EUR 24.660

USD 25.565

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 17.2 %

EUR 24.660

USD 25.565

Text: Zbyněk Drobiš

06. 09. 2018

0 komentářů

Převod nemovitosti: Pozor na předsmluvní odpovědnost

 

Převod nemovitosti představuje často zdlouhavý a finančně náročný proces, kdy zájemce o koupi nemovitosti předpokládá poctivé jednání prodávajícího již před uzavřením smlouvy. Jakým způsobem může ovlivnit převod nemovitost předsmluvní odpovědnost v novém občanském zákoníku? 


Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě, jak vymezuje obecné ustanovení nového občanského zákoníku. Tato zásada je reflektována také v rámci předsmluvního jednání stran, včetně povinnosti poskytnout poškozené straně náhradu.

Předsmluvní odpovědnost v novém občanském zákoníku

Jaké jsou čtyři „skutkové podstaty“ předsmluvní odpovědnosti v novém občanském zákoníku?
Každý může vést jednání o smlouvě svobodně a neodpovídá za to, že ji neuzavře. Uvedená ochrana smluvní volnosti neplatí, když jednání o smlouvě strana zahájí nebo v takovém jednání pokračuje, ačkoliv nemá úmysl smlouvu ve skutečnosti uzavřít. Jedná se o tzv. „jednání na oko“.
Strany jsou si povinny sdělit veškeré skutkové a právní okolnosti (o nichž ví nebo vědět musí), aby se mohly kvalifikovaně rozhodnout uzavřít nebo neuzavřít určitou smlouvu. Případné porušení této informační povinnosti může tak být důvodem ke vzniku předsmluvní odpovědnosti.
Pokud strany dospějí při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod. Takto vymezuje občanský zákoník další případ porušení předsmluvní odpovědnosti. Jedná se o tzv. neuzavření smlouvy „za pět minut dvanáct“.
Jestliže si strany poskytnou při jednání o smlouvě údaje a sdělení, která jsou důvěrná, je každá ze stran povinna dbát, aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Pokud některá ze stran poruší tyto povinnosti, pak je povinna druhé straně vydat to, oč se tímto jednáním obohatila.

Tip: Nejvyšší soud a předsmluvní odpovědnost při neprovedení přislíbeného darování nemovitosti

Předsmluvní odpovědnost a převod nemovitosti

Porušení předsmluvní odpovědnosti může nastat také v rámci převodu nemovitosti, zejména při „jednání na oko“ anebo neuzavření smlouvy „za pět minut dvanáct“, ačkoliv zájemce o koupi nemovitosti již investoval čas a náklady do realizace převodu (znalecké posudky, náklady na právní služby k přípravě smluv k podpisu apod.).
Jak předcházet porušení předsmluvní odpovědnosti je těžké radit, určitou prevencí může být v případě sjednávání kupní smlouvy předchozí uzavření rezervační smlouvy nebo smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Co lze žádat k náhradě?

Oprávněnost náhrady škody při porušení předsmluvní odpovědnosti bude vždy individuální dle okolností konkrétního případu. Obecně lze za škodu při porušení předsmluvní odpovědnosti považovat náklady vynaložené v souvislosti s předsmluvním vyjednáváním nebo s přípravou podmínek pro uzavření smlouvy (např. právní zastoupení, znalecké posudky, správní a jiné poplatky) nebo i výdaje směřované k předmětu smlouvy.
Poškozená strana by měla mít také dostatek důkazů o porušení předsmluvní odpovědnosti druhou stranou, kdy lze doporučit uchovávat rovněž emailovou a další komunikaci, jelikož důkazní břemeno tíží poškozeného ve sporu o náhradu škodu.
Každý případ předsmluvní odpovědnosti je nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze doporučit konzultovat s advokátem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

REKLAMA

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.23 Aktuální výše Hypoindexu

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%
Historie vývoje


Související články

Hypotéky červenec 2020

Jak prodat nemovitost s hypotékou

foto: Shutterstock Když už si hypotéku vyřídíte a pořídíte si nové bydlení, tak většinou neplánujete, že budete tuto nemovitost zase prodávat. Ale může se stát, že se chcete stěhovat do většího. Nebo naopak, že nemáte na splátky hypotéky, a nemovitost tak musíte prodat. A nebo se prostě jen stěhujete z města za pracovní příležitostí. Jaký […]

Text: Hana Bartušková

25. 08. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.