Pondělí 19. dubna. Svátek má Rostislav.

Nový zákon o úvěru: Změny se dotknou i stavebních spořitelen

Jana Zámečníková

S příchodem prosince začne platit nový zákon o úvěru pro spotřebitele. Všechny úvěry poskytované stavebními spořitelnami budou nově v tomto zákoně sjednoceny. Stavební spořitelny čeká ale i celá řada dalších změn. Přípravy stavebních spořitelen jsou v plném proudu. Modrá pyramida je ale v předstihu a úvěry podle nových pravidel začne poskytovat dokonce dříve. (Aktualizováno)

Stavební spořitelny zákon vítají. „Motivací ke změně zákona byla mj. informační nerovnost mezi poskytovateli úvěrů a lidmi, kteří se rozhodli vzít si úvěr. Implementace směrnice do našeho práva je určitě krokem vpřed. V české společnosti je totiž poměrně nízká úroveň finanční gramotnosti, kvůli které lidé financují třeba rekonstrukce spotřebitelskými úvěry s vysokými úroky,“ říká Lenka Molnárová, tisková mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS).

Informační povinnosti se rozšiřují

Stejně tak jako ostatní banky i stavební spořitelny se musí připravit na nové povinnosti plynoucí z nového zákona o úvěru. Zákon v první řadě sjednocuje všechny úvěry poskytované stavebními spořitelnami jako spotřebitelské úvěry na bydlení. Dosud podléhaly nezajištěné úvěry stávajícímu zákonu o spotřebitelském úvěru, ale zajištěné nikoliv.

Změny se dotknou především procesů poskytování úvěrů. Zákon zpřísňuje podmínky pro posouzení úvěruschopnosti klienta. Dochází také k rozšíření rozsahu informačních povinností banky a jejích zprostředkovatelů vůči klientům.

Klient musí být informován kromě výše úvěru, o úrokové sazbě, výši jednotlivých splátek, právu na předčasné splacení úvěru a době splatnosti i například o roční procentní sazbě nákladů (RPSN). Wüstenrot stavební spořitelna tak upravuje kromě smluvní dokumentace či možnosti bezplatných mimořádných splátek ve výročí úvěrů například i vzorec pro výpočet RPSN.

„Úprava výpočtu RPSN a nákladů na úvěr bude nově zahrnovat započítávání jednorázových administrativních poplatků, například za ocenění nemovitosti, za vklad a výmaz zástavního práva na katastrální úřad a za pořízení výpisu, za úřední ověření podpisů, za zpracování úvěru či za životní pojištění a pojištění nemovitosti, pokud jsou součástí návrhu,“ uvedl Jiří Klos, manažer vývoje bankovních produktů Wüstenrot.  

Klienti se podle tiskového mluvčího Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) Tomáše Kofroně prohnou pod tíhou informací: „Novela přináší klientům řadu pozitivních změn, negativní bude fakt, že si bude muset z banky odnést více dokumentů než doposud, rozsah smluv díky novým informačním povinnostem „nakyne“.

Některé stavební spořitelny se ale nadměrného informačního zatížení klienta nebojí. „Novou regulaci jsme vzali i jako příležitost věci zjednodušit, např. naše smluvní dokumentace bude splňovat všechny zákonné požadavky a přitom bude poloviční a přehlednější,“ uvedla Lenka Molnárová.

Mimořádné splátky, sankce…

V oblasti správy úvěrů se mění pravidla pro mimořádné splácení úvěrů a zavádějí se limity pro sankce při nesplácení úvěrů. Výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí od prosince přesáhnout 200 tisíc korun.

Mění se i podmínky pro výkon činnosti zprostředkovatele a poskytovatele úvěru. „Stavební spořitelna mění model smluvních vztahů s externími partnery, kteří pro ni vykonávají zprostředkovatelskou činnost,“ říká tisková mluvčí České spořitelny Kristýna Havligerová a dodává: „Dojde k napřímení smluvních vztahů s externími sítěmi zprostředkujícími úvěry Buřinky (dosud byla jediným přímým partnerem Česká spořitelna).“

S tím souvisí i registrace subjektů poskytujících úvěry u České národní banky (ČNB) a zajištění minimální odborné kvalifikace obchodních zástupců. „Požadavky na odbornou způsobilost i důvěryhodnost našich obchodních zástupců aplikujeme v podobném rozsahu, jako stanovuje nový zákon, už delší dobu. Klienti tak mají jistotu, že jim vždy poradí profesionál, který má potřebné vzdělání, prošel specializovanými testy na znalost úvěrové problematiky, je bezúhonný a není v úpadku,“ dodává Lenka Molnárová.

Zásadní změny se tedy dotknou zejména IT oblasti, obchodní sítě, marketingu, ale i dalších oblastí. „V současnosti dokončujeme implementaci změn vyplývajících z požadavků zákona v systémech banky, připravujeme metodiku pro zprostředkovatele úvěrů SSČS a její zaměstnance, začali jsme školení k novému zákonu a provedli změny ve smluvních ujednáních s externími partnery zprostředkovávajícími naše úvěry,“ popisuje přípravu Kristýna Havligerová.

Změny se dotknou i starších úvěrů

Některá práva plynoucí z novely se začnou automaticky vztahovat i na starší úvěry. Do režimu nové právní úpravy se překlopí úvěr na bydlení, který projde refixačním obdobím. Budou se na něj vztahovat zejména práva ohledně mimořádných splátek úvěrů.

„V souladu s novým zákonem, se bude nacházet každý úvěr, který vznikne po 1. 12. nebo stávající úvěr, který vznikl před tímto datem a u kterého došlo k restrukturalizaci formou dodatku ke smlouvě nebo refixace úrokové sazby,“ uvedl Jiří Klos.

„V případě defaultu se i na stávající klienty uplatní ustanovení regulující maximální výši sankcí za prodlení a omezení ohledně výkonu zástavního práva k nemovitostem. Zástavu může stavební spořitelna zpeněžit až po 6 měsících ode dne oznámení započetí výkonu zástavního práva klientovi, v mezidobí má klient možnost zástavu prodat dobrovolně,“ doplňuje Tomáš Kofroň.

ČNB posílí dohled

ČNB zpřísní dohled nad bankovními i nebankovními poskytovateli úvěrů. „Předpokládáme posílení dohledu nad SSČS, která se ocitá v nově definované roli samostatného zprostředkovatele úvěrů. Zákon též rozšiřuje povinnosti poskytovatele úvěrů z pohledu ochrany spotřebitele a dále jsou jím rozšířeny možnosti postihů ze strany ČNB při neplnění těchto povinností,“ dodává Kristýn Havligerová.

RSTS neočekává, že by se dohled významně změnil. „Zásadně se ale změní dohled nad lidmi, kteří pro nás pracují, což se v konečném důsledku dotkne i nás. Musíme kontrolovat, zda plní veškeré zákonem stanovené podmínky, registrovat je u ČNB, organizovat pro ně zkoušky odborné způsobilosti apod.,“ dodává Lenka Molnárová.

Na nový zákon se většina stavebních spořitelen připravuje již více než rok a nyní se blíží do cílové rovinky. Implementaci všech nových požadavků by tedy měly stihnout včas. Modrá pyramida ale jedná dokonce s předstihem. „Všechna nová práva vyplývající z novely zákona budeme našim klientům automaticky garantovat pro všechny úvěry sjednané po 4.11.2016,“ říká tisková mluvčí Modré pyramidy stavební spořitelny (MPSS) Hana Vaněčková.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *