Sobota 08. května. Je Statní Svátek - Den vítězství.

Ve Vietnamské ulici v pražské Bubenči se staví už více než 7500 let

11.05.2012 04:05 Tisková zpráva:

To, že archeologové opět narazili v Bubenči na stopy lidské činnosti, není věc příliš neobvyklá, toto pražské území je lidmi vyhledáváno už od starší doby kamenné. Zajímavá však je průběžná kulturní skladba od neolitu přes eneolit až po dobu bronzovou. „Námi odhalená kulturní souvrství, tedy po tisíciletí kontinuálně osídlená plocha, v níž lze nalézt stopy po lidské činnosti, dosahovala mocnosti okolo 80 cm a svým stářím se pohybovala mezi 7500 a 3000 let,“ říká Mgr. Radek Balý, vedoucí výzkumu a ředitel České společnosti archeologické.

Doba bronzová a nálezy hrobů

Nálezy, které z Vietnamské ulice pocházejí, archeology příjemně překvapily. Prvním odhaleným objektem byl žárový hrob z nejmladší fáze doby bronzové, jehož stáří se pohybuje okolo 3000 let. „Šlo o velkou keramickou nádobu obsahující popel a zbytky ohořelých kostí, která stála na plochém kameni. V těsném okolí, vně nádoby jsme nalezli několik drobných fragmentů bronzových předmětů,“ vysvětluje Balý a dodává, že nádoba byla překrytá keramickou miskou a celý hrob zatížila dvojice kamenů.

Naleziště ve Vietnamské vydalo později ještě další hrob, o něco mladší a v podstatně horším stavu, tentokrát však kostrový. Jedinec v něm pohřbený měl tělo orientované do osy západ-východ a hrobová jáma byla po obvodu obložena kameny. Z kostry samotné se však příliš nedochovalo. Od zkoumání hrobů se archeologové přesunuli k výzkumu tzv. sídlištního areálu, tedy prostoru, kde lidé v minulosti žili a vykonávali různé činnosti.

Neolit – první zemědělci a jejich dlouhé domy

Největší radost jim udělal nález dvou domů. „Na lokalitě se nám podařilo odkrýt negativy dřevěných nosných konstrukcí tzv. dlouhých domů, typických pro období neolitu,“ popisuje Balý a doplňuje, že po mladším domě trapézovitého tvaru, který kulturně přiřadili do období kultury s vypíchanou keramikou (4300 – 3600 př.n.l.), se dochovalo velké množství sloupových jam a lineárních žlabů po obvodu i uvnitř konstrukce. Starší z obou domů byl na zkoumané ploše zachycen jen ve své jihovýchodní části. Jeho sloupové jámy a několik doprovodných sídlištních jam spadá do kultury s lineární keramikou (cca 5500 – 4500 př.n.l.), stáří lokality tak posunuje k 7500 letům.

Na stavební odkaz předků v současnosti navazuje výstavba nového objektu s luxusními byty Vila Verde. Dlouhé neolitické domy, do jejichž vnitřních prostor se v případě potřeby vešel nejenom člověk, ale i chované domácí zvířectvo, nahradí moderní vila ve stylu moderny
a funkcionalismu. 

Archeologové a stavebníci mohou spolupracovat

Z hlediska archeologické památkové péče došlo v případě archeologického výzkumu ve Vietnamské ulici i k téměř příkladné spolupráci archeologů a investorů. „Na pozůstatky narazili archeologové společně s pracovníky stavební firmy při počátečních výkopových pracích. Tým archeologů při odkrývání postupoval profesionálně a rychle, takže nedošlo k většímu zdržení stavby. Těší nás, že byly objeveny zajímavé artefakty z historie této městské části, které přispějí k poznání její minulosti,“ uvedl Jiří Thein, předseda představenstva Real 11 a.s., developera projektu Vila Verde.

Aktivní přístup investora a zájem o kulturní dědictví oceňují i archeologové, kteří se s takovou situací příliš často nesetkávají. „Opravdu velmi bych ocenil zájem developera. Za důležitý považuji zejména vstřícný přístup v rámci koordinace prací na celé parcele, díky kterému jsme nemuseli redukovat zkoumanou plochu, a získané informace tak jsou úplné,“ chválí vzájemnou spolupráci Balý. Zaběhané klišé často archeology označuje za viníky zdržení stavby. Pokud je ale s jejich přítomností na stavbě počítáno už od doby přípravy, jak vyžaduje zákon, problémy nejsou.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *