EUR 24.350

USD 22.389

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 8.5 %

EUR 24.350

USD 22.389

Text: Petr Zámečník

08. 06. 2015

3 komentáře

Příběh čtenáře: Obstrukce od Lišky

 


 

Úrokové sazby klesly. Tím se snížila atraktivita spořicích produktů a spolu s klesajícím státním příspěvkem stavebního spoření zůstávají atraktivní starší smlouvy. To se nelíbí stavebním spořitelnám, pro které dlouho spořící klienti již nejsou výhodní. A zbavují se jich. Klienti by se zase na oplátku rádi zbavili z dnešního pohledu předražených překlenovacích úvěrů ze stavebního spoření. Hypotéku lze přeci získat v průměru za 2,11 %. Jenže tyto lukrativní klienty zas nechtějí pustit stavební spořitelny.

Zdaleka ne všichni klienti se ale lehce vzdají. V redakční poště přistál příběh klienta, který chtěl využít možnost ukotvenou ve smlouvě a všeobecných podmínkách Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS, Liška): Nežádal o předčasné splacení překlenovacího úvěru, ale vypověděl smlouvu o stavebním spoření… a pak se začaly dít věci.

Klient ČMSS uzavřel koncem roku 2010 smlouvu o stavebním spoření a v lednu 2011 k ní též smlouvu o překlenovacím úvěru na 2,5 mil. Kč. Za něj měl platit úrok ve výši 5,3 % fixovaný na 6 let. Od té doby úrokové sazby poklesly na méně než polovinu a drahou splátku se rozhodl nahradit jiným úvěrem.

Všeobecné podmínky ovšem Lišce dávají lišáckou možnost klienta nepustit. Kdokoli sice může předčasně splatit (řádný) úvěr ze stavebního spoření bez udání důvodu ze zákona. To se ale nevztahuje na meziúvěr (překlenovací úvěr). V takovém případě potřebuje souhlas stavební spořitelny. A ta již několik let nesouhlasí se snížením svých zisků odchodem lukrativního klienta.

Existuje ale právní skulinka. Klient v únoru 2015 nepožádal o možnost předčasného splacení překlenovacího úvěru, ale vypověděl smlouvu o stavebním spoření. Protože prostředky na účtu stavebního spoření slouží jako zástava vůči překlenovacímu úvěru, je ve smlouvě ukotvena povinnost překlenovací úvěr před ukončením výpovědní lhůty splatit. Klient tedy čekal, že mu stavební spořitelna vyčíslí dluh či se jinak vyjádří k výpovědi… chyba lávky.

REKLAMA

Stavební spořitelna se do poloviny dubna 2015 nevyjádřila. Telefonicky se klient podle svých slov dozvěděl, že výpověď spořitelna neakceptovala, ale že dopis se stále vypracovává. Rozhodl se tedy nečekat a přejít k akci. Přeci jen, výpovědní lhůta měla končit 31. května 2015 a čas se tenčil. Navíc potřeboval od stavební spořitelny vyčíslení dluhu, aby věděl, kolik má splatit, a svolení s uvalením zástavního práva pro druhého věřitele v pořadí, aby mohl sjednat hypotéku a překlenovací úvěr splatit.

V reakci na „nereakci“ stavební spořitelny, která evidentně hrála o čas a snažila se znemožnit získání prostředků na splacení meziúvěru, a na základě informací obdržených v telefonickém rozhovoru napsal klient doplnění výpovědi s tím, že trvá na původním termínu podání výpovědi, kterou pouze doplňuje.

„[…] nadále trvám na své výpovědi smlouvy o stavebním spoření z února 2015. K výpovědi stavebního spoření došlo zcela v souladu s čl. X. odst. 1 Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření a dále v souladu s části III písm. G, odst. 5 Obecných úvěrových podmínek; „Jestliže byl účastníkovi stavebního spoření poskytnut meziúvěr a účastník smlouvu o stavebním spoření vypoví, je povinen ke dni skončení výpovědní lhůty splatit věřiteli veškeré pohledávky, které za ním věřitel k tomuto dni má.”

[…]

REKLAMA

Naspořené prostředky použijte na částečné splacení meziúvěrového účtu […]. Dále žádám o vyčíslení zůstatku a udělení souhlasu se zřízením zástavního práva ve druhém pořadí za zástavním právem ve prospěch ČMSS pro jiný bankovní ústav.“

Stavební spořitelnu klient ještě upozornil, že z ustanovení Obecných úvěrových podmínek plyne, že výpověď stavebního spoření není vázáno na jakoukoliv povinnost, natož na povinnost splacení meziúvěru v době před podáním výpovědi”.

Reakce Lišky nebyla překvapivá, ale zcela v rozporu s podmínkami smlouvy. Klient ji obdržel začátkem května 2015:

„Dovolte, abychom Vás informovali, že tato smlouva je vázána zástavním právem k zajištění závazku z úvěrové smlouvy, ze které u Českomoravské stavební spořitelny, a.s. (dále jen ČMSS) aktuálně čerpáte meziúvěr. Z tohoto důvodu považujeme smlouvu o stavebním spoření za nadále trvající.“ 

REKLAMA

Podmínky smlouvy ovšem pouze hovoří o tom, že v případě výpovědi smlouvy, která slouží jako zajištění pro meziúvěr, musí klient překlenovací úvěr splatit. Žádné ustanovení neříká, že by klient neměl možnost smlouvu vypovědět. V tomto duchu klient obratem reagoval.

“K výpovědi stavebního spoření došlo zcela v souladu s čl. X. odst. 1 Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření a dále v souladu s části III písm. G, odst. 5 Obecných úvěrových podmínek; „Jestliže byl účastníkovi stavebního spoření poskytnut meziúvěr a účastník smlouvu o stavebním spoření vypoví, je povinen ke dni skončení výpovědní lhůty splatit věřiteli veškeré pohledávky, které za ním věřitel k tomuto dni má.“ Výše uvedené uvádím a opakuji pouze na okraj, aby nedošlo k dalším zbytečným průtahům.

Naspořené prostředky na účtu stavebního spoření použijte na částečné splacení meziúvěrového účtu č. […]. Dále Vás žádám o vyčíslení zůstatku a udělení souhlasu se zřízením zástavního práva ve druhém pořadí za zástavním právem ve prospěch ČMSS pro jiný bankovní ústav, abych mohl dostát svého závazku ve smyslu čl. III písm. G. odst. 5 Obecných úvěrových podmínek.”

Koncem května klienta nepotěšil další dopis od Lišky. Opět zamítavý. „Před podáním výpovědi Smlouvy je třeba nejprve splatit meziúvěr,“ uvádí v dopise ČMSS, přičemž samozřejmě neuvádí, na základě jakého ustanovení je tato povinnost ukotvena ve smluvních podmínkách. Nemohla, neboť v žádných dokumentech, s výjimkou interních, není.

Liška ovšem klientovi lišácky radí, jak může získat souhlas s předčasným splacením, který běžně nedává. Má se buď rozejít či rozvést, prodat nemovitost, nebo zemřít. Má ale i jinou možnost. Může si na bytové účely půjčit dalších alespoň 500 tis. Kč od Lišky a uvázat se na další roky splácení, ovšem za současných úrokových podmínek… Lišky.

Bohužel ČMSS ani v této chvíli stále nepochopila, že klient nežádá o předčasné splacení úvěru. Proto dodává naprosto nesouvisející skutečnost: „Z Vašeho dopisu nevyplývají důvody, které Vás vedou k předčasnému splacení meziúvěrů.“ Tím důvodem je pochopitelně splnění smluvních podmínek při výpovědi smlouvy o stavebním spoření.

Termín výpovědi smlouvy již uplynul. A klient stále neví, kolik má stavební spořitelně zaplatit. Znovu se obrátil na ČMSS s dopisem, který včetně příloh odeslal i České národní bance (ČNB) se žádostí o podání stanoviska k níže uvedenému případu/stížnosti na postup ČMSS, a.s., který ukazuje bezmeznou svévoli jedné s nejvýznamnějších stavebních spořitelen na českém trhu. Dovoluji si uvést, že k „šikaně“ klienta dochází jednáním Českomoravské stavební spořitelny, a.s., které je v rozporu s obecnými právními principy právního státu a samotnou dokumentací ČMSS, a.s. k stavebnímu spoření a meziúvěru ze stavebního spoření”.

Klient stavební spořitelně v dopise mimo jiné píše: Pouze na okraj v případě jakýchkoliv nesrovnalostí na Vaší straně bych chtěl taktéž zdůraznit, že případný rozpor v ustanoveních Obecných uvěrových podmínkách není možné přičítat mé osobě, jakožto klientovi, ale právě vaší instituci. Případný rozpor tedy není možné zneužívat k tíži mé osoby. Jak uvádím výše, zde nespatřuji obdobný rozpor, avšak jsem přesvědčen, že vámi by k obdobné konstrukci a k dalším obstrukcím mohlo případně docházet, tudíž jsem přesvědčen, že je lepší těmto předcházet.”

Závěrem…?

Míč je nyní na straně hřiště Českomoravské stavební spořitelny. Nyní se ale na hrací pole dostaví i v pozici rozhodčí Česká národní banka. Ještě není konec. Rozhodně ho ale v redakci budeme sledovat. A, jak upozorňuje klient, možná se podíváme i do soudní síně.

Loading

Vstoupit do diskuze 3 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.01 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%
Historie vývoje


Související články

Další ročník programu Nová zelená úsporám odstartoval

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) tento týden po letní pauze spustil příjem žádostí o dotaci do nové etapy populárního programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Pro žadatele je připraveno mnoho novinek včetně několika podprogramů, které reagují především na růst životních nákladů v podmínkách ekonomické krize.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

05. 10. 2023

Jak získat dotaci na energeticky úspornou rekonstrukci bydlení

V dnešní době se stále více lidí zajímá energetickou úspornost svých domovů. Je to nejen cesta, jak být šetrnější k přírodě, ale také jak ušetřit peníze. Rekonstrukce vašeho bydlení totiž může výrazně snížit měsíční výdaje za energie. Navíc taková rekonstrukce výrazně zlepší celkovou kvalitu bydlení a zvýší hodnotu nemovitosti. Nyní bude díky novému dotačnímu programu „Oprav […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

22. 09. 2023

Stavební spoření čekají změny, zezelená

Stavební spoření formované v 90. letech se mělo opírat o model financování nepřehlédnutelným způsobem dotovaný státem. Masa klientů měla i díky motivaci v podobě vcelku slušné státní podpory spoření realizovat své úložky. Z nashromážděného množství peněz mělo být možné úvěrovat účastníky schématu a financovat jejich bytovou potřebu.

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

09. 06. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Pedro

  11 června, 2015

  ten vyhraje, ale útěk není snadný. Jen se proboha nevracet.

  Odpovědět

 • Roman Pekhart

  10 března, 2016

  Dobrý den , máme stejný problém ,který je tu popsán a to doslova též nám bylo nabídnuto se rozvést a nebo předčasně zemřít a nebo prodat nemovitost . Jsme z cele situace zoufalí a nevíme jak ji vyřešit . Jestli někdo už vyhrál nad liškou tam poraďte . Děkuji Roman

  Odpovědět

 • Lukáš

  4 července, 2016

  Dobrý den, nad ČMSS a.s. jsem vyhrál, bitva sice trvala od srpna 2015 do března 2016, ale nakonec jsem zvítězil. Dokonce mi ČMSS vrátila neoprávněně účtovaný poplatek 5% za předčasné splacení meziúvěru. Email na mne je Hans.Joachim@sez­nam.cz

  Odpovědět