Neděle 18. dubna. Svátek má Valérie.

Češi jsou spokojeni se svým rodinným životem

24.02.2016 08:02 Tisková zpráva: Kooperativa pojišťovna

Česká rodina

Pro téměř polovinu dotázaných je pojem RODINA spojený s domovem, láskou a péčí. Více než polovina Čechů vnímá jako rodinu dva rodiče a jedno nebo více dětí, přitom tolerují nesezdané

páry s dětmi, 91 % českých rodin je vnímá jako rodinu. 37 % rodin naopak za svojí součást nepovažuje bratrance a sestřenice a pro celou třetinu Čechů dokonce není součástí rodiny ani tchyně. 

„V minulosti držely rodiny více při sobě, často také v jedné domácnosti žilo více generací. Dnes se mladé rodiny snaží dříve osamostatnit. Logicky se pak mění i pohled na rodinu,“ uvádí socioložka Jiřina Šiklová. Na druhou stranu, průzkum potvrzuje, že české děti mají poměrně pravidelný kontakt se svými prarodiči. Z odpovědí vyplývá, že 60 % dětí se s babičkou nebo dědečkem potká alespoň 1× týdně.  Na čtyři osobní kontakty s prarodiči připadají cca tři kontakty přes telefon nebo počítač. 

Budoucnost dětí je důležitá

V českých rodinách se rodiče výrazně snaží ovlivnit budoucí život svých dětí, a to jak výběr povolání, tak vzdělání.  Jen čtvrtina rodičů totiž ponechává rozhodnutí o budoucnosti na svých dětech. Zároveň si přejí, aby volili stabilní zaměstnání, pouze 10 % rodičů si totiž přeje, aby jejich děti podnikaly. Představy o vhodném povolání pro děti vidí rodiče následovně: 24 % rodičů chce z dětí lékaře, 11 % právníka, 9 % preferuje učitelské povolání a jen 9 % rodičů si přeje, aby se jejich dítě vydalo cestou volného uměleckého povolání.

Také dosažený stupeň vzdělání dětí zůstává pro rodiče důležitou součástí života, jen 16 % je nepovažuje pro dítě za důležité. „Na druhou stranu celá čtvrtina vysokoškolsky vzdělaných rodičů netrvá u svých dětí na vysokoškolském studiu,“ potvrzuje zájem rodičů o budoucnost dětí Petr Hartoš.

Závěry vyplývají s rozsáhlého průzkumu Nadace Kooperativa, který byl realizován agenturou Perfect Crowd na reprezentativním vzorku českých rodin. Šetření s názvem „ Hodnoty a výchova“ je součástí dlouhodobého projektu „Česká rodina žije“, který se zaměřuje na prozkoumání života současných českých rodin a identifikování problémů, jež by mohl pomoci vyšetřit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *