EUR 25.330

USD 23.428

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.330

USD 23.428

Text: Zbyněk Drobiš

20. 07. 2015

1 komentář

Pavel Staněk: Usilujeme o větší dostupnost, rychlost a vymahatelnost práva

 


 

Co je cílem České asociace věřitelů (ČAV)?

Záměrem naší asociace je chránit práva věřitelů v České republice, a to bez ohledu na jejich oborové zaměření, velikost či výši pohledávek. Sdružujeme osoby, které se nacházejí v postavení věřitele a řeší s tím spojené problémy nebo se prostě jen ztotožňují s našimi myšlenkami a chtějí je podpořit.

Přestože si to dnes málokdo uvědomuje, v pozici věřitele se může ocitnout v podstatě kdokoli. Věřitelství se rozhodně netýká jen poskytovatelů půjček či velkých firem, mezi věřitele se může zařadit i živnostník, kterému odběratel neproplatí fakturu, zaměstnanec, kterému zaměstnavatel neuhradí mzdu, či maminka, které bývalý partner odmítne platit výživné. Všem těmto subjektům se snažíme pomáhat a přispívat k tomu, aby se coby věřitelé dokázali rychle a účinně domoct svých nezpochybnitelných práv.

Co bylo impulsem k založení ČAV?

V poslední době můžeme nejen na politické scéně, ale i v nemalé části naší společnosti pozorovat výrazně prodlužnické tendence. Působí zde celá řada organizací a osobností, které bojují za práva zadlužených či předlužených osob.

Chránit práva dlužníků je samozřejmě zcela legitimní a pravdou je, že ne všechny věci fungují úplně správně. Bohužel se ovšem začínáme dostávat do situace, kdy je ochrana dlužníků prosazována již výrazně na úkor věřitelů a nespravedlivě zasahuje do jejich práv. A právě to bylo impulsem, proč naše asociace na konci roku 2013 vznikla. Chtěli jsme vytvořit subjekt, který bude svým zaměřením a komplexním přístupem přispívat ke zvýšení ochrany oprávněných zájmů všech věřitelů, a vyvažovat tak aktuální protivěřitelské tendence.

REKLAMA

Na jakých pilířích je ČAV vybudována?

Základním pilířem asociace je aktivní ochrana práv věřitelů, která směřuje ke spravedlivému uspořádání vztahů mezi nimi a dlužníky. Práva věřitelů musí být dobře legislativně ukotvená a zároveň i prakticky vykonatelná. Proto usilujeme o větší dostupnost, rychlost a vymahatelnost práva. To se pochopitelně úzce odvíjí od činnosti justice, insolvenčních správců či exekutorských úřadů, která by měla být maximálně rychlá a efektivní a samozřejmě také korektní.

Právě otázka korektnosti je dnes nejvíce palčivá v oblasti exekucí, jejichž humanizaci, např. v podobě zpřesnění výčtu nezabavitelných věcí, určitě podporujeme. Nesmí však jít za hranice již zmiňované spravedlivé rovnováhy. Dále se snažíme pozitivně působit také v oblasti finanční a právní gramotnosti a socializace legislativy tak, aby zákony byly více srozumitelné a občané se v nich lépe orientovali. Řada současných problémů mezi věřiteli a dlužníky totiž plyne právě z nedostatečné edukace občanů, ale i podnikatelů v oblasti práva a financí.

Kdo se může stát členem ČAV a poskytuje členství nějaké výhody?

Z pohledu členství jsme naprosto otevřenou organizací. Členem asociace se může stát kdokoli, právnická i fyzická osoba, která podporuje naše myšlenky a zároveň splňuje podmínky etického kodexu asociace, jímž se zavazuje, že se ve vztazích mezi věřiteli a dlužníky bude vždy chovat nejen v souladu se zákonem, ale i eticky a korektně.

Členstvím získává celou řadu výhod, dle zvoleného typu členství, od právních konzultací přes prověřování platební spolehlivosti subjektů v rejstřících až po pravidelné informační newslettery, monitoringy legislativy a médií. Samozřejmě také pořádáme odborné semináře.

Jak vnímáte současný legislativní vývoj v problematice věřitelů a dlužníků? 

REKLAMA

Já osobně jej sleduji bohužel s velkými obavami. V parlamentu momentálně leží celá řada úprav, které se dotýkají zejména exekucí a které budou mít v případě schválení pro věřitele velmi negativní důsledky. To vše ve jménu ochrany dlužníků, která je motivovaná v podstatě pouze ojedinělými, ovšem o to více diskutovanými excesy.

Odvěké pravidlo, že dluhy se mají platit (my říkáme, že dluhy se mají alespoň řešit), dnes už zřejmě přestalo platit. Navíc neléčíme příčinu, ale až její palčivé důsledky, a to ještě způsobem, který překračuje již nejen onu spravedlivou, ale pro věřitele vůbec jakkoli únosnou mez. A na to doplatí nejen samotní věřitelé, ale ve výsledku i všichni slušní občané. Věřitelé si nižší vymahatelnost pohledávek a vyšší náklady na jejich vymáhání budou muset někde kompenzovat.

Dlužníkům tak sice možná bude lépe, vyšší jízdné, dražší nájmy, půjčky nebo hypotéky ale zaplatí všichni, tedy i ti, kteří celý život dbají na dobrou platební morálku.

Kde spatřujete nejpalčivější problémy v ochraně zájmů věřitelů? 

Velký problém momentálně vidím v samotné dostupnosti práva. Ačkoli se o tom zatím příliš nemluvilo, řada věřitelů pocítila loňskou úpravu advokátního tarifu. S jejími důsledky se zatím nedokázali vypořádat a stojí nyní před velkým otazníkem, zda budou vůbec své pohledávky vymáhat.

Významné potíže potom věřitelům způsobuje také neúměrně dlouhá doba procesu vymáhání. Od zahájení soudního řízení po reálné uspokojení práv věřitele nejednou uplyne i několik let. To je nebezpečné především pro drobné věřitele, které tato situace může přivést do druhotné platební neschopnosti, která může být až likvidační.

Možná vůbec největším problémem je dnes ale samotné vnímání statusu věřitele. Ten je vnímán velmi negativně, jako někdo, kdo se naprosto nevybíravými způsoby domáhá zaplacení byť jen miniaturního dluhu, což vyvolává dojem, že být věřitelem a trvat na vyrovnání svých pohledávek a tedy dosažení svých práv není morální a správné. Toto pokřivené vnímání bychom rozhodně chtěli opět narovnat.

REKLAMA

Vnímáte ve společnosti určitou poptávku po této ochraně?

Ano, řada věřitelů si jasně uvědomuje, do jak obtížné situace se dostávají a jaké další problémy jim ještě mohou nastat. Bohužel velká část z nich se proti tomu bojí nahlas ohradit. Řada z nich, a s tím jsme se také setkali, se bojí vůbec samotného označení věřitel. Právě proto nás vnímají jako oporu, subjekt, který se za ně dokáže postavit.

Jaký máte názor na navrhovanou legislativní změnu v oblasti exekucí, a to teritorialitu soudních exekutorů?

Ta pro věřitele představuje obrovské riziko. Jak doložila i nedávná analýza VŠE, kterou si zadalo Ministerstvo spravedlnosti, její zavedení by vedlo ke snížení vymahatelnosti pohledávek, nárůstu nákladů a prodloužení doby jejich vymáhání. Považuji za naprosto nepřijatelné, aby věřitel nemohl se svou pohledávkou, tedy se svým majetkovým právem, nakládat dle vlastního uvážení a svěřit její vymáhání takovému exekutorskému úřadu, který bude ke své práci přistupovat řádně a efektivně a se kterým má věřitel třeba již z minulosti dobré zkušenosti.

Zastánci této změny se nás snaží přesvědčit o tom, že právě teritorialita je všelékem na současné problémy v exekucích. Tyto problémy je ovšem potřeba řešit jinak. Omezení územní působnosti exekutorských úřadů ve svém důsledku neprospěje ani věřitelům, ani dlužníkům.

Jaké konkrétní cíle si klade ČAV v ochraně věřitelů?

Momentálně se nejintenzivněji zabýváme právě otázkou exekutorské teritoriality a dalšími změnami v exekucích, kde se snažíme o to, aby se věřitelů dotkly v co nejmenší možné míře. Dále úzce spolupracujeme s Asociací neúplných rodin, kterou podporujeme v boji za práva rodičů samoživitelů, kteří řeší problém s vymáháním výživného.

Kromě toho samozřejmě pracujeme i na neustálém zkvalitňování a rozšiřování služeb pro naše členy, abychom je co nejvíce podpořili a usnadnili jim řešení věřitelských problémů. Nedávno jsme například zařadili novou službu aktivní správy pohledávek v insolvenci.

Přál bych si, aby se lidé více zamýšleli nad finančními a právními důsledky svého jednání a přistupovali k těmto otázkám s větší zodpovědností. Ať už se člověk ocitne v pozici věřitele nebo dlužníka, je vždy potřeba začít k této situaci přistupovat aktivně a ne slepě věřit, že se to samo nějak spraví. To platí především v případě dlužníků, protože paměť věřitelů je vždy delší, než ta jejich. Ale platí to i v případě věřitelů, kteří by se neměli bát účinně hájit svá práva. Jedině rychlým a aktivním přístupem k řešení svých pohledávek totiž mnohdy mohou předejít situaci, kdy by se z věřitelů sami mohli stát dlužníky.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývoje


Související články

srážky ze mzdy 2023

Exekuční srážky ze mzdy v roce 2023

Na konci loňského roku schválila vláda na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR novelizaci nařízení o nezabavitelných částkách. Od lednové výplaty budou exekuční srážky ze mzdy počítány opět jinak. Kolik dlužníkovi zbyde?

Text: Veronika Hejná

04. 01. 2023

Jiří Hrbáček, Wood & Company

Jiří Hrbáček: Chceme být investiční kotvou. Věříme, že čistý výnos 8 až 10 % je dlouhodobě udržitelný

Čím jsou zajímavé investice do komerčních realit? Jak ovlivňuje trh současná energetická krize a vysoká inflace? A jak se v tomto prostředí daří realitním fondům WOOD & Company? Na tyto a další otázky odpovídal Jiří Hrbáček, portfoliomanažer a místopředseda představenstva WOOD & Company.

Text: Jana Zámečníková

Foto: Wood & Company

11. 11. 2022

Lidé v bytech si měsíčně připlatí tisíce, teplotu u nich nikdo kontrolovat nemůže

Nadcházející topná sezóna bude pro české domácnosti finančně náročnější než ty předchozí. Členům společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytových družstev (BD) se kromě nákladů na služby spojené s užíváním bytů, jako jsou teplo, teplá a studená voda, úklid, či osvětlení společných prostor, mohou navíc zvednou také dlouhodobé zálohy na opravy, tzv. fond oprav. To vše může […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

19. 08. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • JUDr. David Vozák

  28 července, 2015

  Dobrý den.
  Dlouhodobě se věnuji problematice zadluženosti obyvatel. Naprosto ale souhlasím s názorem pana prezidenta, že v prvé řadě je třeba aktivního přístupu k řešení dluhu. A že dluhy se musí hradit, je neoddiskutovatelné. Ale aktivního přístupu je třeba nejen ze strany dlužníka, ale i věřitele. Bohužel velmi často se setkáváme se situací, kdy věřitelé vykazují vůči dlužníkům nulovou toleranci, která je příliš tvrdá zejména v situacích, kdy dlužník se do potíží dostane ne vlastním zaviněním. Takovýto přístup v konečném důsledku zpravidla poškodí nejen dlužníka, ale i věřitele.
  Hezký den JUDr. David Vozák, http://www.abivia.cz

  Odpovědět