EUR 24.945

USD 23.341

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.945

USD 23.341

Text: Veronika Hejná

24. 08. 2020

3 komentáře

Podmínky odměňování členů výboru SVJ za výkon funkce

 

Jaký je vztah členů výboru společenství vlastníků jednotek k tomuto společenství a jakým způsobem má být vyplácena a daněna jejich odměna? Je potřeba uzavírat speciální smlouvu o výkonu funkce, anebo je možné odměnu vyplatit na základě pracovněprávní smlouvy nebo faktury?

Loading 

Funkce ve výboru společenství

Společenství vlastníků jednotek musí být založena ze zákona v bytových domech, v nichž je minimálně pět bytových jednotek, které se soustředí v rukou alespoň tří vlastníků. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění všech vlastníků jednotek, které si volí výbor jakožto statutární orgán, anebo tzv. předsedu společenství vlastníků (jednočlenný statutární orgán), pokud tak určují stanovy.
Členem výboru společenství (případně předsedou společenství) může být jeden z vlastníků, ale také jiná osoba. Stále častější je případ, že funkci externího předsedy přebírá specializovaná firma. V takovém případě je třeba, aby stanovy určily jako jednočlenný statutární orgán předsedu.

Výkon funkce ne základě zvolení

Výkon funkce je zpravidla placený, ale může být i bezplatný. Bohužel často výše odměny neodpovídá vynaloženému úsilí. Přitom i člen výboru je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a odpovídá za škodu, kterou svým jednáním společenství způsobí. Náhrady škody se může kterýkoliv z dotčených vlastníků domáhat žalobou u soudu.
Funkce vzniká na základě zvolení, není tedy nutné uzavírat speciální smlouvu o výkonu funkce. Naopak chybným postupem by bylo uzavírat pracovní smlouvu nebo některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. „Výkon funkce člena orgánu SVJ nelze podřadit pod pracovněprávní vztah na základě pracovněprávní smlouvy, za který by členovi náležela mzda či odměna,“ upozorňuje vedoucí právník serveru svjpravnik.cz Jan Eisenreich. Může být však trochu matoucí, že podle zákona o dani z příjmu jsou odměny členů výboru považovány za příjmy ze závislé činnosti.
Podle Eisenreicha nelze odměnu za výkon funkce považovat ani za poskytování služeb na základě závazkově-právního vztahu. Vystavování faktur za činnosti, které spadají do působnosti výboru, tedy také nepřipadá v úvahu. Nadto by mohlo být problematické, kdyby členové výboru svému společenství vystavovali faktury za výkon funkce, které by výbor jakožto výkonný orgán sám schvaloval a následně z prostředků společenství proplácel. „Členovi výboru náleží pouze odměna, která byla schválena shromážděním,“ upozorňuje Eisenreich.
Také si přečtěte: Jak se daní příjmy z kapitálu

Podmínky pro výplatu odměn

K výplatě odměny člena výboru za výkon funkce je tedy třeba naplnit pouze dvě podmínky – první je, že člen výboru je řádně zvolen a funkci přijal, a tou druhou je schválení výše odměny ze strany shromáždění.
Přitom není nutné, aby shromáždění schvalovalo každému z členů výboru jeho odměnu separátně, ale postačí, aby rozhodlo o výše odměny pro výbor jakožto statutární orgán. O způsobu rozdělení mezi členy výboru si pak rozhodne výbor sám, a to buď rovným dílem, anebo jinak například podle časového vytížení jednotlivých členů.

Loading

Vstoupit do diskuze 3 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 


Související články

Odměna předsedy SVJ

Jak se daní odměna předsedy SVJ

Odměna pro předsedu SVJ se liší u každého SVJ. Výše odměny není stanovena zákonem a určuje ji samotné SVJ. Téměr polovina všech předsedů si vydělá za výkon této funkce od 500 Kč do 1500 Kč měsíčně. Jak se tento výdělek daní a musí předseda kvůli tomuto příjmu podávat daňové přiznání?

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

10. 06. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Jarmila

  29 listopadu, 2022

  Dobrý den, budu nové dělat kontrolorka v SVJ odměna byla zaslána ve výši 920 Kč platím z toho zdravotní nebo daň děkuji

  Odpovědět

 • Jan Rojko

  27 ledna, 2024

  Ne nemusíte odvádět nic

  Odpovědět

 • Josef Švarc

  23 ledna, 2023

  Z článku není jasné, jestli z jednorázové roční odměny člena spolku a současně i výboru, je třeba odvést daň. Myslím tím obecně spolek zapsaný v rejstříku , jako jsou zahrádkáři, rybáři, myslivci a pod. Co jsem zjistil, tak jednorázová odměna se schvaluje při výročních členských schůzích s odkazem na výkon funkce. Děkuji za odpověď.

  Odpovědět