Úterý 23. července. Svátek má Libor.

CEDEM: ČESKÁ EKONOMIKA SE BLÍŽÍ K PŘEHŘÁTÍ, TO SE ODRÁŽÍ I NA TRHU NEMOVITOSTÍ

17.09.2017 05:09 Tisková zpráva:

Za účasti více než 200 odborníků a 30 řečníků proběhl včera v pražském hotelu Marriott 18. ročník mezinárodní realitní a investiční konference CEDEM Commercial Property & Investment Summit. Investoři, ekonomové, developeři a realitní konzultanti zde diskutovali o významných aspektech současných realitních trhů ve střední a východní Evropě.

Letošní ročník CEDEMu proběhl za situace, kdy Evropa čelí závažným politickým a ekonomickým problémům, které svými důsledky ovlivňují také realitní a investiční trh v zemích střední a východní Evropy. Rychle se měnící trendy, vývoj technologií, změny v bankovním sektoru i sílící hrozba terorismu nutí hlavní hráče hledat nové cesty a možnosti, jak jejich podnikání dále rozvíjet. Prvotní šok po brexitu již opadnul a investoři se začínají více orientovat právě na trhy CEE včetně České republiky – mj. i proto, že růst HDP je v ČR (ale i v Maďarsku, Polsku a na Slovensku) 2-3x vyšší, než v klíčových zemích eurozóny (Německo). Česko, tažené silnou domácí poptávkou, je v investicích do komerčních realit premiantem regionu. Významní realitní investoři, jako např. NEPI, REICO a M7, vyjádřili na CEDEMu přesvědčení, že současný boom bude pokračovat. CEDEM současně potvrdil, že stoupá role silných domácích investorů, jako jsou společnosti CPI Property Group, Arete Invest, Edulios či Arcona. Poslední z nich je kótovaná na evropské akciové burze Euronext a na CEDEMu odhalila své plány vstoupit na Burzu cenných papírů Praha.

K obavám z výrazného růstu inflace v ČR zatím není důvod

„Úrokové sazby a inflace ve vyspělých evropských zemích za posledních 30 let konstantně klesaly, když předtím 30 let naopak stoupaly. Tuzemská ekonomika z recese roste již čtvrtý rok – a je otázka, zda tento trend není již na konci a v jaké fázi ekonomického cyklu se nyní nacházíme. Mzdy nejnižších příjmových skupin v ČR rostou nejrychleji, což je jedním ze symptomů přehřátí ekonomiky. A právě stavebnictví je jedním z oborů, kde je po levné pracovní síle největší poptávka, což se může projevit mj. ve zvyšování cen na realitním trhu,“ uvedl Jan Bureš, hlavní ekonom ČSOB, který svým příspěvkem konferenci CEDEM otevřel. K obavám z výrazného růstu inflace v ČR však podle něj není důvod – v nejbližších letech míru inflace odhaduje na zhruba 2,1 %, zatímco Pavel Sobíšek (hlavní ekonom UniCredit Bank) očekává 2,2 %. Současný vývoj ale ukazuje, že trh nemovitostí bude jedním ze sektorů, jenž k růstu inflace přispěje nejvíce. Oba experti vidí blízkou budoucnost poměrně optimisticky, i když neočekávají tak vysoký růst HDP v ČR, jak je tomu letos; Jan Bureš potenciál české ekonomiky v nejbližších letech odhaduje kolem 3% růstu HDP ročně. Podle něj nás ale čeká období strukturálních změn, kdy instituce i komerční firmy – realitní trh nevyjímaje – budou muset směřovat k vyšší efektivitě. Tu mohou přinést automatizace a robotizace, které však narážejí na limity kritického nedostatku kvalifikovaných odborníků – zejména v sektoru průmyslových nemovitostí, kterému se věnoval speciální panel.                                                  Jan Bureš, hlavní ekonom ČSOB – keynote speaker CEDEMu

PRŮMYSLOVÉ NEMOVITOSTI: BOOM NARÁŽÍ NA KRITICKÝ NEDOSTATEK PRACOVNÍCH SIL

Český sektor industriálních nemovitostí je dokonalou ukázkou změn v evropské ekonomice, kdy se investice do výroby stále více přesouvají do zemí CEE s levnější pracovní silou a rostoucí e-commerce znamená revoluční změnu v tom, jak se výrobky dostávají od výrobců k zákazníkům. Boom průmyslových nemovitostí v ČR bude podle realitních odborníků v nejbližší době pokračovat. „Tahouny tohoto realitního sektoru v ČR jsou kromě e-commerce také automobilový průmysl, elektronika a retail. Trh tuzemských pracovních sil však i s ohledem na míru nezaměstnanosti, která je v ČR nejnižší v Evropě, naráží na své limity. S ohledem na obtíže při hledání levnějších pracovních sil mají investoři čím dál větší zájem o specifičtější budovy typu Built-to-Suit, postavené na míru a využívající pokročilé technologie, v nichž mohou zaměstnat vysoce kvalifikované pracovníky,“ uvedl Jaroslav Kaizr, Business Development Director společnosti CTP. „Také v ČR jsou čím dál oblíbenější velké prodejní akce typu Black Friday. Aby uspokojili obrovskou poptávku, musejí tomu dodavatelé přizpůsobit jak své logistické a skladové areály, tak i technologie,“ komentoval Blake Horsley, Group Development Director společnosti P3. Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, k tomu dodal: „Automatizace a robotizace v rámci Průmyslu 4.0 je cestou k vyšší efektivitě a konkurenceschopnosti. Proto k nim čím dál více směřují firmy, sídlící v průmyslových a skladových areálech. Silně limitujícím faktorem je ale nedostatek kvalifikovaných, univerzitně vzdělaných expertů při zavádění a provozu automatizovaných systémů. Není to jen otázka počtu inženýrů, kteří každoročně promují na ČVUT. Jde především o vytvoření strategie a zvyšování úrovně celého vzdělávacího systému v ČR počínaje základním a středním školstvím, v němž by na nové technologie měl být kladen mnohem větší důraz. Aby se nadále trhu průmyslových nemovitostí i celé české ekonomice dařilo, je nutné v ČR vzdělávat mnohem více takových kvalifikovaných odborníků, aby byli schopni působit v oborech s velkou přidanou hodnotou – a to od velkých až po střední a malé podniky.“

REVOLUCE V KANCELÁŘÍCH

S rychlými společenskými změnami souvisejícími s nástupem nových technologií se radikálně mění i pohled na fungování kancelářských prostor. Mladá nastupující generace zaměstnanců má zcela nové požadavky. Firmám už nestačí poskytnout svým zaměstnancům pouhý pracovní prostor; kanceláře se současně stávají místem sociálních kontaktů, diskusí, zábavy i odpočinku. Tyto trendy nastartovaly nejprve technologické společnosti a start-upy, v současnosti se to ale už týká firem prakticky ze všech oborů. Na téměř nulovou nezaměstnanost, v jejímž důsledku je pro řadu společností velmi těžké najít a udržet si talentované mladé lidi, upozornil také Doron Klein, generální ředitel AFI Europe Czech Republic. Vedle platových podmínek hraje podle něj v tomto procesu stále větší roli kvalita a moderní řešení kanceláří. „Dnešní kanceláře musí mít kromě kvalitního technologického vybavení také společenské a relaxační zóny, místa, kde se lidé mohou potkávat, diskutovat, odpočinout si. Tím se upevňují vztahy ve firmě, vytváří se komunita. To vše musí vzít developer v potaz už při návrhu celé budovy,“ uvedl Doron Klein. V souvislosti s řízením provozu budov představil Max Verteletskyi z českého startupu Spaceti vlastní firemní řešení, jež má za cíl zefektivnit a zpříjemnit čas, který tráví zaměstnanci uvnitř kancelářských budov. Tento lokační systém už během několika hodin provozu umožní lidem navigaci k bodům jejich zájmu či k sobě navzájem. Současně zajistí bezpečnou cestu ven v případě krizových situací. Podle počtu lidí v místnosti v reálném čase nastavuje intenzitu výměny vzduchu a řídí řadu dalších parametrů. Obecně tento software šetří provozní náklady budov a usnadňuje práci facility managementu. Nově se formující technologické firmy a úspěšné startupy často řeší netradičně i otázku výběru nového sídla firmy. Zatímco v minulosti bývalo vedení výběrového procesu i finální rozhodnutí vyhrazeno jen poměrně úzkému vedení firmy, v mnoha mladých firmách se na tomto rozhodnutí někdy podílejí formou hlasování i všichni zaměstnanci. Také proto musí developer dbát na to, aby jeho budovy splňovaly nejen tradiční požadavky, jako je poloha či dopravní dostupnost. Stále důležitější je celkový koncept a dispoziční řešení kanceláří, inteligentní systémy řízení, služby v budově či areálu a v neposlední řadě také šetrnost projektu k životnímu prostředí.

Tisková zpráva: CEDEM

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *