Úterý 24. listopadu. Svátek má Emílie.

Dle šetření ČNB mezi bankami se dostupnost úvěrů na bydlení v prvním čtvrtletí dále snížila

Stejně jako v minulém roce pokračoval i v prvním čtvrtletí letošního roku trend zpřísňování úvěrových standardů a podmínek pro úvěry na bydlení, kde se projevují vyšší náklady financování z titulu růstu tržních úrokových sazeb, ale zejména přísnější podmínky v oblasti velikosti úvěru k hodnotě nemovitosti, což je reakce na makroobezřetnostní doporučení ČNB.

Dostupnost úvěrů se však v prvním čtvrtletí mírně snížila i u spotřebitelských úvěrů (graf 1). Naopak u úvěrů nefinančním podnikům standardy stagnovaly, zatímco podmínky se mírně snížily zejména z titulu dalšího snižování marží bank. V případě velkých podniků byl v prvním čtvrtletí patrný pokles úvěrových podmínek v oblasti splatnosti úvěru a jeho zajištění. Dle očekávání bank se budou v obdobném směru vyvíjet standardy i v příštím čtvrtletí, a to s výjimkou úvěrů pro velké podniky, kde část trhu očekává zpřísnění standardů.

Dostupnost úvěrů na bydlení

Poptávka po úvěrech byla z pohledu bank v prvním čtvrtletí spíše nižší, což potvrzují i úvěrové statistiky zveřejňované ČNB za první dva měsíce roku. U úvěrů na bydlení poptávka poklesla, za čímž dle bank do velké míry stálo zpřísnění limitů pro poměr LTV, vysoké ceny nemovitostí a vyšší úrokové sazby.

V případě spotřebitelských úvěrů se poptávka z mezičtvrtletního pohledu vesměs nezměnila, pomáhá jí nadále poptávka domácností po zboží dlouhodobé spotřeby (graf 2). U podniků byla poptávka ve srovnání s posledním čtvrtletí minulého roku mírně vyšší a táhly ji poměrně plošně jak investiční úvěry a úvěry pro restrukturalizací podniků a M&A, ale také potřeba provozního kapitálu. Poptávku naopak snižovalo využití vlastních zdrojů firem.

Dostupnost úvěrů na bydlení

Co z toho plyne? Obdobně jako v předchozích čtvrtletí výsledky šetření indikují snižování dostupnosti úvěrů na bydlení. To souvisí jednak s přísnějšími doporučeními ČNB zaměřujícími se na trh residenčních nemovitostí, ale také s růstem tržních úrokových sazeb. Ačkoli ty v posledních měsících nepatrně klesají z titulu přehodnocování trhu rychlosti budoucího zvyšování sazeb ze strany ČNB, domníváme se, že jde spíše o dočasný jev a úrokové sazby delších splatností se vrátí k pozvolnému růstu. Z toho titulu lze očekávat i další pozvolné zvyšování sazeb u hypotečních úvěrů.

Vzhledem k vyšším úrokovým sazbám, ale zejména vysokým cenám nemovitostí v kombinaci s opatřeními ČNB omezujícími velikost úvěru k hodnotě nemovitosti tak bude objem nových úvěrů na bydlení v letošním roce slábnout a nepřekoná tak rekordní objem minulého roku. I z toho důvodu banky pro příští čtvrtletí očekávají spíše stagnující poptávku po úvěrech na bydlení.

Zpomalení úvěrů na bydlení je z pohledu ČNB žádoucí a mělo by tak zastavit trend navyšování proticyklické kapitálové rezerv. Zda ji ČNB v červnu opět bankám navýší, však prozatím není zřejmé, a bude tak záviset na vývoji úvěrů v dalších měsících.

Jakub Seidler
hlavní ekonom pro ČR
ING Bank N.V.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *