EUR 24.460

USD 23.227

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 8.5 %

EUR 24.460

USD 23.227

Text: Veronika Hejná

23. 06. 2020

0 komentářů

Společný nájem, anebo podnájem?

 

O společný nájem bytu se jedná v případě, kdy nájemní smlouvu s pronajímatelem uzavře více osob. Například si společný byt pronajme nesezdaný pár nebo několik studentů a pod nájemní smlouvu se podepíší všichni. Pro koho je výhodnější společný nájem a pro koho podnájem?

Loading 

Vznik smluvního vztahu

Společný nájem bytu vzniká na základě smlouvy. Smlouva o společném nájmu je uzavřena mezi pronajímatelem a dvěma či více nájemci. Těm vznikají z nájmu společná práva a povinnosti. Nic ale nebrání tomu, aby si mezi sebou vymezili pravidla užívání bytu tak, že si spolubydlící rozdělí místnosti a ke společnému užívání nechají pouze společné prostory.
Podnájemní smlouvu uzavírá nájemce s podnájemcem. V případě, že v bytě sám nájemce nebydlí a jde o podnájem celého bytu, zákon vyžaduje, aby s takovým podnájem vyslovil svůj souhlas pronajímatel. Pokud nájemce dává do podnájmu jen jeden pokoj a sám byt užívá, souhlas pronajímatele se nevyžaduje.

Podnájemce není zákonem chráněn tak jako nájemce, zákon ale nelze obcházet

Podnájem je sice jistější než ústní dohoda, na základě které nájemce nechává spolubydlícího u sebe bydlet, přesto má i řadu úskalí. Podnájemní vztah totiž není zákonem chráněn tak jako nájem (neuplatní se zde § 2235 občanského zákoníku). V podnájemní smlouvě by tedy bylo vhodné upravit detailně veškerá práva a povinnosti.
V nedávné době jsme byli svědky toho, že byty si najímaly právnické osoby, které následně dávaly tyto byty do podnájmu lidem. V tomto případě se jedná o obcházení zákonných ustanovení na ochranu nájemce. „Pokud by (v takovém případě, pozn. red.) smlouva opravňující k užívání bytu byla označena jako smlouva o podnájmu, stejně by se jednalo o smlouvu nájemní,“ uvedl již v minulosti současný ombudsman Stanislav Křeček. Právnická osoba, která má byt v nájmu, nemůže platně uzavírat podnájemní smlouvy – v prostoru určeném k bydlení by totiž sama bydlet nemohla.

Společný nájem a nájemné

Slabší právní ochranu podnájemce je možno vyřešit právě tak, že všichni spolubydlící uzavřou s pronajímatelem smlouvu o společném nájmu.
Běžné záležitosti související s nájmem může každý z nájemců obstarávat sám (například provádět drobné opravy, hlásit závady nebo přijímat přeplatky), v ostatních záležitostech je ale nutné, aby nájemci jednali společně. Například ukončit dohodu o nájmu nemůže pouze jeden z nájemců, stejně tak jako dát výpověď z nájmu. Tu by museli dát všichni společní nájemci, na druhé straně také pronajímatel může dát výpověď pouze všem.
Práva a povinnosti nájemců jsou u společného nájmu společná a nerozdílná. A právě to může být pro spolubydlící rizikem – platby nájemného i plateb za služby totiž může chtít pronajímatel po každém zvlášť, i pouze jednom z nich. V případě, že se některý z nájemců dostane do finančních obtíží, riziko neuhrazení nájemného se v takovém případě přesouvá na toho nájemce, který za něj společný nájem zaplatil.

Možnost ukončení smlouvy o společném nájmu

Výpověď ze společného nájmu mohou dát pouze všichni společně (anebo pronajímatel všem nájemcům společně). Všechny smluvní strany se také mohou domluvit, že některý ze společných nájemců ze smluvního vztahu vystoupí (nebo naopak další osoba k nájemní smlouvě přistoupí).
Pokud by došlo k rozchodu nesezdaných partnerů, kteří se nedokáží domluvit na tom, kdo v nájmu bytu zůstane, mohou se obrátit na soud. Ten rozhodne o zrušení společného nájmu a o tom, který z nich zůstane nájemcem.

REKLAMA

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.1 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%
Historie vývoje


Související články

Česko v roce 2033 – v důsledku dominantní věkové skupiny 50 až 59 let bude zájem o menší byty

Není žádnou novinkou, že mnohé evropské země patří k nejrychleji stárnoucím zemím na světě. Za 10 let bude v Česku nejvíce obyvatel ve věku 50 až 59 let. Podobně jsou na tom další státy ve střední a východní Evropě. V Německu, Rakousku, Itálii nebo Francii bude dominantní věková skupina 60 až 69 let. Na druhém konci žebříčku je […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

02. 10. 2023

Pronajímáte byt? Nájemce si může zřídit trvalý pobyt i bez vašeho souhlasu a vědomí

Nájemce, který je občanem České republiky, nepotřebuje ke zřízení trvalého pobytu v pronajaté nemovitosti souhlas majitele. Pronajímatel se o tom dokonce ani nemusí dozvědět. Úřad navíc trvalý pobyt zapíše, i kdyby to bylo v nájemní smlouvě výslovně zakázáno. Toto pravidlo přitom může přinést řadu rizik pro vlastníky nemovitostí.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

26. 09. 2023

Růst nájmů v řadě evropských metropolí zrychlil s negativním dopadem na mladé lidi

Nájmy v Evropě jako by se na řadě míst “utrhly ze řetězu”. Kombinace vysokých cen nemovitostí, vyšších úrokových sazeb a padajících reálných příjmů v hlavních evropských metropolích vedla ke stejnému efektu – výrazně se oživil zájem o nájemní bydlení. Problémem je, že nabídka častokrát nedrží s výrazným nárůstem poptávky po nájemním bydlení (podpořeným oživením trhu […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

13. 09. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *