EUR 25.330

USD 23.428

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.330

USD 23.428

Text: Šárka Kolská

11. 03. 2014

2 komentáře

SMS půjčka na splátku hypotéky? Raději ne

 


 

Pokud potřebujete rychle na několik týdnů či dnů nižší sumu peněz, např. na splátku hypotéky, možná vás zláká příležitost získat z pohodlí domova zasláním SMS zprávy z vašeho mobilního telefonu půjčku. Na SMS půjčku můžete narazit také pod názvem mikropůjčka či finská (zá)půjčka. Její získání je snadné. O to závažnější mohou být její důsledky na rodinný rozpočet.

SMS půjčky jsou poskytovány bez doložení příjmů, náhledu do registrů dlužníků nebo ručitele. Pokud klient žádá o SMS půjčku opakovaně a je spolehlivý, v některých případech mu nebankovní společnost umožní zapůjčit si vyšší částku než novému žadateli.

Zodpovědný spotřebitel by se ale měl v prvé řadě zajímat o výhodnost takových zápůjček a o rizika, jež jsou s nimi spojena.

V nabídce SMS půjček bývají zápůjčky v částce nejčastěji od 500 Kč do 10 000 Kč s délkou doby splatnosti v řádu dnů a týdnů. Pro žadatele o SMS půjčku je podstatné se zaměřit na informaci, kolik je musí nebankovní společnosti splatit a jaké jsou sankční poplatky. Obvykle RPSN u SMS půjček dosahuje tisíců procent, což o výhodnosti takových zápůjček vypovídá mnoho.

Již po několika kliknutích na internetu si „SMS půjčky chtivý“ spotřebitel může vybrat z mnoha nabídek různých nebankovních společností. K porovnání jsem vybrala prvních 8 poskytovatelů nebankovních SMS půjček, jejichž nabídka se zobrazila po zadání spojení „SMS půjčka“ do vyhledavače.

Tabulka 1: Porovnání nabídky SMS půjček na internetu – RPSN a úhrada

Nebankovní společnost

Minimální a maximální výše SMS půjčky

Délka doby splatnosti

RPSN pro SMS půjčku 1 000 Kč

Kolik celkem spotřebitel splatí při SMS půjčce

1 000 Kč

Ferratum Czech, s. r. o

500 – 10 000 Kč

7 – 45 dní

2 304 – 14 299 %
(dle doby splatnosti)

1 100 – 1 480 Kč
(dle doby splatnosti)

SIMPLEPŮJČKA.cz (Simple Money Service,
s. r. o.)

1 000, 2 000 Kč
(nový klient),

1 000 – 10 000 Kč (opakovaná zápůjčka)

7 – 30 dní

1 835,47 – 3 305,29 %
(dle doby splatnosti)

1 070 – 1 280 Kč

(dle doby splatnosti)

ClickCredit, s. r. o.

1 000 – 3 000 Kč
(nový klient),

1 000 – 4 999 Kč (opakovaná zápůjčka)

30 dní

nezveřejněno

1 033 Kč

Kredito24.cz
(Kredito24 Česká republika, s. r. o.)

1 000 – 4 000 Kč
(nový klient),

1 000 – 12 500 Kč (opakovaný úvěr)

1 – 30 dní

0 %

1 100 – 1 300 Kč
(dle doby splatnosti)

via sms.cz
(Via SMS, s. r. o.)

50 – 4 500 Kč
(nový klient),

50 – 12 000 Kč
(opakovaný úvěr)

1 – 30 dní

2,46 – 2 913 %

(dle doby splatnosti)

1 000 – 1 230 Kč

(dle doby splatnosti)

půjčka.TV (MyCzechRepublicInfo.com, s. r. o.)

1 000 – 4 999 Kč

7 – 28 dní

nezveřejněno

1 100 – 1 310 Kč

(dle doby splatnosti)

creditOn.cz
(creditOn.cz, s. r. o.)

500 – 4 000 Kč

(nový klient),

500 – 20 000 Kč

(opakovaná zápůjčka)

1 – 30 dní

(nový klient),

1 – 40 dní (opakovaná zápůjčka)

1 918,4 až >1 mil. %

(dle doby splatnosti)

1 092 – 1 390 Kč

(dle doby splatnosti)

finpůjčka24.cz

(JK Financial, s. r. o.)

1 000 – 8 000 Kč

7 – 35 dní

1 418,07 –
12 284 713,76 %

(dle doby splatnosti)

1 252 – 1 298 Kč

(dle doby splatnosti)

 

Zdroj: internetové stránky nebankovních společností

Tabulka 2: Porovnání nabídky SMS půjček na internetu – smluvní pokuty

Nebankovní společnost

Poplatky

Zveřejněny smluvní podmínky

Ferratum Czech, s. r. o.

 • za prodloužení (podle výše zápůjčky a délky prodloužení – max. o 30 dní – ve výši stokorun až několika tisíc korun),
 • 3 smluvní pokuty za první 3 týdny po splatnosti (u zápůjček do 2 500 Kč za každý týden prodlení pokuta 250 Kč, u vyšších zápůjček 10 % z dlužné částky za každý týden prodlení),
 • penále inkasní agentury, které je pohledávka předána

ano

SIMPLEPŮJČKA.cz (Simple Money Service,
s. r. o)

 • za prodloužení (20 % ze zapůjčené částky – prodloužení o 15 dnů),
 • smluvní pokuty při nesplacení (500 Kč za 1. týden po splatnosti, 100 % jistiny zápůjčky za 2. týden po splatnosti),
 • penále inkasní agentury, které je pohledávka předána

ano

ClickCredit, s. r. o.

 • za prodloužení (10 % z výše zápůjčky – max. však 200 Kč – prodloužení splatnosti o 15 dnů, nebo lze splatit alespoň 20 % z dlužné částky a automaticky dojde k prodloužení splatnosti o 30 dnů – poplatek za prodloužení pak činí 3 % ze zapůjčené částky),
 • smluvní pokuty při nesplacení (4. den po uplynutí doby splatnosti je účtován poplatek 10 % z výše zápůjčky – max. však 200 Kč a max. třikrát)

ano

Kredito24.cz (Kredito24 Česká republika, s. r. o.)

 • za prodloužení (15 % z výše úvěru = prodloužení splatnosti o 7 dní, 20 % = prodloužení o 15 dní, 30 % = prodloužení o 30 dní),
 • za pozdní platbu (20 % z výše úvěru při zpoždění platby o 1 den, 23 % při zpoždění o 1 až 5 dnů, 25 % při zpoždění o 5 až 10 dnů, 30 % při zpoždění o 10 až 15 dnů, 35 % při zpoždění o více než 15 dní)

ano

via sms.cz
(Via SMS, s. r. o.)

 • za prodloužení (při výši úvěru nad 2 000 Kč podle vzorce k*((0,265 – s_sum/k * 0,0002) * s_sum/k- (0,24 – 0,0001 * s_sum/k) * s_sum/k * 0,025 * (30 – s_term)) kde k je 35, s_sum je výše jistiny v Kč a s_term je doba prodloužené splatnosti v dnech, při výši úvěru do 2 000 Kč podle vzorce k*((0,265 – s_sum/k * 0,0002) * s_sum/k- (0,24 – 0,0001 * s_sum/k) * s_sum/k * 0,025 * (30 – s_term) + (50 – s_sum/k) * 0,034)
 • smluvní pokuty při nesplacení (0,25 % denně z dlužné částky, při prodlení delším než 10 dnů dále pokuta 250 Kč)

ano

půjčka.TV (MyCzechRepublicInfo.com, s. r. o.)

 • za prodloužení (lze 3× prodloužit splatnost o 14 dní – poplatek 10 % z dlužné částky)
 • smluvní pokuty při nesplacení (1× týdně upomínka – max. 4 upomínky, každá upomínka znamená pokutu 300 Kč + smluvní pokuta 5 000 Kč splatná do 3 dnů od podání návrhu na oddlužení v případě, že klient podá návrh na oddlužení
  do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru)

ano

creditOn.cz
(creditOn.cz, s. r. o.)

 • za prodloužení (lze prodloužit splatnost o 1 až 40 dní, výše poplatku závisí na výši zápůjčky a délky prodloužení – dosahuje tak několik stovek až tisíc korun)
 • smluvní pokuty při nesplacení (2 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení) – tuto informaci jsem se dozvěděla až po vznesení dotazu na společnost creditOn, na internetu není uvedena

ano

finpůjčka24.cz

(JK Financial, s. r. o.)

 • za prodloužení (lze prodloužit o 7, 14, 21, 28 nebo 35 dní – poplatek v řádu několik stovek až tisíc korun podle výše zápůjčky a délky prodloužení)
 • smluvní pokuty při nesplacení – neuvedeno

ano

Zdroj: internetové stránky nebankovních společností

„Nejlepší“ podmínky SMS půjčky nabízí společnost ClickCredit. Podmínky pro zápůjčku jsou jednoznačně stanovené, nijak složité, společnost uveřejňuje na svých internetových stránkách vzor smlouvy, poplatky za prodloužení doby splatnosti zápůjčky a smluvní pokuty pro případ prodlení jsou omezeny částkou 200 Kč. Spotřebitel má možnost získat tisícikorunovou zápůjčku na 30 dní za 33 korun, což je jedna z nejvýhodnějších nabídek. Jako negativum vnímám fakt, že vzor smlouvy o zápůjčce je sestaven podle staré legislativy jako smlouva o půjčce. Přesto to podle mého názoru není takový nedostatek jako například způsob stanovení poplatku za prodloužení doby splatnosti SMS půjčky u společnosti Via SMS pomocí složitých vzorců.

Webové stránky poskytovatelů SMS půjček jsou obvykle do jisté míry nepřehledné, informace o výši poplatků, především smluvních pokut při prodlení, jsem mnohdy musela delší dobu hledat. Jindy jsem hledaný údaj nenalezla a musela jsem vznést dotaz – jako u společnosti creditOn.cz. Některé weby také nepůsobí příliš důvěryhodně, např. internetové stránky společnosti Kredito24 Česká republika. Přehledné stránky společnost JK Financial mne zklamaly chybějícími informacemi o výši smluvní pokuty pro případ prodlení.

Většina poskytovatelů SMS půjček, jejichž služby jsem analyzovala, nabízí novému klientovi zápůjčku v nižší výši, než již prověřeným žadatelům. Pokud by si spotřebitel chtěl půjčit např. 7 000 Kč jako svoji první SMS půjčku, pochodil by pouze u Ferratum Czech a JK Financial.

Cena SMS půjčky ve výši 1 000 Kč je u porovnávaných poskytovatelů srovnatelná, stejně jako délka doby splatnosti. V některých případech lze dobu splatnosti nastavit mezi minimální a maximální délkou vždy po dni, jindy ji lze zvolit na 7, 14, 21 nebo 28 dní a kupříkladu společnost ClickCredit poskytuje SMS půjčky vždy na 30 dní.

Většina poskytovatelů SMS půjček zveřejňuje smluvní podmínky. Roční procentní sazba nákladů SMS půjček dosahuje obvykle mnoha tisíc procent, ale setkáme se i s několika miliony procent RPSN. Považujeme-li RPSN za hlavní ukazatel výhodnosti úvěru či zápůjčky, na SMS půjčku nejspíš nepřistoupíme.

Poskytovatelé SMS půjček se liší ve výši poplatků za prodloužení doby splatnosti zápůjčky a smluvních pokut při prodlení se splacením. Mnohdy není jednoduché se v podmínkách udělení těchto pokut vyznat. Zaujala mne pokuta společnosti MyCzechRepublicInfo.com ve výši 5 000 Kč, která je udělena v případě, že klient podá návrh na oddlužení do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru. Její splatnost je 3 dny od podání návrhu na oddlužení!

Někteří poskytovatelé SMS půjček upozorňují také na penále inkasní agentury, které může být v případě nesplacení pohledávka předána. Poplatky za vymáhání dluhů se u jednotlivých soukromých inkasních agentur značně liší. Jestliže za vymáhání pohledávky 500 Kč požaduje některá inkasní agentura 300 Kč, jiná si naúčtuje i 750 Kč. Výše těchto poplatků není regulována legislativou.

Při srovnávání nabídky SMS půjček záleží na konkrétním požadavku potenciálního žadatele. Vždy je vhodné zvážit, zda je SMS půjčka ten správný úvěrový produkt pro řešení finančních problémů. Odpovědný spotřebitel by měl číst smluvní podmínky, posoudit, zda jim jednoznačně rozumí, být tedy ve styku s nebankovními poskytovateli úvěrových služeb nanejvýš obezřetný. A řešit finanční potíže lze s předstihem lépe i jinými nástroji než SMS půjčkami.

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývoje


Související články

Nova zelená úsporám startuje

Vybíráte hypotéku? Nekoukejte jen na úrokovou sazbu

Rozhodujete-li se u jaké banky si zřídíte hypoteční úvěr, nehleďte jen na úrokovou sazbu. Důležité je plno dalších aspektů, jako například délka fixace, podmínka sjednání pojištění nebo zasílání výplaty na účet u dané banky. Zvážit je třeba všechno.

Text: František Veselý

05. 11. 2021

USA hypotéky

USA hypotéky aneb americký hypoteční zázrak

USA hypotéky a hypoteční financování umožnilo chudým americkým rodinám splnit si americký sen – vlastnit dům, alespoň tedy z právního hlediska. To, že je dům ekonomicky ve vlastnictví někoho jiného, je věc skrytá a za oponou. Celý americký hypoteční zázrak je postaven na víře. V hypotečních agenturách zejí ohromné černé díry – hodnota hypotečních úvěrů […]

Text: Hana Bartušková

19. 11. 2019


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Tomík

  10 března, 2014

  Velmi kvalitní článek, pro mě i překvapivé. Děkuji za zajímavé srovnaní. Určitě se mi vyplatilo číst.:-)

  Odpovědět

 • mirun

  8 listopadu, 2014

  Skvělý článek a super srovnání, půjčil jsem si tedy na http://sms-pujcka-bez-1kc.eu/ a čekám, až mi penízky přijdou :) Schváleno to bylo skutečně do 5 minut.

  Odpovědět