Čtvrtek 26. listopadu. Svátek má Artur.

Převod nemovitosti: Nepodceňujte rezervační smlouvu

Na prodej - dům

Zbyněk Drobiš

Rezervační smlouva patří často mezi první smlouvu, která je uzavřena mezi zájemcem o koupi nemovitosti a prodávajícím. Jaká jsou doporučení při sjednání této smlouvy?

Koupě nebo prodej nemovitosti představuje obvykle časově a finančně nákladný proces, a to od výběru vhodné nemovitosti, přes zajištění financování, až po uzavření potřebných smluv k úspěšnému převodu nemovitosti. Rezervační smlouva by neměla být podceňována v tomto procesu z hlediska obezřetnosti kontroly jednotlivých ustanovení.

Rezervační smlouva v občanském zákoníku?

Výslovný smluvní typ rezervační smlouvy nenalezneme konkrétně upraven v občanském zákoníku. Je tak na dohodě jednotlivých stran smlouvy upravit její konkrétní obsahové náležitosti.

Rezervační smlouva by měla zejména obsahovat specifikaci nemovitosti, zájem budoucího kupujícího k její koupi, lhůtu rezervace nemovitosti, po kterou nebude nemovitost nabízena dalším osobám, úhradu rezervačního poplatku, a také povinnost uzavřít do určitého data kupní smlouvu nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě.

Trojstranná dohoda

Jelikož rezervační smlouva stanovuje řadu povinností pro zájemce a prodávajícího včetně účasti realitní kanceláře, lze důrazně doporučit uzavřít rezervační smlouvu jako trojstrannou dohodu mezi zájemcem, prodávajícím a realitní kanceláří. Takto jsou veškerým stranám realizace převodu nemovitosti písemně stanoveny povinnosti, kdy se obtížně vymáhá splnění závazku vůči osobě, která nebyla stranou rezervační smlouvy.

Tip: Spor o smluvní pokutu v rezervační smlouvě

Několik rad před uzavřením rezervační smlouvy

Zájemce o koupi nemovitosti by měl být obezřetný při zkoumání podmínek splatnosti rezervačního poplatku a podmínek vrácení poplatku, včetně navazujících smluvní pokut.

Například může nastat situace, kdy zájemci o koupi nemovitosti není schválena hypotéka a nemůže tak uzavřít kupní smlouvu. Následně při žádosti o vrácení rezervačního poplatku může být zájemce o koupi nemovitosti nepříjemně překvapen, že rezervační smlouva obsahuje smluvní pokutu ve výši rezervačního poplatku pro případ neuzavření kupní smlouvy z jakýkoliv důvodů na straně zájemce. Lze tak doporučit zájemci o koupi nemovitosti sjednat si právo na vrácení rezervačního poplatku pro některé situace.

Rovněž by zájemce o koupi nemovitosti měl zkontrolovat v rezervační smlouvě, zda je rezervační poplatek součástí kupní ceny nemovitosti. Doporučit lze také, aby rezervační smlouva obsahovala bližší specifikaci znění obsahu kupní smlouvy, aby se předešlo případným neshodám mezi zájemcem o koupi nemovitosti a prodávajícím při uzavření budoucí kupní smlouvy.

Každý převod nemovitosti je specifický, stejně tak rezervační smlouva, lze doporučit investovat do právní kontroly rezervační smlouvy advokátem. Převod nemovitosti se týká obvykle milionových částek a obezřetnost se tak vyplácí.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *