Čtvrtek 13. května. Svátek má Servác.

Arcadis’ Sustainable Cities Index: Praha je 2. nejvíce udržitelným městem v CEE, ve srovnání stovky světových metropolí obsadila 23. místo.

30.10.2018 10:10 Tisková zpráva:

Arcadis, mezinárodní společnost zaměřená na poradenství v oblasti stavebnictví, životního prostředí a udržitelného rozvoje, každé dva roky porovnává stovku globálních metropolí z hlediska: kvality života jejich obyvatel (pilíř Lidé), úrovně podnikatelského prostředí (pilíř Podnikání) a jejich dlouhodobě udržitelného rozvoje (pilíř Planet). Tyto tři oblasti vychází z Cílů dlouhodobě udržitelného rozvoje, které do roku 2030 definovala pro svých 193 členů Organizace spojených národů (OSN).

Arcadis´ Sustainable Cities Index 2018 vede Londýn, následovaný Stockholmem a Edinburghem. V první dvacítce (viz příloha 1 na konci textu) je celkem 14 evropských měst, 3 města asijská a 3 severoamerická. Praha se celkově umístila na 23. místě a je po Vídni druhou nejvíce udržitelnou metropolí regionu střední a jihovýchodní Evropy (srovnání CEE viz příloha 2 na konci textu).

Praha v celkovém globálním hodnocení

Praha je v aktuálním Arcadis´ Sustainable Cities Index hodnocena jako tzv. vyrovnaný inovátor. Ve dvou sledovaných pilířích (kvalita života jejích obyvatel a úroveň podnikatelského prostředí) se umístila celosvětově velmi vysoko. Index oceňuje například dostupnost a kvalitu zdravotní péče v Praze, bezpečnost našeho hlavního města, rozvoj turismu, řadu příležitostí k podnikání a širokou nabídku pracovních míst. V rámci třetího pilíře (trvale udržitelný rozvoj) dobře hodnotí vodní hospodářství a zeleň ve městě. Prostor pro zlepšení je v dopravě, propojení města geografickém i virtuálním, a ve zlepšení odpadového hospodářství,“ uvádí Lenka Matějíčková, vedoucí oddělení Sustainability z české pobočky Arcadis.

Praha ve srovnání regionu CEE

Po Vídni, které patří 5. příčka v celkovém globálním srovnání, je Praha (celkově na 23. místě) druhou nejvíce trvale udržitelnou metropolí regionu střední a jihovýchodní Evropy. S velkým odstupem se řadí další sledovaná hlavní města CEE: Varšava (celkově 54. místo) a Budapešť (57. místo).

Přední místo Praze ve středoevropském srovnání zajišťuje množství zeleně, dostupnost a kvalita zdravotní péče a vyváženost pracovního a osobního života. Praha je pro návštěvníky velmi atraktivní a sama turismus maximálně podporuje. Náš index poukazuje na nutnost omezit emise CO2, podpořit alternativní způsoby dopravy (e-automobily, cyklodoprava) a zlepšit zpracování odpadních vod. V poslední jmenované oblasti Praha své renomé již zlepšuje. Od září 2018 je ve zkušebním provozu nová čistička odpadních vod, která pracuje s nejmodernějšími technologiemi a má dostatečnou kapacitu pro současné i rostoucí potřeby metropole. S celkovými náklady 6,6 miliardy Kč jde o největší investici města v posledních letech,“ uvádí Lenka Matějíčková, vedoucí oddělení Sustainability společnosti Arcadis Česká republika.

Doporučení pro Prahu 

Stejně jako Varšava a Budapešť se i Praha podle Arcadis´ Sustainable Cities Indexu potýká s emisemi CO2, ke kterým výrazně přispívá dopravní situace v Praze.

Řešení dopravní situace v Praze má řadu kroků. K poměrně rychlým a snadným opatřením patří z našeho pohledu rozvoj záchytných parkovišť, která budou vázána na páteřní systém městské hromadné dopravy. Za vhodné řešení také považujeme podporu elektromobility – ať už autobusů MHD, rozšíření nabíjecích stanic pro privátní a firemní e-vozy a rozšíření sdílených kol/elektrokol. S tím souvisí rozvoj sítě cyklostezek a jejich provázanost na MHD. K restriktivním opatřením, která dnes zavádějí mnohé evropské metropole, náleží omezení vjezdu do centra města pro auta, jež nesplňují určité emisní limity. Klíčové je dobudování vnitřního a vnějšího dopravního okruhu, které odlehčí dopravě v centru/širším centru, a rozvíjení sítě pražské městské hromadné dopravy (např. linka metra D) a spolupráce v tomto ohledu se Středočeským krajem a Českými drahami,“ dodává Lenka Matějíčková, vedoucí Sustainability ve společnosti Arcadis.

Arcadis´ Sustainable Cities Index pozitivně hodnotil zeleň v Praze, nicméně její další výsadba a příprava vhodných zelených ploch v rámci intravilánu města pomůže zmírnit následky zvyšujících se průměrných teplot v letním období.

Tisková zpráva Arcadis

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *