EUR 24.885

USD 23.151

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.885

USD 23.151

Text: Veronika Hejná

12. 02. 2020

0 komentářů

Poskytování údajů z katastru nemovitostí: Jak a za kolik?

 

Katastr nemovitostí obsahuje informace o nemovitostech na území ČR, včetně informací o právech k zapsaným nemovitostem. Jakým způsobem lze informace z katastru získat a kolik za ně zaplatíte?

Loading 

Informace v katastru nemovitostí a přístup k nim

Postup při poskytování informací z katastru se řídí vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí. Kdokoliv může do katastru nemovitostí nahlížet a poskytovat si z něj pro svou osobní potřebu (nikoliv podnikatelskou činnost) opisy a výpisy.
Podle katastrální vyhlášky je lhůta na vyřízení žádosti o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí 30 dnů, nicméně v případě osobní návštěvy je možné získat požadované údaje na počkání.
Pro úřední účely, například jako oficiální doklad o vlastnictví, je možné požádat o vydání ověřených dokumentů. Za tyto výpisy, opisy nebo kopie ve formě veřejných listin je ale nutné zaplatit správní poplatek.

Některá data je možné získat i na Czech POINTu

Výpis z katastru nemovitostí, kopii katastrální mapy v územích s digitální mapou, údaje ze sbírky listin (jsou-li v elektronické podobě) a evidenci práv pro osobu je možné získat na kterémkoliv katastrálním úřadě.
Na kontaktních místech Czech POINT lze získat výpis z katastru nemovitostí a kopii katastrální mapy. Pokud tedy potřebujete pouze výpis, není nutné vydávat se na katastrální úřad, tento výpis vydá například Česká pošta.
Ostatní informace a dokumenty poskytne místně příslušný katastrální úřad, v jehož obvodu se nemovitost nachází.

Dálkový přístup k informacím v katastru a elektronické výpisy

Kromě listinných výstupů je možné získat za určitých podmínek data z katastru i elektronicky. Jednak je v omezeném rozsahu a zdarma možno nahlížet do katastru, zaplatit si aplikaci Dálkový přístup k datům katastru nemovitostí anebo využít aplikaci Webové služby Dálkového přístupu.
Existuje také služba sledování změn. Pro sledování do 20 nemovitostí za tuto službu účtuje katastr 200 Kč za rok, sledování 21 a více nemovitostí pak stojí 10 Kč za každou nemovitost ročně.
Sledování změn může požadovat jedině vlastník, zástavní nebo podzástavní věřitel, oprávněný z věcného břemene, oprávněný z předkupního práva (je-li ujednáno jako věcné právo) a další oprávnění, například nájemce. Pokud dojde ke změně u sledované nemovitosti, katastr žadatele upozorní datovou schránkou, e-mailem nebo SMS.

Katastr nemovitostí: ceník poplatků za výpisy, opisy a kopie

Vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí, z dřívějších pozemkových evidencí, z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každých i jen započatých 20 měrných jednotek v rámci jednoho katastrálního území 100 Kč
Vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy z dřívějších pozemkových evidencí, kopie z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každou i jen započatou stránku formátu A4 50 Kč
Vydání identifikace parcely nebo skupiny souvisejících parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí nebo stavu před obnovou katastrálního operátu s parcelou nebo skupinou parcel vedených v katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel z těchto písemných operátů v každém katastrálním území 100 Kč
Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel uvedených v novém stavu geometrického plánu v každém katastrálním území 100 Kč
Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu vyznačující pouze věcné břemeno s údaji katastru nemovitostí 100 Kč
Vydání prvé a další kopie listiny pořízené při vydání originálu listin uvedených v písmenech a) až c) za každou i jen započatou stránku formátu A4 30 Kč
Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy za každou i jen započatou stránku formátu A4 50 Kč

Měrnou jednotkou se rozumí parcela, budova včetně rozestavěné, byt a nebytový prostor včetně rozestavěných, jsou-li evidované v katastru nemovitostí.

Katastr nemovitostí: ceník poplatků za návrh na vklad do katastru

Veškeré poplatky související s návrhem na vklad se od prvního ledna letošního roku navýšily na dvojnásobek. Týká se to jak návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva, tak návrhu na vklad věcného břemene, předkupního práva nebo zástavního práva ve prospěch banky, která poskytla hypotéku.

Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí 2 000 Kč
Přijetí návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu a obdobné veřejné účely 2 000 Kč za každý návrh nejvýše v úhrnu Kč 20 000
Přijetí úplného znění prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám k uložení do sbírky listin nebo přijetí dohody spoluvlastníků o správě nemovité věci k uložení do sbírky listin 1 000 Kč

Další poplatky

  • Prostá kopie ve formátu A4 stojí 20 Kč
  • Kopie části katastrální mapy vedené na plastové folii ve formátu A4 stojí 50 Kč za každou A4 (v elektronické podobě stojí 60 Kč za každou A4)
  • Kopie mapového listu katastrální mapy vedené na plastové folií stojí 250 Kč
  • Prostý tiskový výstup ze souboru popisných informací ve formátu A4, kopie ostatních částí katastrálního operátu kromě souboru popisných informací a katastrální mapy ve formátu A4, vykreslení katastrální mapy v digitální formě na papír nebo plastovou folii, stejně tak jako výstupy a kopie části katastrálního operátu v elektronické podobě ve formátu A4 stojí shodně 50 Kč za každou A4
  • Kompletní sazebník poplatků lze najít na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 


Související články

Převod nemovitosti návod

Převod nemovitosti: návod jak na to krok za krokem

Prodej či koupě nemovitosti a stejně tak její získání darem, darování či zdědění jsou procesy, s nimiž se běžně za život setkáme jen párkrát. Proto je důležité dobře se s nimi obeznámit a nepodcenit přípravu. V případě prodeje nemovitosti je dobré zvážit využití služeb realitní kanceláře. Ta vám nejen pomůže s vhodnou prezentací nemovitosti či s vyhledáním vhodného kupce, ale zajistí […]

Text: Hana Bartušková

02. 10. 2020

digitalizace katastru nemovitostí

Úřad provádí revizi katastrálních map. Změna výměry pozemku se může týkat i vás

Digitalizace katastru nemovitostí probíhá již od devadesátých let. Aktuálně došlo k digitalizaci katastrálních map, na které navazuje nové katastrální mapování. Více jak polovina těchto map na našem území vznikla v první polovině devatenáctého století, a tak jsou údaje nepřesné. Po přeměření se může změnit výměra pozemku, s čímž jsou spjaty i povinnosti. O jaké povinnosti jde?

Text: Veronika Hejná

15. 01. 2020


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *