EUR 25.265

USD 23.707

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.265

USD 23.707

Text: Veronika Hejná

11. 08. 2020

0 komentářů

Výmaz zástavního práva z katastru po splacení hypotéky

 

Zástavní právo – nejčastěji ve prospěch banky, která poskytla hypotéku – naleznete na listu vlastnictví v katastru nemovitostí. Jako omezení vlastnického práva je zde uvedeno „Zástavní právo smluvní“.

Loading 


Na samotném výpise z katastru nemovitostí v oddílu C – Věcná práva zatěžující nemovitosti včetně souvisejících údajů je uvedena banka, v jejíž prospěch je zástava zřízena a údaje o zástavní smlouvě s informací, k jakému datu nastaly účinky zápisu.

Výmaz zástavního práva po splacení hypotéky

Po splacení hypotéky zástavní právo zaniká. O splacení celé částky vydává banka potvrzení, tzv. kvitanci. Jelikož je řízení o výmazu zástavního práva vkladovým řízením, nevyhnete se úhradě správního poplatku ve výši 2 tisíc korun.

K samotnému výmazu zástavního právo slouží jakožto vkladová listina podle zákona o katastru nemovitostí separátní potvrzení o zániku zástavního práva. Potvrzení o zániku zástavního práva vydává zástavní věřitel – banka. Jakožto vkladová listina musí obsahovat příslušné náležitosti včetně ověřeného podpisu zástavního věřitele, aby ji katastrální úřad uznal. Formulář je možno najít na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Vzdání se zástavního práva

Pokud by mělo jít o jednostranné vzdání se zástavního práva ze strany zástavního věřitele pro případ, že hypoteční úvěr ještě není splacen (například pokud banka získá do zástavy jinou nemovitost), dřívější praxe katastrálních úřadů byla nejednotná.

K tomu vydal Český úřad zeměměřičský a katastrální v roce 2018 stanovisko „Výmaz zástavního práva, které zaniklo jeho vzdáním se“. Podle zmíněného stanoviska dochází k zániku zástavního práva až v okamžiku doručení tohoto vzdání se zástavnímu dlužníkovi, tedy majiteli nemovitosti.

REKLAMA

„Proto vlastní právní jednání, jímž se zástavní věřitel vzdává zástavního práva, nemůže být způsobilou vkladovou listinou, není totiž schopné prokázat, že k zániku zástavního práva skutečně došlo,“ stojí ve stanovisku.

Proto musí být vzdání se zástavního práva nejprve doručeno a teprve následně se vyhotoví potvrzení o zániku zástavního práva. Doručení druhé straně musí být taktéž prokázáno.

„Za doložení doručení zástavnímu dlužníkovi lze považovat i skutečnost, že zástavní dlužník je navrhovatelem ve vkladovém řízení, neboť z této okolnosti jednoznačně plyne, že mu vzdání se zástavního práva bylo doručeno, a tedy vyvolalo účinky spočívající v zániku zástavního práva,“ uvádí stanovisko ČŮZK.

Zákaz zcizení a zatížení nemovitosti

Banky také mohou požadovat kromě zápisu zástavního práva i zápis zákazu zcizení a zatížení nemovitosti. Ačkoliv má sloužit k ochraně banky jako zástavního věřitele, může se stát, že vlastníkovi nemovitosti až do splacení hypotečního úvěru ztíží prodej nemovitosti. Komplikace může absolutní zákaz zatížení nemovitosti způsobit i při refinancování hypotéky.

Zástavní právo původního věřitele musí být totiž nejprve vymazáno, aby mohlo být následně zapsáno zástavní právo nového zástavního věřitele. Dvoutisícový poplatek za vkladové řízení tedy uhradíte dvakrát.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.57 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%
Historie vývoje


Související články

Právní vady nemovitosti

Právní vady nemovitostí: Které zjistíte z katastru a které ne?

Před uzavřením kupní smlouvy na nemovitost je rozhodně na místě, prověřit si jak osobu prodávajícího, tak i technický a právní stav nemovitosti. Z průzkumu STEM/MARK pro společnost MyNEMO Report však vyplynulo, že přibližně 25 % zájemců o koupi nemovitosti všechna související rizika neprověřuje. Odhlédneme-li od faktických vad, které mohou vyplývat z technického stavu nemovitosti, mohou vám život zkomplikovat […]

Text: Veronika Hejná

11. 03. 2021

Koupě nemovitosti zatížené zástavním právem

Koupě nemovitosti zatížené zástavním právem: Jak ošetřit rizika?

Není neobvyklé, že vlastník nemovitosti se rozhodne tuto nemovitost prodat ještě předtím, než zcela splatí hypoteční úvěr. Zda na nemovitosti vázne zástavní právo banky lze zjistit z výpisu z katastru nemovitostí. Zástava nebo jiná jistota ale může být zřízena i ve prospěch jiného věřitele, než je banka. Jaká jsou rizika koupě nemovitosti zatížené zástavním právem a jak […]

Text: Veronika Hejná

25. 01. 2021

Úvěrový byznys stavebních spořitelen skřípe

Stavebním spořitelnám se v letošním roce na poli úvěrů příliš nedaří. O poznání lepší výsledky mají stavební spořitelny ve sjednávání nových smluv. Na co stavební spořitelny lákají, když jejich úvěrový byznys brzdí?

Text: Jana Zámečníková

21. 05. 2019


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *