Pátek 23. srpna. Svátek má Sandra.

Obrana vůči hlučným sousedům

Hluk - elektrická kytara - volume

Zbyněk Drobiš

Jakým způsobem se lze právně bránit proti hlučným sousedům, kteří porušují noční klid? Do jaké výše může být uložena pokuta při rušení nočního klidu v rámci přestupku?

Prvním řešením problému s hlučnými sousedy má být lidská domluva, která může být nejrychlejším a nejméně nákladným východiskem z této nepříjemné životní situace. Zákon nemůže v plném rozsahu nahradit a kompenzovat nefungující mezilidské vztahy a obyčejnou lidskou ohleduplnost.

Když lidská domluva nestačí, zavolejte policii

Zákon o přestupcích vymezuje přestupky proti veřejnému pořádku, mezi které patří porušení nočního klidu, a to s pokutou až do výše 10 000 Kč. Tato pokuta může být uložena až do výše 15 000 Kč, pokud se jedná o opakované porušení nočního klidu. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo dvanáct měsíců.

Dle zákona o přestupcích se dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec však může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.

Při rušení nočního klidu sousedy (pokud selhala domluva), lze přivolat policii. Může se však stát, že sousedé zpozorují příjezd policie a ukončí rušení nočního klidu. Lze tak doporučit si zajistit důkazy o rušení nočního klidu před příjezdem policie (výpovědi ostatních sousedů nebo zajištění nahrávky).

Hudební klub nebo bar? Může pomoci hygienická stanice

Zákon o ochraně veřejného zdraví společně s nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací upravuje hygienické limity hluku a vibrací pro denní a noční dobu, způsob jejich měření a hodnocení.

Pokud je zdrojem rušení nočního klidu například hudební klub nebo bar (právnická nebo podnikající fyzická osoba, která používá nebo provozuje zdroj hluku nebo vibrací), pak lze namísto policie kontaktovat příslušné územní pracoviště krajské hygienické stanice k provedení měření hluku. Jestliže krajská hygienická stanice stanoví, že byly překročeny hlukové limity, může uložit velmi vysoké sankce.

Co může dále pomoci?

Pokud na řešení obtíží s hlučnými sousedy nechcete být sami, lze doporučit se obrátit na statutární orgán bytového družstva, společenství vlastníků jednotek nebo osobu odpovědnou za správu domu, aby rovněž upozornili souseda na porušení práv ostatních vlastníků či nájemců.

Když nepomůže proti hlučnému sousedovi nic z výše uvedeného, pak lze zvážit občanskoprávní právní obranu, a to konkrétně podání tzv. „sousedské žaloby“.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *