EUR 25.340

USD 23.267

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.340

USD 23.267

Central Group zahajuje největší novou rezidenční čtvrť v Česku za 20 miliard

 

Největší český rezidenční stavitel Central Group dnes slavnostním položením základního kamene zahájil výstavbu nových bytů v unikátní Parkové čtvrti v Praze 3. Jedná se o největší novou rezidenční čtvrť v České republice, která se realizuje na brownfieldu. V severní části zrušeného Nákladového nádraží Žižkov vznikne kolem 2.500 nových bytů, velká mateřská škola, 1,5hektarový park, pěší zóna s vodními prvky a řada nových drobných obchodů, služeb, restaurací a kaváren. Celkové investiční náklady nové čtvrti, která poskytne tolik potřebné nové bydlení pro více než 5.000 lidí, jsou aktuálně vyčísleny na 20 miliard korun. První městský blok u Basilejského náměstí bude hotový už v polovině roku 2024 a výstavba všech sedmi bloků celé Parkové čtvrti by mohla být dokončena do deseti let.

Loading 

„Žižkov je a stále více bude skvělé místo pro život. Této městské části velmi věříme, proto je zde Central Group největším investorem rozvoje. Celkem zde připravujeme tři velké rezidenční projekty – Parkovou čtvrť, Centrum Nového Žižkova a zcela nově i bytovou čtvrť na Jarově,“ říká zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

Výstavba Parkové čtvrti začne novým městským blokem, který bude i dotvářet dlouhodobě nedokončené Basilejské náměstí. V této první etapě vznikne celkem 390 bytů a řada drobných komerčních prostorů v přízemí pro různorodé obchody, služby, restaurace a kavárny. Jako generálního dodavatele realizace této úvodní etapy vybral investor konsorcium velkých stavebních firem Syner a Imos, které garantuje minimalizaci rušivých dopadů nové výstavby na okolí. Nyní začíná výstavba vlastních bytových staveb, ale přípravné práce a výstavba technické infrastruktury v lokalitě probíhají již od května minulého roku.

Nové byty místo již povoleného obřího komerčního komplexu

Pozemky Parkové čtvrti Central Group o velikosti 13 hektarů v severní části Nákladového nádraží Žižkov na rozdíl od pozemků ostatních developerů v území (Sekyra Group, Penta, Finep a další) nepotřebují pro výstavbu nových bytů změnu územního plánu. Platný územní plán pro tuto plochu určuje funkci SMJ – tedy smíšenou výstavbu. Central Group pozemky koupil od původního developera Discovery Group za vysokou tržní cenu v roce 2016. A to i s vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením na velký obchodně-administrativní komplex, hotel a dva bytové domy.

Městská část Praha 3 však měla vůči tomuto původnímu megalomanskému projektu velké výhrady. Proto se Central Group rozhodl tento projekt kompletně zrušit a začít zcela znovu. „Nový rezidenční projekt Parkové čtvrti je výrazně menší a nižší a zcela zásadně menší je také jeho dopravní zátěž oproti již schválenému obřímu komerčnímu projektu původního developera. Nově je dopravní zátěž i v součtu se sousedním připravovaným projektem Centrum Nového Žižkova nižší až o třetinu,“ upozorňuje Kunovský.

REKLAMA

Nová živá a zelená čtvrť s velkým parkem a mateřskou školou

Cílem Central Group po dohodě s městskou částí a Institutem plánování a rozvoje (IPR) bylo vytvořit novou rezidenční čtvrť s živým parterem s mnoha drobnými obchody, službami, restauracemi a kavárnami. A také s kvalitním veřejným prostorem a velkým rozsahem zelených parkových ploch. Zeleň je to, co novou čtvrť charakterizuje. A odtud také pochází název celého nového projektu – Parková čtvrť.

Vytvořením urbanistické a architektonické koncepce nové Parkové čtvrti pověřil Central Group prestižní a zkušený ateliér architekta Jakuba Ciglera. Ten po konzultacích s IPRem a řadou dalších odborníků vytvořil unikátní koncept sedmi polouzavřených městských bloků s velkou mateřskou školou, 1,5 hektarovým parkem a zelenou pěší zónou s vodními plochami. Tento urbanistický koncept vychází z tradiční městské zástavby Žižkova a sousedních Vinohrad. Většina nových budov v Parkové čtvrti má šest podlaží a jen ojediněle se vyskytují lokální dominanty – 12patrové věže.

21 architektonických konceptů od 9 různých ateliérů

Nový koncept řešení lokality je zcela v souladu se stávajícím územním plánem a plně ho podpořily IPR, magistrát a městská část. Mezi investorem a městskou částí byla ohledně zrušení původního schváleného komerčního projektu a nového rezidenčního řešení lokality uzavřena smlouva o spolupráci. V té se investor mimo jiné zavázal vystavět a převést do vlastnictví městské části velkou spádovou 6třídní mateřskou školu s vývařovnou a velkou zahradou a také 1,5hektarový veřejný park a zelenou pěší zónu s vodními plochami.

Na základě urbanistické koncepce hlavního architekta lokality Jakuba Ciglera pak Central Group vyhlásil velký architektonický workshop. Výsledkem je 21 architektonických konceptů od devíti různých ateliérů, které se v lokalitě kombinují. Kromě architektonických návrhů ateliérů Jakuba Ciglera a Central Group jsou v lokalitě zastoupeny návrhy ateliérů Bogle, ADNS, Šafer Hájek, Chybik + Kristof, Loxia, Aulík Fišer a CMC.

REKLAMA

Příspěvek přes 1,5 miliardy Praze na veřejnou infrastrukturu

Nákladové nádraží Žižkov je prvním velkým brownfieldem, kde magistrát využije novou metodiku příspěvků investorů na veřejnou infrastrukturu, kterou letos schválilo pražské zastupitelstvo. Na základě této metodiky vybere pražský magistrát od investorů v transformačním území širší oblasti Nákladového nádraží Žižkov více než 1,5 miliardy korun v penězích nebo investicích do staveb veřejné infrastruktury.

„Za tři lokality, které Central Group v Praze 3 připravuje, činí náš příspěvek 651 milionů korun. To je jednoznačně nejvíce ze všech investorů v této městské části. Central Group zde postaví a bezplatně převede do vlastnictví městské části tři velké mateřské školy s celkem 16 třídami pro 400 dětí. Vytvoří zde také velké parky a kvalitní veřejný prostor pro relaxaci lidí z nových domů i ze širokého okolí,“ dodává Kunovský. V přízemí nových staveb také vznikne mnoho drobných obchodů, služeb, restaurací a kaváren, které z nových čtvrtí vytvoří příjemná místa pro život.

Central Group také v lokalitě buduje velké technické a dopravní stavby pro širší okolí, které by jinak byly veřejnou investicí hlavního města. Jedná se zejména o kompletní rekonstrukci a dostavbu Basilejského náměstí a ulic Jana Želivského a Malešická, a to včetně výstavby nových křižovatek. A kromě těchto všech svých investic do veřejných staveb pak bude ještě za své tři připravované lokality přispívat městu finanční částkou 194 milionů korun na veřejné základní školy a další veřejné investice.

Tři různé bytové projekty Central Group v Praze 3

V Praze 3 připravuje Central Group tři různé bytové projekty. Parková čtvrť v severní části bývalého nádraží nabídne k prodeji kolem 2.500 tisíce bytů ve vysoce nadstandardním segmentu. Je zde větší množství velkých rodinných bytů s luxusním vnitřním provedením. Všechny byty jsou tady také řešeny s klimatizací a hliníkovými nebo dřevěnými okny. Domy zde mají luxusní provedení fasád, například u polyfunkční stavby dotvářející Basilejské náměstí s použitím kamenného obkladu. Při výstavbě se používá také mnoho ekologických prvků, například zelené střechy, velkokapacitní retenční nádrže na dešťovou vodu, které slouží na zalévání zeleně, systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla – rekuperace či refugium pro zvířata.

Druhý připravovaný bytový projekt Central Group v Praze 3 je na místě brownfieldu na Jarově, který firma koupila v minulém roce. Celkem se zde připravuje kolem tisícovky cenově dostupnějších bytů ve středním segmentu a také velká mateřská škola. A třetím budoucím záměrem investora je projekt cenově dostupného nájemního a studentského bydlení na místě stávajícího rozsáhlého areálu bývalého Telecomu na křižovatce ulic Olšanská a Jana Želivského. Tento unikátní projekt s názvem Centrum Nového Žižkova připravuje slavná česko-britská architektka Eva Jiřičná. A i zde vznikne velká mateřská škola, kterou Central Group po dokončení bezplatně převede městské části.

Veřejná doprava s metrem a novou tramvají je klíčová

Podle urbanistické studie Institutu plánování a rozvoje by mohlo po změně územního plánu vzniknout na ploše zhruba 60 hektarů širšího území bývalého Nákladového nádraží Žižkov během dvaceti let více než 10 tisíc nových bytů pro více než 20 tisíc nových obyvatel. Kromě zajištění odpovídající občanské vybavenosti, zejména školských zařízení, veřejné zeleně, obchodů a služeb je klíčové posílení veřejné dopravy.

Velkou výhodou je stávající docházková vzdálenost ke stanici metra Želivského, kam je možné se pěšky dostat za zhruba 5 minut nebo tam dojet jednu zastávku tramvají. Přímo od lokality je také možné se tramvají dostat na Václavské náměstí za zhruba 10 minut. Stávající zastávka tramvaje je přímo u lokality, a navíc se počítá se zcela novou tramvajovou tratí, která povede mezi Parkovou čtvrtí a historickou budovou žižkovského nádraží směrem na Jarov. Existují také i koncepční plány na rozšíření metra až do prostoru lokality Nákladového nádraží Žižkov.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 


Související články

Banky v červnu poskytly nejvíce hypoték v letošním roce

Objem poskytnutých hypotečních úvěru dosáhl v červnu 24,2 miliardy Kč, z toho skutečně nové úvěry činily 20,2 miliardy Kč. Červnový objem nově poskytnutých hypoték je tak nejvyšší v letošním roce a společně s květnem se poprvé po více než dvou letech nachází nad hranicí 20 miliard Kč.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

15. 07. 2024

Přetrvávají nejasnosti ohledně projektové dokumentace po prvním červenci 2024

Tisíce záměrů k povolení stavby zřejmě dorazilo do posledního června na stavební úřady po celé České republice. Stavebníci a projektanti tímto krokem budou chtít zvýšit pravděpodobnost, že povolovací řízení nebude vedeno v rámci přechodných ustanovení nového stavebního zákona (NSZ), ale poběží ještě podle dosavadního správního postupu a vyhlášek tzv. starého stavebního zákona.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

08. 07. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *