředkovatelů prořídly

 

Přechodné období skončilo. Šedesátitisícová armáda poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěru značně prořídla. Kdo splnil požadavky zákona o spotřebitelském úvěru a může úvěry zprostředkovávat?

Loading 


Podle analýzy z roku 2016 působilo na trhu zhruba 60 tisíc poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěru. Novela zákona o úvěru pro spotřebitele, která vstoupila v účinnost 1. prosince 2016, si dala za cíl zkultivovat trh s půjčkami a početnou armádu poskytovatelů a zprostředkovatelů pročistit.

Odborná způsobilost, důvěryhodnost a pojištění odpovědnosti

Zákon o spotřebitelském úvěru nově definoval čtyři kategorie zprostředkovatelů, kteří mají oprávnění zprostředkovávat spotřebitelský úvěr. Zprostředkovatelé musí být zaregistrování v rejstříku poskytovatelů spotřebitelských úvěrů u České národní banky (ČNB). Registrace zprostředkovatelů je podmíněna důvěryhodností, všeobecnými znalostmi a odbornou způsobilostí. Samostatní zprostředkovatelé a nebankovní poskytovatelé musí mít také sjednáno pojištěním odpovědnosti za škodu.
Podmínku důvěryhodnosti vysvětluje ČNB v úředním sdělení následovně: „Při posuzování podmínky důvěryhodnosti ČNB zohledňuje zejména, zda osoba činná u poskytovatele finančních služeb nebyla v minulosti odsouzena pro trestný čin, zda jí v souvislosti s výkonem povolání, zaměstnání, funkce nebo podnikatelské činnosti nebyla pravomocně uložena sankce pro správní delikt nebo povinnost k náhradě škody, zda vždy dostála svým závazkům vůči orgánu dohledu nebo státního dozoru při výkonu své funkce a zda dbala zásad poctivého obchodního styku a nenarušovala hospodářskou soutěž.“
Všeobecné znalosti a dovednost prokazují zprostředkovatelé maturitní zkouškou, případně nepřetržitou praxí v délce minimálně tří let. Na prokázání odborné způsobilosti, která probíhá formou zkoušky u osob akreditovaných ČNB, dal zákon zprostředkovatelům přechodné období 24 měsíců od účinnosti zákona. Během této doby byla odborná způsobilost nahrazena čestným prohlášením.
Přechodné období skončilo v prosinci letošního roku a zprostředkovatelům již čestné prohlášení nestačí. Ti, kteří odbornou zkoušku nesložili, tak již nemohou spotřebitelské úvěry zprostředkovávat.

Češi přeborníci v odkládání

Poslední zkoušky probíhaly ještě v pátek 30. listopadu. Statistiky, které zveřejňuje ČNB na svých stránkách, proto zatím nejsou konečné. Přesto již nyní naznačují, že řady zprostředkovatelů znatelně prořídly.
„Certifikační zkouška, která nastavila poměrně vysoko odbornou laťku, se stala pro mnohé z nich nepřekonatelnou bariérou. Ze statistiky 1 950 zprostředkovatelů, kteří se přihlásili na souhrnnou zkoušku (v délce 180 minut) u Vectoru certifikace, bylo úspěšných pouze 80 %. Poslední zkouška, která se konala v Praze 30.11. 2018, potvrdila tuto naši dlouhodobou statistiku. Z 30 účastníků odcházelo v pátek s certifikátem 24 úspěšných. A potvrdila se i další zkušenost, že je „dobrým zvykem“ vykonání zkoušky odkládat,“ říká k výsledkům zkoušek uvedl Miroslav Škvára ze společnosti Vektor Certifikace.
Tabulka: Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru k 30. 11. 2018

Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru
Zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru v přechodném období 25
Nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru 87
Samostatní zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru 342
Vázaní zástupci dle zákona o spotřebitelském úvěru 22 352
Zprostředkovatelé vázaného spotřebitelského úvěru 1 906
Zahraniční zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru na bydlení 8
Akreditované osoby dle zákona o spotřebitelském úvěru 19

Zdroj: ČNB
 „Přechodné období pro zprostředkovatele spotřebitelského úvěru jasně ukázalo radikální změnu v oblasti úvěrování. V minulosti stačilo zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů pouze živnostenské oprávnění na volnou živnost. Nyní, kdy jsou na ně kladeny mnohem vyšší požadavky, došlo k značné redukci počtu osob, což zpřehledňuje trh a přispěje k jeho celkové profesionalizaci. Na trhu se již nebude pohybovat cca 60 tisíc osob, ale pouze omezený počet osob, které splňují zákonné podmínky,“ dodal Miroslav Škvára.
Akreditované zkoušky díky své náročnosti snížily počet distributorů a zároveň zvýšily formální odbornost distributorů. Část nepoctivých zprostředkovatelů si přesto svou cestičku našla.
„Jako každá bariéra vstupu, i tento nový systém vytlačil část obchodů do šedé zóny tipařství, resp. u klasických spotřebitelských úvěrů asi úplně mimo záběr regulace. Je třeba podotknout, že u distribuce úvěrů na bydlení nebyly dlouhodobé evidovány problémy a regulace zde tedy působí z větší části nadbytečně,“ uvedl Jiří Šindelář, předseda představenstva České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF).

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.27 Aktuální výše Hypoindexu

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%
Historie vývoje


Související články

Komentář: Hypoteční párty skončila, financování „drinků“ už je bez slevy

I když dnes trhy či komentátoři spekulují o snížení úrokových sazeb, aktuální bankovní rada má jasno. Sazby zůstanou tam, kde jsou. Někdejší představy o tom, že ve druhé polovině letošního roku nastoupí pozvolné snižování sazeb, vzalo za své. Současná cena peněz v Česku má být adekvátní, komunikován je slib stability.

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

15. 03. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *