EUR 25.355

USD 23.377

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.355

USD 23.377

Text: Petr Zámečník

01. 04. 2014

1 komentář

Podejte daňové přiznání bez sankcí

 


 

Povinnost podat daňové přiznání se týká (nejen) všech pronajímatelů nemovitostí. Nepodat daňové přiznání se nevyplácí. A i pouhé zpoždění je trestáno nemalými sankcemi. Termín pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob je dnes. Ve skutečnosti ale není třeba spěchat. Je několik možností, jak si podání daňového přiznání odložit.

Nejdelší odklad pro povinnost podat daňové přiznání lze získat využitím služeb daňového poradce. Tato cesta není zadarmo, ale získá čas až do 1. 7. 2014. Kromě ceny za kulaté razítko daňového poradce má ale tento způsob ještě jednu nevýhodu – do dnešního dne je nezbytné finančnímu úřadu a posléze správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu o využití služeb poradce předat tuto informaci. Stačí-li vám ale jen několik dní, je cesta snazší.

Sankce za pozdní podání daňového přiznání mohou být citelné. S jejich účtováním ale začíná finanční úřad až 5 pracovních dní po vypršení řádného termínu. Konkrétně aktuální daňový řád uvádí: „Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů.“ První den, za který bude sankce vyměřena, je tak 9. duben 2014.

Nestihne-li daňový poplatník podat daňové přiznání ani v tomto benevolentním termínu, následují sankce. Za každý další den si naúčtuje finanční úřad přirážku k daňové povinnosti ve výši 0,05 % stanovené daně či daňového odpočtu, maximálně ale 5 % stanovené daně či odpočtu. Je-li výsledkem daňová ztráta, přirážka činí „pouze“ 0,01 % denně z její výše, maximálně 5 %. Obdobně je vypočítána sankce při nepodání hlášení či vyúčtování ve výši 0,05 % denně, max. 5 % z výše daňové povinnosti.

Novinou v daňovém řádu je osvobození z povinnosti zaplatit sankci za pozdní tvrzení daně (podání daňového přiznání), pokud je povinnost menší než 200 Kč. Tím vzniká další prostor, v němž daňový poplatník může podat daňové přiznání fakticky bez sankce.

Příklad: Je-li daňová povinnost daňového poplatníka ve výši 40 tis. Kč, musí zaplatit za každý den zpoždění tvrzení daně 0,01 % z této částky, tedy 4 Kč. Na maximální hranici sankce 5 % z výše daně, tedy 200 Kč, se dostane při zpoždění 100 dní. V tomto případě by mu už povinnost sankci uhradit vznikla, protože její výše není „nižší než 200 Kč“. U daňové povinnosti do 40 tis. Kč by tak teoreticky nemusel daňové podání podávat nikdy. Má to ale jedno velké ale.

V případě nepodání daňového přiznání finanční úřad vyměří sankci ve výši horní hranic (tedy 5 % z daňové povinnosti), minimálně 500 Kč. Nepodat daňové přiznání vůbec se tak rozhodně nevyplácí.

Daňový řád nově stanovuje i maximální výši sankce v korunovém vyjádření. Finanční úřad nesmí naúčtovat více než 300 tis. Kč. Naopak ji musí snížit na polovinu, pokud daňový poplatník podá daňové přiznání do 30 dnů od uplynutí termínu pro tvrzení daně nebo se jedná o jeho jediný prohřešek v daném kalendářním roce – a všechna ostatní daňová přiznání podal včas.

Nejen přiznání… i zaplacení daně

Stejný řádný termín jako pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob je stanoven i pro zaplacení daně či jejího doplatku. Jen úrok z prodlení je počítán již od 5. pracovního dne po řádném termínu pro úhradu daně – a to až do uhrazení daně včetně dne, kdy byla uhrazena.

Úrok z prodlení je vypočítán z 2T Repo sazby vyhlašované Českou národní bankou platné pro první den kalendářního pololetí zvýšené o 14 procentních bodů. 2T Repo sazba ČNB je již od 2. 11. 2012 stanovena na úrovni 0,05 %. Úroková sazba z prodlení tak činí aktuálně 14,05 % p.a.

Sankční úroky může finanční úřad účtovat maximálně za 5 let prodlení. Navíc se nepředepíše, pokud u jednoho správce nepřekročí 200 Kč v příslušném kalendářním roce.

Jak zaplatit daň

Daň se platí příslušnému finančnímu úřadu. Ty jsou od loňského roku rozděleny podle krajů. Každý finanční úřad má své číslo účtu, každá daň má své „předčíslí účtu“, každý daňový poplatník má daňové identifikační číslo nebo rodné číslo a všechny finanční úřady mají účet u České národní banky. Toto již stačí jen řádně poskládat na příkaz k úhradě nebo na složenku a peníze odeslat. A nebo je zanést přímo na pokladu finančního úřadu.

Tabulka 1: Čísla účtů finančních úřadů

Název
finančního úřadu

Číslo účtu

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

77628031

Finanční úřad pro Středočeský kraj

77628111

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

77627231

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

77627311

Finanční úřad pro Karlovarský kraj

77629341

Finanční úřad pro Ústecký kraj

77621411

Finanční úřad pro Liberecký kraj

77628461

Finanční úřad pro Královehradecký kraj

77626511

Finanční úřad pro Pardubický kraj

77622561

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

67626681

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

77628621

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

47623811

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

77621761

Finanční úřad pro Zlínský kraj

47620661

Specializovaný finanční úřad

77620021

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Účet finančního úřadu je veden vždy u České národní banky, jejímž bankovním kódem je 0710. Jako předčíslí účtu je třeba uvést kód daně, která je placená. Bez identifikace daně peníze finanční úřad přijme, ale může je přiřadit i k jiné daňové povinnosti. Pro daň z příjmů je předčíslí účtu 721.

Tabulka 2: Předčíslí účtů pro platbu vybraných daní

Název daně

Předčíslí účtu

Daň darovací

7747

Daň dědická

7739

Daň silniční

748

Daň z nemovitostí

7755

Daň z převodu nemovitostí

7763

Daň z přidané hodnoty

705

Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání

721

Zdroj: Česká daňová správa

Jeden z nejdůležitějších parametrů je variabilní symbol, kterým finanční úřad přiřadí platbu k příslušnému daňovému poplatníkovi. Variabilním symbolem je buď rodné číslo (u fyzických osob) nebo identifikační číslo či daňové identifikační číslo (IČ nebo DIČ u právnických osob).

Pokud se ve variabilním čísle překlepnete, finanční úřad platbu buď nepřiřadí k nikomu (a vrátí ji), nebo, pokud budete mít smůlu a napíšete existující variabilní číslo, zaplatíte daně někomu jinému. Situace je i v takovém případě řešitelná, ale přináší zbytečné komplikace.

Ukázka platebních instrukcí pro platbu daně z příjmů v Praze daňovým poplatníkem s rodným číslem 123456/7890:

  • 721–77628031/0710, variabilní symbol1234567890

Tip: Poslali jste peníze na špatný účet? Připravte se na problémy

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývoje


Související články

příjem z pronájmu a sleva na poplatníka

Příjem z pronájmu a sleva na poplatníka, když jste v důchodu

Příjem z pronájmu je oblíbený pasivní příjem. A pro starobní důchodce může přestavovat další zdroj příjmů. Při příjmu z pronájmu máte povinnost podat daňové přiznání. A to i v případě, kdy nemáte další zdanitelné příjmy a jen pobíráte starobní důchod. Je také nutné platit daň z příjmu, ovšem je možné, že právě při absenci jiných […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

16. 02. 2024

úroky z hypotéky

Daňové odpočty 2024: úroky z hypotéky

Daňový odpočet hypotéky je poměrně oblíbený odpočet daňového základu, který pomáhá při koupi nového bydlení. Tak, že úroky zaplacené za úvěr na bydlení si můžete odečíst od daňového základu. Tento odpočet se před pár lety mírně změnil a omezil maximální čerpání. A od letošního ledna sice platí konsolidační balíček, který mění různé daňové slevy a […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

18. 01. 2024

příjem z prodeje nemovitosti v roce 2023

Tři příklady, jak zdanit příjem z prodeje nemovitosti v roce 2023

Pokud jste v roce 2023 prodali nemovitost, tak příjem z tohoto prodeje budete muset zdanit. Daň z příjmu nezaplatíte jen v případech, kdy jste od této daně osvobozeni. Jinak je nutné podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu? Jak se takové daňové přiznání podává a jak do něj uvést příjem z prodeje nemovitosti? 

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

19. 12. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *