Pátek 25. června. Svátek má Ivan.

Odjíždíte na dovolenou? Zkontrolujte si pojištění domácnosti!

Jana Zámečníková

Sluneční krém, plavky, ručník… co dál si zkontrolovat před letní dovolenou? Nepříjemným překvapením po vašem návratu může být vykradený byt či dům. Ještě nepříjemnější ale může být zjištění, že vaše pojištění domácnosti nepokrývá vloupání nebo pojišťovna odmítne vyplatit pojistné plnění pro nedostatečné zabezpečení.

V dnešní době zlodějům již nedělá větší problém dostat se do téměř jakéhokoliv bytu či domu. Jistý si nemůže být nikdo. Počet vloupání do domů a bytů každoročně roste zejména v době dovolených. Před odjezdem na dovolenou je proto dobré překontrolovat si nejen svá zavazadla, ale také pojistné smlouvy a povinnosti plynoucí z nich.

Pojištění proti vloupání nemusí být součástí základního pojištění domácnosti

Policejní statistiky potvrzují nárůst vloupání o letních prázdninách. Pachatele ani ukradené předměty se v 80 procentech případů nepodaří vypátrat. I přesto se lidé často proti vloupání nepojišťují nebo ani netuší, že takové pojištění nemají.

Pojištění proti vloupání nebývá součástí základního pojištění domácnosti. Za příplatek je možné toto riziko připojistit. „Problém je, že přibližně 60 % domácností nemá sjednané pojištění, které by krylo riziko vloupání. Odpovídající pojistku, která ochrání váš majetek, přitom pořídíte již za pár tisíc korun ročně,“ uvádí produktová ředitelka Slavia pojišťovny Lucie Ponertová.

Kromě základního pojištění, které většinou obsahuje pouze pojištění proti živlům (např. povodeň, záplava či úder blesku) a požáru, je dobré se pojistit na další častá rizika. K pojištění je vhodné přidat ještě pojištění proti vloupání a škodám způsobeným prasklým vodovodním potrubí.

U některých pojišťoven ale není součástí základního rozsahu pojištění proti povodním a záplavám. Naopak v rámci základního pojištění může být domácnost pojištěna proti odcizení či  úmyslnému poškození věci cizí osobou.   

Například Allianz pojišťovna ve svém základním balíčku pojištění krádeže má, připojistit se ale musíte proti povodni, záplavě či pádu stromu. U České podnikatelské pojišťovny je nutné si zase připojistit krádež.

Splnili jste povinnosti z pojistné smlouvy?

Všeobecně platí, že pojistník musí řádně zajistit (uzavřít a uzamknout dveře i okna) byt či dům v době své nepřítomnosti. Požadovaná úroveň zabezpečení se odvíjí od pojišťované hodnoty majetku. Pojišťovny si obvykle kladou větší nároky na zabezpečení u nemovitostí,  které jsou pojištěny na vyšší hodnotu.

V případě vloupání pojišťovna zkoumá, jakým způsobem se zloděj do domácnosti dostal. Aby bylo pojištění vyplaceno, musí pachatel prokazatelně překonat překážku. Uniqa pojišťovna přímo udává možnosti, jakými se zloděj do objektu může dostat. Zloděj musí například vtlačit či vylomit dveře nebo jiné části budovy.

Opustíte-li rodinný dům na více než 72 hodin, ukládá vám Uniqa pojišťovna navíc ještě povinnost uzavřít hlavní uzávěr vody. V období topné sezóny, pokud vypnete topení nebo nezajistíte dostatek nemrznoucích prostředků, musíte vypustit všechna zařízení a vedení vody.  

Pokud nesplníte povinnosti z pojistné smlouvy či všeobecných pojistných podmínek, pojišťovna vám nemusí pojistku vůbec vyplatit, případně vám pojistné plnění zkrátí. O pojistné plnění vás může připravit i neznalost pojistných podmínek.   

Opouštíte byt či dům na delší dobu?

Jedete-li na delší dovolenou či služební cestu, zkontrolujte si, se v podmínkách pojišťoven nevyskytuje ustanovení, které penalizuje vaší dlouhodobější nepřítomnost například zvýšením spoluúčasti na pojistném plnění

Takové ustanovení se nachází například v podmínkách AXA pojišťovny: „V případě, že pojistná událost nastala v místech oprávněnou osobou trvale užívaných, a to v okamžiku, kdy je pojistnou událostí postižené místo neobýváno (neužíváno) nebo prokazatelně ponecháno bez dohledu po dobu delší než 60 po sobě následujících kalendářních dnů, vzniká oprávněné osobě povinnost další spoluúčasti ve výši 20 % z pojistného plnění.“ Pokud není v pojistné smlouvě AXA pojišťovny uvedeno jinak, činí spoluúčast při plnění 1 000 korun.

Allianz pojišťovna do svých pojistných podmínek zařadila dokonce povinnost pojištěného „neponechat byt neobydlený po dobu delší než 60 dnů.“

Pojištění domácnosti se nevztahuje na vše

Pojišťovny ve svých Všeobecných pojistných podmínkách, ale i v pojistných smlouvách či v příslušných zvláštních pojistných podmínkách, udávají seznam výluk, na které se pojistné krytí nevztahuje. Pozor také na limity plnění, které se u jednotlivých pojišťoven liší. Limity plnění se vztahují například na cennosti.

Pojišťovny samozřejmě nic nevyplatí, pokud dojde k úmyslnému poškození pojištěným, pojistníkem, oprávněnou osobou nebo třetí osobou na popud některé z těchto osob.

Součástí výluk jsou také méně pravděpodobné mimořádné události, jakými je válka, vzpoura, znárodnění, konfiskace či teroristické akty. Pojištění domácnosti se nevztahuje ani na ušlý výdělek či zisk, pokuty či jiné nemajetkové újmy.

Po předchozích zkušenostech si pojišťovny dávají větší pozor na ustanovení o povodních. Pojistné plnění nevyplatí, jestliže ke škodě došlo v důsledku povodně či v přímé souvislosti s ní do deseti dnů od uzavření pojistné smlouvy. Některé pojišťovny mají stejnou lhůtu i na škody vzniklé kvůli tíze sněhu.

Jistota je jistota!

Abyste odjeli na dovolenou s klidným vědomím a svědomím, pro jistotu uzavřete a uzamkněte nejen všechna okna a dveře, ale také hlavní uzávěr vody, odpojte elektrická zařízení. Pokud je to možné, tak vypněte i hlavní elektrický jistič a přívod plynu. Cennosti dejte pod zámek do trezoru, případně na jiná bezpečná místa.

Své klíče nechte příbuzným, kamarádovi či sousedovi, aby pravidelně vybírali poštovní schránku a kontrolovali byt. Zloděje může odradit i časované světlo, které se zapne několikrát denně. A rozhodně se dovolenou nechlubte na sociálních sítích.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *