Středa 16. června. Svátek má Zbyněk.

Potřebujete ke stavbě plotu, pergoly, bazénu nebo garáže stavební povolení?

Potřebujete ke stavbě plotu, pergoly, bazénu nebo garáže stavební povolení?

Veronika Hejná

Zdroj: Shutterstock

Chcete-li si s příchodem jarního počasí postavit na zahradě pergolu nebo pořídit bazén, bude vás zajímat, zda k takové stavbě potřebujete stavební povolení. A jak je to se stavbou plotu nebo garáže?

Rozhodující bude, zda bude konkrétní dílo z pohledu stavebního zákona považováno za stavbu. U staveb jako jsou altány, drobné přístřešky a pergoly měly v minulosti stavební úřady problém s rozlišením, které z těchto děl jsou stavbami. Proto vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2014 (s aktualizací v roce 2018) Metodickou pomůcku, která rozlišuje dvě základní kategorie těchto staveb – pergoly a přístřešky.

Přístřešek není pergola 

Podle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj je pergolalehká konstrukce (sloupy, trámy, popř. latě), která slouží jako podpora k pnutí popínavých rostlin, a proto nepodléhá posuzování podle stavebního zákona“. Pergola tedy vůbec stavbou není.

Naproti tomu přístřešek je zastřešená stavba, které chybí některé nebo všechny obvodové stěny, a je určen ke konkrétnímu účelu. Altán je tedy nutné považovat za přístřešek, stejně tak jako zastřešenou terasu.

Ke stavbě pergoly pak není třeba žádné stavební povolení, u přístřešku rozhoduje jeho velikost. Pokud je samostatně stojící jednoduchou stavbou do 25 m²a je umístěn alespoň 2 metry od hranice pozemku, není třeba stavební povolení, ani rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas. Kdyby však byl přístřešek součástí domu, půjde o přístavbu. Pak je třeba si zajistit územní souhlas a stavbu ohlásit.

Příklady pergol, zdroj: MMR

Příklady přístřešků, zdroj: MMR

Bazény a ploty

K umístění bazénu ani plotu nebude třeba stavební povolení ani ohlášení. V případě překročení určitých parametrů však mohou spadnout do režimu územního souhlasu.

Rozhodnutí umístění stavby ani územní souhlas podle zákona není třeba u

  • bazénu do 40 m² zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci za předpokladu, že je postaven v odstupové vzdálenosti nejméně 2 metry od hranice pozemku, nepotřebuje ani územní souhlas či rozhodnutí o umístění stavby,
  • plotu, který nepřekračuje výšku dva metry a nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím.

I u garáže je rozhodující velikost

Také pro typ povolovacího procesu při stavbě garáže je rozhodující velikost. Do 25 m² zastavěné plochy není nutné stavební povolení ani ohlášení, ale je nutné získat územní souhlas.

U garáží, jejichž zastavěná plocha přesáhne 25 m² je kromě územního rozhodnutí nutné získat i stavební povolení – stavební úřad může nicméně obě řízení sloučit.

 

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *