Pondělí 18. února. Svátek má Gizela.

Vlastníky nemovitostí chrání před zneužitím zápisů v katastru nový občanský zákoník

25.03.2013 02:03 Tisková zpráva:

„Nový občanský zákoník se vrací k zásadám, na kterých stálo již římské právo, a to, že zákony jsou psány pro bdělé. Vlastníci nemovitostí tak nemohou bezhlavě spoléhat na to, že jejich jednou do katastru nemovitostí zapsané právo bude nezištně chránit někdo třetí, tedy stát, ale musejí se o něj starat sami“, vysvětluje Roman Pečenka z advokátní kanceláře PRK Partners.

Nový občanský zákoník poskytne v tomto ohledu ochranu, jak původnímu vlastníkovi nemovitosti, který má silné nástroje obrany proti nepoctivému jednání, tak i novému nabyvateli, jednal-li v dobré víře a nemovitost nabyl za úplatu.

Rozhodne-li totiž katastrální úřad o vkladu práva do katastru nemovitostí, zašle o tom všem účastníkům vkladového řízení vyrozumění spolu s tzv. změnovým výpisem, a to do vlastních rukou. Do jednoho měsíce poté, co se původní vlastník o takovém novém zápisu do katastru nemovitostí dozvěděl, bude mít možnost domáhat se výmazu zápisu práva z katastru nemovitostí. V takovém případě je nezbytné v této lhůtě informovat příslušný katastrální úřad, který o této skutečnosti zapíše tzv. „poznámku spornosti“ a následně do dvou měsíců uplatnit své právo žalobou u soudu.

„Nový občanský zákoník v tomto ohledu pamatuje i na situace, kdy se původní vlastník o změně zápisu v katastru včas nedozví. V takových situacích se lhůta pro podání žádosti o zápis poznámky spornosti prodlužuje na tři roky ode dne, kdy byl zápis do katastru nemovitostí proveden“, objasňuje Kristýna Faltýnková z PRK Partners.

Ačkoli při doručování do vlastních rukou dle správního řádu (podle kterého doručuje i katastrální úřad) existuje možnost tzv. fikce doručení, kdy se nepřevzatá zásilka považuje za doručenou uplynutím desátého dne po jejím uložení na poště, nejedná se o fikci neprolomitelnou a původní vlastník bude mít vždy možnost prokázat opak, a to v předmětném soudním řízení.

„Rozhodně tedy neplatí, že by kdokoli, kdo se bude chovat dostatečně odpovědně, mohl o svou nemovitost či některé právo přijít. Nově bude platit jednoduché doporučení, aby vlastníci nemovitostí alespoň jednou za tři roky zkontrolovali stav zápisů v katastru nemovitostí a měli tak dostatek času se proti případným nesouladům bránit“, dodává Roman Pečenka.

PRK Partners je přední advokátní kanceláří, která v tomto roce slaví 20 let působení na středoevropském trhu. Je nositelkou nejvýznamnějších mezinárodních i lokálních ocenění (The Lawyer European Awards, Chambers Europe Awards for Excellence, Právnická firma roku v ČR). Prostřednictvím více než 100 právních odborníků v Praze, Ostravě, Bratislavě a Budapešti se firma specializuje zejména na oblast bankovnictví, financí, fúzí a akvizic, korporátního práva, obecného obchodního práva, pracovního práva a práva nemovitostí a podílí se na řadě mezinárodních i domácích obchodních transakcí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *