EUR 24.460

USD 23.227

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 8.5 %

EUR 24.460

USD 23.227

Text: Petr Gola

27. 04. 2015

1 komentář

Příjem z pronájmu: Jak si zajistit státní důchod

 


 

Z důchodového hlediska je pronájem výhodný jako přivýdělek. Zaměstnanci nebo OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) odvádí ze svého příjmu sociální pojištění. Výše důchodu se bude odvíjet od získané doby pojištění a výše příjmů ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.

Pronájem nemá žádný vliv na státní důchod. Jako přivýdělek je však pronájem ideální, neboť se jedná o „pasivní“ příjem, ze kterého se neplatí povinné sociální a zdravotní pojištění.

Bez potřebné doby pojištění není státní důchod přiznán

Pro přiznání státního starobního důchodu nebo invalidního důchodu je nutné získat potřebnou dobu pojištění. Např. pro přiznání starobního důchodu v roce 2015 je nutné získat dobu pojištění v rozsahu 31 let, od roku 2019 bude nutné získat dobu pojištění v rozsahu 35 let.

Nedostatečná doba pojištění je důvodem, proč není státní důchod přiznán. Do doby pojištění se započítávají nejenom roky, kdy je z příjmu odváděno sociální (důchodové) pojištění, ale rovněž náhradní doby pojištění (např. evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu).

Co když je pronájem jediným zdrojem příjmu?

Pro lidi mající pouze příjem z pronájmu je důležité si dobu pojištění hlídat, aby mohl být státní důchod přiznán. Jestliže není během pronájmu splněna některá podmínka pro zápočet doby pronájmu jako náhradní doby pojištění, potom je vhodné podat včas přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení).

Legislativou jsou stanoveny podmínky pro využití dobrovolného důchodového pojištění. Bez uvedení důvodu je možné dobrovolné důchodové pojištění využít za celou dobu pojištění maximálně v rozsahu 15 let.

Legislativou je stanovena pouze minimální měsíční částka dobrovolného důchodového pojištění. V roce 2015 činí minimální dobrovolné důchodové pojištění 1 863 Kč, s ohledem na výpočet státního důchodu je možné platit i vyšší dobrovolné důchodové pojištění, ale tento krok není z důvodu redukce při výpočtu státního důchodu výhodný.

Pouze dobrovolné důchodové pojištění nestačí

K získání potřebné doby pojištění pouze 15 let z dobrovolného důchodového pojištění nestačí, je potřeba získat dalších 16 nebo více let pojištění. Do doby pojištění se započítává jako náhradní doba pojištění evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti a dále evidence na úřadu práce po dobu, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, maximálně však v rozsahu tří let, přičemž se tato doba zjišťuje zpětně a do 55 let náleží v rozsahu jednoho roku.

Do roku 2010 se započítává studium v období prvních šesti let po dosažení 18 let. Započítává se i péče o dítě do 4 let věku.

Při zápočtu náhradních dob pojištění se potřebná doba pojištění může snížit cca na 10 let. Těchto 10 let a více je potřeba odpracovat nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, přestože budou příjmy z pronájmu dostačující.

Možností je např. výkon samostatné výdělečné činnosti s minimálním ročním příjmem a placení minimálního sociálního pojištění jako OSVČ. Např. v roce 2015 činí minimální měsíční platba pro OSVČ 1 943 Kč.

Vždy je lepší pobírat současně nižší státní důchod a vlastní příjem v důchodu než pouze v důchodovém věku čerpat vlastní naspořené peníze.

Výše státního důchodu v závislosti na platbě

Státní důchod závisí na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu, což je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě, kdy dřívější příjmy se přepočítávají na současnou hodnotu. Např. při výpočtu v roce 2015 se hodnotí roky 1986 až 2014. V Tabulce 1 je pro orientaci a zjednodušení vypočten státní dle výpočtové formule roku 2015 při získání doby pojištění v rozsahu 35 let v závislosti na výši osobního vyměřovacího základu.

  • Minimální platba dobrovolného důchodového pojištění ve výši 1 863 Kč i minimální platba sociálního pojištění pro OSVČ ve výši 1 943 Kč odpovídá měsíční mzdě ve výši 6 653 Kč.

Tabulka 1: Výše důchodu v závislosti na výši příjmu

Průměrná měsíční mzda

Doba pojištění

Státní měsíční důchod

6 000 Kč

35 let

5 550 Kč

6 653 Kč

35 let

5 893 Kč

7 000 Kč

35 let

6 075 Kč

8 000 Kč

35 let

6 600 Kč

9 000 Kč

35 let

7 125 Kč

10 000 Kč

35 let

7 650 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Při delší době pojištění a vyšší průměrné měsíční mzdě by byl státní důchod vyšší. V tabulce však počítáme s nižšími hodnotami, neboť předpokládáme během pronájmu nízké platby na sociálním (důchodovém) pojištění a nízkou dobu pojištění.

Pokud by nebyl vyřešen v některých letech vůbec pojistný vztah, tak by došlo díky zprůměrování k poklesu průměrné měsíční mzdy za všechny roky. Proto máme v tabulce uvedenu průměrnou měsíční mzdu i pouze 6 000 Kč.

Při nízkých příjmech je výpočet důchodu výhodný. U průměrné mzdy 6 000 Kč a 35 letech pojištění činí státní důchod 5 550 Kč (tj. 92,5 %), u průměrné mzdy 100 000 Kč a 35 letech pojištění činí státní důchod 20 600 Kč (tj. 20,6 %).

Alespoň nízký státní důchod

Úloha vlastních úspor a investic v důchodu poroste. Přesto však není vhodné se spoléhat pouze na vlastní finanční prostředky. Vždy je vhodné pobírat alespoň i nízký státní důchod. A k tomuto nízkému důchodu mít dostatečný vlastní finanční polštář. Proto je dobré si během produktivního života pohlídat potřebnou dobu pojištění pro splnění zákonné podmínky pro přiznání státního důchodu.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.1 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%
Historie vývoje


Související články

Zvýšení nájemného

Jak zvýšit nájemné při vysoké inflaci

Poslední rok přinesl pro majitele bytů, kteří nemovitosti pronajímají a realizují příjem z pronájmu, situaci, kdy vlastně reálně klesaly jejich příjmy. Neboli vybírané nájemné zůstávalo stejné, ale za vybrané peníze si mohli koupit stále méně. Ono totiž v českém prostředí nemůže majitel bytu libovolně zvýšit nájemné v nájemní smlouvě. Přitom ale dvoucifermá inflace si už […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

12. 09. 2023

Příjem z pronájmu

Příjem z pronájmu 20 tisíc měsíčně v daňovém přiznání

Příjem z pronájmu se nutné zdanit a je to důvodem pro podání daňového přiznání. Daňové přiznání přitom musí při příjmech z pronájmu podat i zaměstnanci nebo třeba starobní důchodci, kteří jinak povinnost daňového přiznání nemají. Jak se takové daňové přiznání podává?

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

21. 04. 2023

Daň z nemovitosti platba 2023

Příjem z AirBnB v daňovém přiznání

U příjmu z pronájmu český daňový systém rozlišuje dvě situace. První je příjem z pronájmu dle §10 zákona o daních z příjmu. Takto můžete danit příjmy z dlouhodobého pronájmu jako fyzická osoba. A druhou situací jsou příjmy z krátkodobého pronájmu (například z AirBnB) dle §7. Ty daníte jako příjmy z jakékoliv jiné samostatně výdělečné činnosti.

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

15. 02. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • setl

    29 dubna, 2015

    Kolik má člověk odvádět měsíčně na SP, aby měl v důchodu průměrný důchod? Tedy dnešních 12000 Kč? Je na to někde nějaká kalkulačka?

    Odpovědět