EUR 23.655

USD 21.982

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 12.7 %

EUR 23.655

USD 21.982

Text: Veronika Hejná

27. 03. 2023

0 komentářů

Ubytování přes Airbnb: Musíte nemovitost rekolaudovat?

 

V souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj mohou stavební úřady kontrolovat, zda poskytování krátkodobého ubytování neporušuje stavební zákon. Tomu, kdo zákon poruší, hrozí až půlmilionová pokuta. Kdy se na poskytovatele vztahuje povinnost rekolaudace? 

Loading 

Bydlení nebo ubytování?

Pokud majitel nemovitost poskytuje její část nebo celou nemovitost ke krátkodobému ubytování, nejedná se o nájemní vztah. Pro poskytování ubytovacích služeb musí majitel disponovat příslušným živnostenským oprávněním, pro nájem nemovitosti není živnostenské oprávnění potřeba. Rozdíl mezi nájmem a ubytováním spočívá mimo jiné v tom, že s ubytováním jsou spojeny další služby.

„Zatímco nájem saturuje potřebu bydlení, ubytování pak saturuje potřebu přechodného ubytování a služby s tím spojené (zpravidla úklid prostor či vybavení nemovitosti hygienickými potřebami,“ připomíná Petr WaleczkoMinisterstva pro místní rozvoj ČR.

Kontrola ze stavebního úřadu

Podle Metodické pomůcky ministerstva může stavební úřad zahájit na podnět šetření, zda je nemovitost užívána ke schválenému účelu. Tento podnět podá buďto živnostenský úřad, nebo i kdokoliv jiný – typicky soused nebo městská policie. Stavební úřad pak prověřuje příslušnou dokumentaci a může při kontrole užívání stavby provést i kontrolní prohlídku.

Pokud by byla stavba užívána k jinému než povolenému účelu, vyzve stavební úřad vlastníka stavby k ukončení činnosti. Vlastník ale může také požádat o rekolaudaci – o tom ho stavební úřad poučí.

„Vydaná metodika MMR pro stavební úřady a její uplatňování může pomoci účinně zabránit tomu, aby se velké množství bytů, zejména v centru Prahy, změnilo v hotelové apartmány, což má negativní dopad na ceny bydlení, a navíc způsobuje vylidňování centra města a obtěžuje stávající obyvatele, kteří trvale v domech bydlí,“ komentuje metodiku pražská radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení Hana Kordová Marvanová.

REKLAMA

K jakému účelu je stavba užívána?

Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území rozlišuje mezi stavbou pro bydlení, stavbou ubytovacího zařízení a stavbou pro rodinnou rekreaci. Rozlišovacími kritérii jsou účel a doba užívání těchto staveb.Pro rozhodnutí, zda je nutno přistoupit k rekolaudaci, je třeba vyhodnotit, jaká část nemovitosti je využívána pro trvalé bydlení, případně zda slouží k ubytování občasně nebo trvale.

„Je nutné rozlišovat, zda se jedná o poskytování ubytovacích služeb v bytech či rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci. Dalším kritériem je pak skutečnost, zda je k ubytovacím službám užívána celá nemovitost nebo poskytovatel ubytování v nemovitosti současně bydlí a k ubytování přenechává pouze její část. Jedním z kritérií je pak i skutečnost, zda vlastník nemovitost využívá k poskytování ubytování pouze občasně nebo trvale. Pokud by vlastník trvale využíval celou nemovitost k poskytování ubytovacích služeb, je nezbytné, aby nemovitost byla kolaudována jako ubytovací zařízení,“ vysvětluje Petr Walezcko.

Ačkoliv generální pravidlo stanovit nelze, zásadní je, aby stavba byla užívána v souladu s určeným účelem. Případná nutnost změny účelu užívání vyplývá z úmyslu vlastníka stavbu určitým způsobem užívat, anebo z faktického užívání. Rozhodující není ani to, zda nemovitost inzeruje na platformě typu Airbnb, rozhodujícím je vždy převažující účel užívání.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.32 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%
Historie vývoje


Související články

Jak se může nájemce bránit nesprávnému vyúčtování energií?

Pronajímatel má povinnost zajistit služby související s užíváním bytu, na nichž se s nájemcem dohodne v nájemní smlouvě, jinak služby nezbytné. Tyto služby jsou zpravidla hrazeny ve formě záloh a následně vyúčtovány. Pokud vyúčtování nesplňuje stanovené požadavky, má nájemce několik možností, jak se bránit.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

01. 06. 2023

Nižší ceny nemovitostí přitáhly silnou poptávku

Migrace Pražanů do Středočeského kraje v míře, jaká tu ještě nebyla. Pokračující zlevňování v Brně a na jižní Moravě, kde ceny bytů odmazaly skoro dva roky posledního vývoje a nepřestaly hledat dno své aktuální cenové Macochy. Ale také obtížně prodejné nekvalitní nemovitosti a tvrdý propad cen kdysi drahých druhých domovů v rekreačních oblastech. Tak by se ve zkratce […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Pixabay

04. 05. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *