EUR 23.550

USD 21.633

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.7 %

EUR 23.550

USD 21.633

Finální podoba ostravské dominanty Ostrava Tower vzejde z architektonické soutěže

 

Po řadě měsíců intenzivních jednání zástupců města a investora rozhodli ostravští zastupitelé na únorovém zasedání o uzavření dodatku číslo čtyři ke Kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizení uzavřené se společností RT TORAX. Dokument stanoví, že finální podobu zástavby na pozemcích v centru města na ploše pojmenované Slza, vzejde z architektonické soutěže, jejímž zadavatelem bude investor. Čtvrtý dodatek také definuje jiné termíny milníků výstavby, vymezuje otázky smluvních pokut a záruk.

Loading 

Architektonická soutěž bude provedena dle pravidel soutěžního řádu České komory architektů. Soutěžní podmínky zpracuje investor, součástí zadání však budou podmínky, na kterých trvá město. Konkrétně se jedná o dodržení regulačních podmínek, napojení stavby na navazující městskou urbanistickou strukturu a propojení s veřejným prostorem i dopravní infrastrukturou. Architektonická soutěž musí být ukončena do 15 měsíců. Smlouva s architektem oceněného návrhu musí být uzavřena do 6 měsíců od ukončení soutěže.

 „Záměrem města je vyhnout se dalším změnám návrhu projektu s různorodou kvalitou. Lokalita Slzy je pro nás významná a budoucí zástavba klíčová, cestu architektonické soutěže nyní považujeme za jedinou možnou pro nalezení trvalého a kvalitního řešení pro město. Architektonický návrh zástavby považujeme za nedílnou součást kupní smlouvy, stejně jako závazek budoucího využití pozemků k zástavbě. Město se bude podílet na výběru nezávislých porotců a také bude mít své odborné zástupce v porotě při hodnocení návrhů,“ vysvětlil primátor města Tomáš Macura.

Změny naznaly i závazky v projekční fázi stavby výškového objektu, předložení úplné dokumentace pro povolení stavebního záměru je stanoveno do 54 měsíců od účinnosti dodatku. S ohledem na možnou etapizaci projektu došlo ke změnám závazků ve výstavbové fázi, nově je definována povinnost zahájit výstavbu ve sjednaném termínu. Zahájit výstavbu projektu či jeho první etapu je investor povinen do 12 měsíců od právní moci povolení záměru. Termín realizace projektu je nově stanoven od pravomocného povolení záměru a činí 73 měsíců, což je doba odpovídající výstavbě výškového objektu. Čtvrtým dodatkem kupní smlouvy se dále upravuje systém sankcí v podobě smluvních pokut utvrzujících závazky společnosti v projekční i výstavbové fázi projektu, stejně jako právo smluvních stran od kupní smlouvy odstoupit, resp. předpoklady vzniku takového práva. V neposlední řadě je upraven rovněž postup v případě převodu projektu na projektovou společnost zvláštního určení, včetně adekvátních záruk pro město. Zmíněné úpravy kupní smlouvy byly vyvolány rovněž požadavky souvisejícími s úvěrovým financováním výstavby projektu.

Dosaženému konsenzu předcházela celá řada jednání zástupců města a investora. Kupní smlouva s předkupním právem a zákazem zcizení byla mezi městem a společností uzavřena v prosinci 2020. V souladu s kupní smlouvou proběhla právní a technická prověrka, s ohledem na zjištění investor žádal úpravu smlouvy v některých částech a navrhl řešení negativních zjištění. Pokračovala intenzivní jednání obou stran, týkajících se dalších okolností, například podmínek převodu smlouvy na projektovou společnost. Společnost městu sdělila i další skutečnosti, týkající se proveditelnosti projektu na pozemcích – vyhodnocení inženýrskogeologických průzkumů podloží a jejich dopady do založení a statiky objektu. Vzhledem ke zjištěním pak byly uzavřeny další dodatky smlouvy.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.27 Aktuální výše Hypoindexu

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%
Historie vývoje


Související články

Trend nájemního bydlení posiluje. Směřuje do něj stále více investic

V tuzemsku jsou stále častější developerské projekty určené k nájemního bydlení. V ekonomicky vyspělých zemích se jedná o zcela běžný trend. Když se podíváme za hranice, tak například v Rakousku využívá nájemní bydlení téměř každá druhá rodina. Ve velkých německých městech jde o téměř tři čtvrtiny lidí. Nabídka meziročně vzrostla i v Česku a bude […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

31. 03. 2023

Stát by si měl rušení podpory stavebního spoření ještě velmi dobře rozmyslet

Státní podpora stavebního spoření činila loni 4,2 miliardy korun. K tomu stát na příspěvcích na bydlení utratil dalších 8 miliard korun. Je přitom jisté, že domácnosti nyní ohrožuje energetická chudoba víc než kdy v minulosti – žádostí o státní příspěvek na bydlení tak v budoucnu bude pravděpodobně přibývat a náklady pro stát významně porostou. Přitom je to právě stavební […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

30. 03. 2023

Češi odkládají nákup vlastního bydlení

Tři čtvrtiny Čechů zvažují, že kvůli současné ekonomické situaci odloží nákup vlastního bydlení. Více než polovina (57,1 %) přemýšlí kvůli vysokým cenám nemovitostí o přestěhování do levnější lokality. Útočiště by přitom hledali na vesnici. Čtyři z pěti respondentů věří, že je bydlení na vesnici dostupnější než to ve městě. Vyplývá to z průzkumu, který pro finanční […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

29. 03. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *