Sobota 15. srpna. Svátek má Hana.

Odhlaste nájemníka z bytu aneb jak získat trvalé bydliště na úřadu

09.07.2020
Trvalé bydliště na úřadu

Hana Bartušková

Místo trvalého bydliště je adresa, kterou si volí občan ČR jako místo svého pobytu. Každý může mít pouze jedno trvalé bydliště. A zároveň platí, že místo, kde má člověk trvalé bydliště, nemusí odpovídat místu, kde opravdu žije. Trvalé bydliště je vázané na přesnou adresu, může být v objektu, který má číslo popisné nebo evidenční, případně orientační. Objekt musí být určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Místo trvalého pobytu a právo užívat byt

V dnešní době platí, že trvalý pobyt si můžete dát v nemovitosti, kterou vlastníte, nebo kterou si pronajímáte. Přitom při pronájmu není nutný souhlas majitele k tomu, abyste si v této nemovitosti umístili trvalé bydliště. Zároveň ale také platí, že z adresy vašeho trvalého pobytu nevyplývají žádná práva nebo povinnosti, ať už k dané nemovitosti, nebo k jejímu vlastníkovi.

V žádném případě tak neplatí, že při umístění trvalého pobytu na adrese pronájmu získáváte právo pro užívání dané nemovitosti. Takové právo vyplývá pouze z vlastnictví objektu, z nájemního práva (zakotveného v nájemní smlouvě), z členství v družstvu nebo z dalších okolností, například při zřízení věcného břemene k nemovitosti.

Trvalý pobyt je pouze evidenční adresa, kterou shromažďují státní úřady pro administrativní účely. Z toho také vyplývá, že pokud ztratíte právo nemovitost používat, tak ten, kdo toto právo k užívání nemovitosti má (klasicky majitel), může váš trvalý pobyt z této adresy odhlásit.

Přihlášení a odhlášení trvalého pobytu

Pro přihlášení svého trvalého pobytu k adrese je třeba dojít na úřad obce s rozšířenou působností, který je místně příslušný adrese vašeho nového trvalého pobytu. Tam vyplníte formulář Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, prokážete svou totožnost osobním dokladem a také právo nemovitost používat. Pokud jste majitel, tak si úřad ověří vlastnictví v katastru nemovitostí. Pokud si nemovitost jen pronajímáte, je nutné doložit nájemní smlouvu, či jinak doložit právo pro bydlení v dané nemovitosti. Zaplatíte také poplatek 50 Kč.

Každý občan ČR může mít pouze jedno trvalé bydliště. Při přihlášení k nové adrese tak automaticky zaniká vaše předchozí trvalé bydliště. Od starého trvalého bydliště není nutné se nijak odhlašovat. Se změnou trvalého bydliště je ale spojena povinnost změny dokladů.

  • Je nutné změnit občanský průkaz.
  • Pokud vlastníte vozidlo, je nutné změnu zanést do technického průkazu.
  • Pokud jste se stěhovali do jiného města, musíte změnit i řidičský průkaz.
  • Pokud podnikáte, tak pozor na změnu sídla podnikání na živnostenském úřadu.
  • Finanční úřad, OSSZ nebo zdravotní pojišťovna by si měly novou adresu stáhnout automaticky.
  • Je dobré taky upozornit další instituce jako banku, pojišťovnu, doktory, školu a další.

Jak si odhlásit trvalý pobyt a přihlásit se na úřad

Svůj trvalý pobyt můžete mít přihlášený i na úřadu obce s rozšířenou působností. Pro to ale platí celkem jasná pravidla. Svůj trvalý pobyt nemůžete na úřad přihlásit vy osobně. Pobyt je vám totiž na úřad přihlášen, pokud ztratíte právo užívat danou nemovitost a trvalé bydliště si nepřihlásíte na jinou adresu. V praxi jde nejčastěji o situace, kdy majitel nemovitosti odhlásí vaše trvalé bydliště z adresy nájmu v okamžiku, kdy vám skončí nájemní smlouva. Oprávněná osoba (majitel nemovitosti) musí v takovém případě dokázat, že váš nárok na používání nemovitosti zanikl. A za tento úkon zaplatí poplatek 100 Kč.

Trvalý pobyt na úřadu vám může totiž přihlásit pouze oprávněný majitel nemovitosti. Ten, pokud zjistí, že máte na adrese jeho nemovitosti stále trvalé bydliště, i když už si tuto nemovitosti nepronajímáte a odstěhovali jste se, tak má právo toto vaše trvalé bydliště zrušit. Automaticky pak dojde k tomu, že se vám trvalé bydliště přihlásí na úřad obce, ve které jste měli naposledy trvalé bydliště. Nemůžete si zvolit, na kterém úřadu budete mít trvalé bydliště, to je vám přiděleno automaticky na místně příslušný úřad.

Dalším případem, kdy vám bude přihlášen trvalý pobyt na úřad, je situace, kdy vám úřad na základě správního řízení současný trvalý pobyt zruší. To může například v situaci, kdy daná nemovitost byla zbourána, či zničena. Nebo v případě, kdy jste při přihlášení trvalého pobytu uvedli nesprávné údaje a na základě například neplatných či padělaných dokladů.

V okamžiku, kdy vám úřad zruší trvalé bydliště, ať už z podnětu majitele nemovitosti, nebo na základě správního řízení, je vaší povinností zažádat o nové osobní doklady. Váš občanský průkaz totiž přestává platit.

Zrušení a ukončení trvalého bydliště

Zrušit vaše trvalé bydliště může majitel nemovitosti (či jiná oprávněná osoba) nebo právě úřad ve správním řízení. Existuje ale také možnost tzv. ukončení trvalého bydliště. Tuto možnost využívají například občané trvale žijící v zahraničí.

Při ukončení trvalého bydliště je nutné se dostavit na úřad a sdělit tuto skutečnost státu písemně a prokázat svou totožnost dokladem. Následně vám bude zrušeno trvalé bydliště na území České republiky a nová adresa trvalého bydliště nebude zapsána.

Skončí vám platnost občanského průkazu a je vaší povinností ho úřadu odevzdat. Ale protože jste svou trvalou adresu v ČR ukončili a žádný trvalý pobyt nemáte, tak ani nevzniká povinnost žádat o nové doklady. Sice ztratíte občanský průkaz, ale stále zůstáváte občanem ČR. Jako osobní doklad vám zůstane například cestovní pas, který není vázán na trvalou adresu.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

1 komentář k článku “Odhlaste nájemníka z bytu aneb jak získat trvalé bydliště na úřadu”

  1. Hesky česki napsal:

    Povinnnen se píše jedno „n“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *