Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Pojištění bytu a domácnosti není totéž

Pojištění bytu a domácnosti není totéž

Vlastnictví bytu v domě s více bytovými jednotkami má řadu specifik, pojištění nevyjímaje. Málokterý majitel takového bytu si uvědomuje, že běžné pojištění domácnosti neposkytuje komplexní pojistnou ochranu před všemi obvyklými riziky, která s vlastnictvím bytové jednotky souvisejí.

Dům, byt, domácnost

Majitelé rodinných domů to mají s pojištěním poměrně jednoduché. Na rozdíl od pojištění bytů v bytových domech je z nabídek pojišťoven celkem jasné, jakou pojistku má majitel rodinného domu uzavřít, když chce mít pojištěnou jenom nemovitost nebo i domácnost, případně obojí zároveň. O výběru odpovídajícího pojištění si rozhoduje sám a ví, že pokud si svůj majetek sám nepojistí, nikdo jiný to za ně nejspíš neudělá. Váhat může jen nad pojistnou částkou nebo případným připojištěním.

V případě majitelů bytových (i nebytových) jednotek v bytových domech je situace složitější. Při sjednávání pojištění často vzniká situace, kdy se majitel takového bytu chová spíše jen jako nájemník. Obvykle se totiž zajímá jen o pojištění domácnosti. Předpokládá, že o pojištění domu se postará ten, kdo dům spravuje, tedy výbor společenství vlastníků, pověřený vlastník, případně najatý správce. Je-li pojištěn dům, pak zbývá pojistit už jen domácnost. Skutečnost ale může být poněkud jiná.

Nejprve je potřeba si ujasnit, co vlastnictví bytové jednotky obnáší. Nejlepší je podívat se do dokladů, na jejichž základě vlastnické právo k jednotce vzniklo (nejčastěji kupní smlouva nebo smlouva o převodu vlastnictví družstevního bytu). V nich by měl být předmět vlastnictví přesně vymezen. Kromě vyčíslení spoluvlastnického podílu na společných částech domu, specifikace místností a prostor v bytě i mimo byt, příslušenství a vybavení bytu je důležité, čím je předmět vlastnictví ohraničen. Tedy co patří k bytu a co k domu.

Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména hlavní svislé a vodorovné konstrukce, střecha, schodiště, chodby, prádelny, sušárny, výtahy, hromosvody, rozvody tepla, teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky atd. Vedle toho zbývá řada stavebních součástí, úprav a příslušenství bytu, které nejsou společnými částmi domu a zároveň nemají charakter vybavení a zařízení bytu. Pojištění domu se jich tedy netýká a pojištění domácnosti se na ně vztahovat může, ale také nemusí.

Pojišťovny vymezují rozsah jednotlivých druhů pojištění obdobně, ale ne shodně. Možnost porovnání jednotlivých pojistek komplikuje mj. i terminologická nejednotnost. Pro získání přehledu o rozsahu a podmínkách pojistné ochrany je třeba projít vždy celé pojistné podmínky, protože řada informací je roztroušena v jejich různých částech. Specifikace předmětu a rozsahu pojištění bývá upřesňována i v částech věnovaných definici pojistných nebezpečí, výlukám z pojištění nebo výkladu pojmů.

Stavební součást nebo vybavení bytu?

Ne každé pojištění domácnosti automaticky zahrnuje pojištění stavebních součástí a veškerého vybavení bytu. Často ani nebývá jasné, co do které kategorie patří. Některé stavební prvky bývají někdy považovány za vybavení a zřízení bytu, jindy za součást budovy. Obklady stěn a stropů, podlahové krytiny pevně spojené s podlahou, radiátory topení nebo sanitární předměty v koupelnách a WC jsou obvykle stavebními součástmi, vestavné skříně nebo kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči jimi být mohou, ale také nemusejí.

Například Allianz pojišťovna zahrnuje stavební součásti bytu do pojištění domácnosti. V pojistných podmínkách výslovně uvádí, že pro účely pojištění domácnosti se za stavební součást nepovažuje kuchyňská linka, sporáky, pračky, myčky a svítidla. Pojištěny jsou jako jiný majetek tvořící zařízení domácnosti. Podle pojistných podmínek pro pojištění nemovitosti ovšem kuchyňské linky včetně zabudovaných nebo pevně připojených elektrospotřebičů a zabudovaných svítidel Allianz pojišťovna za stavební součásti naopak považuje.

Obdobně i Česká pojišťovna stavební součásti zahrnuje do pojištění domácnosti, přičemž kuchyňskou linku, sporáky, pračky, myčky, svítidla a dokonce i vestavný nábytek rovněž považuje za soubor zařízení domácnosti, tedy věci movité. V rámci pojištění budov a souvisejících staveb ovšem kuchyňské linky se zabudovanými spotřebiči a vestavný nábytek Česká pojišťovna pokládá za součást stavby. V rámci pojištění bytů a souvisejících prostor je pak zařazuje do kategorie stavebních součástí bytu.

Kooperativa pojišťovna kuchyňské linky se zabudovanými spotřebiči a vestavný nábytek v případě pojištění domácnosti považuje za stavební součásti bytu, ale v případě pojištění bytu (nemovitosti) za „příslušenství budovy“. Sesterská Česká podnikatelská pojišťovna do pojištění domácnosti zahrnuje pouze věci movité. Stavební součásti bytu (včetně vestavné kuchyňské linky) pojišťuje v rámci pojištění nemovitosti. Zároveň ale umožňuje pojistit movité věci i stavební součásti bytu v rámci jednoho komplexního pojištění.

UNIQA pojišťovna do pojištění domácnosti zahrnuje „celý obsah (zařízení) bytu“ včetně „součástí stavby a příslušenství budov (vyjma zdí a obdobných příček) jako malby, tapety, obklady, podlahy, …, elektroinstalace, instalace plynu a sanitární instalace, … které se nacházejí vně zdí.“ Málo konkrétní (což ale nemusí být nevýhodou pro pojištěného) je v pojistných podmínkách i ČSOB Pojišťovna, která v rámci pojištění domácnosti pojišťuje „soubor věcí movitých a v bytech také stavební součásti bytu pořízené pojištěným“.

Pojištění spoluvlastnických podílů

Nejen při sjednávání pojištění platí, že rozhoduje-li o svém majetku jeden konkrétní vlastník, bývá to mnohem jednodušší, než pokud má o tomtéž rozhodovat několik nebo dokonce mnoho spoluvlastníků. Majitel rodinného domu může případné škody a problémy vzniklé v důsledku nedostatečné péče o svůj majetek přičítat jen sám sobě. Bytové domy ale mívají několik desítek nebo i stovek spoluvlastníků nacházejících se v různých životních i finančních situacích, jejichž názory na cokoliv bývají velice odlišné.

Jsou-li spoluvlastníci schopni zvolit statutární orgán, který je bude zastupovat a zajistí kvalitní správu domu, mohou si gratulovat. Přístup zvolených zástupců ke správě majetku může být laxní nebo kvůli neznalosti nedostatečně kvalifikovaný. Společenství vlastníků se ale také může rozhádat a nakonec nemusí být nikdo, kdo by za něj jednal navenek. Pojištění bytového domu pak může být sjednáno špatně nebo vůbec. Jednotlivý vlastník bytové jednotky takovýto problém stěží vyřeší, pokud o jeho existenci nebude vědět.

Spousta majitelů bytů žije v blahé nevědomosti spoléhajíc na to, že o pojištění jejich majetku i odpovědnosti se za ně postaral někdo jiný. Dostatečnou pojistnou ochranu ale ve skutečnosti nemají. Odpovědnosti za stav domu a škody vzniklé třetím osobám v důsledku špatné údržby a péče o dům (např. pád omítky, zimní úrazy na neudržovaném chodníku patřícím k domu atd.) se přitom zříci nemohou. Každý majitel bytu by se tedy měl zajímat nejen o pojištění svého bytu, ale i o to, jak je pojištěn dům, který spoluvlastní.

Kopie pojistné smlouvy a pojistných podmínek pojištění bytového domu je jedním z podkladů, z nichž je vhodné vycházet při úvahách o pojištění bytové jednotky. Pomůže totiž odhalit případnou mezeru v pojistné ochraně majetku a odpovědnosti majitele bytu z titulu pojištění bytového domu a z titulu zvažovaného pojištění domácnosti. Pak lze hledat pojištění domácnosti s rozšířenou pojistnou ochranou anebo si sjednat zvláštní pojistku kryjící dosud nepojištěná rizika a škody.

Není-li bytový dům pojištěn nebo má-li majitel bytu o kvalitě pojistky pochybnosti, má možnost buď přesvědčit spoluvlastníky ostatních bytových jednotek o nezbytnosti zjednání nápravy, nebo si může sám uzavřít pojistku kryjící škody na společných částech domu a odpovědnost spoluvlastníka bytového domu. V případě pojistné události mu pak pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu.

Anketa

Máte pojištěnou nemovitost?

Ano, dostatečně. (50)
 
Ano, ale nedostatečně. (37)
 
Ne. (41)
 
Nemám nemovitost. (14)
 Celkem hlasovalo 142 čtenářů

Pojištění bytu a domácnosti není totéž >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Pojištění

Jana Zámečníková | 10.10.2016 00:00 Buďte odpovědní! Den blbec se může prodražit

Každému se může stát, že neúmyslně rozbije zboží v obchodě, poškodí kamarádovi počítač či vyplaví souseda, a to nemusí být nutně nemotora. Za škodu způsobenou jiné osobě na zdraví či na věci nesete odpovědnost a máte povinnost ji nahradit. Před následky možných rizik je ale možné se pojistit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 23.09.2016 00:00 Chalupářská sezóna končí. Na co si dát pozor

Češi jsou po Švédech v chataření a chalupaření světovými přeborníky. Majitelů letního bydlení je více než 400 tisíc a jejich počet neustále roste. Nejohroženější jsou letní příbytky během podzimního a zimního období, kdy se chataři a chalupáři vracejí do svých primárních rezidencí. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 23.09.2016 03:23

Petr Zámečník | 15.09.2016 00:00 Pojištění domácnosti: Nepodceňujte vloupání

Šetřit na pojištění domácnosti se nevyplácí. Minimální varianty sice pokryjí škody z požáru, vichřice či krupobití, na zloděje ale nestačí. Ve kterém kraji lidé bez pojištění pro případ vloupání riskují nejvíce a kde jsou naopak v relativním bezpečí? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 26.07.2016 00:00 Škody v domácnosti Čechy netrápí

Češi jsou nepoučitelní, pojištěné bydlení stále nemá více než čtvrtina Čechů. Slováci jsou na tom o chlup lépe, bez pojištění jich je „jen“ pětina. Nic na tom nemění ani jejich osobní zkušenost s vloupáním či prasklým potrubím. Co nejčastěji Češi podceňují při pojištění bydlení? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 22.07.2016 00:00 Žně zlodějů jsou v plném proudu. Nepodceňujte zabezpečení ani pojištění

Lidé si užívají v letních měsících volna u moře či na chalupě, příbytky nechávají bez dozoru a často i nezabezpečené. Zloděje ale na dovolené v této době rozhodně nenajdete. Počet vloupání v létě každoročně přibývá. Jak se co nejvíce vyvarovat nezvané návštěvě? Na co si dát pozor, aby vám pojišťovna případné škody proplatila?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Pojištění

18.08.2015 14:35 Češi přicházejí ročně o tisíce korun

Téměř třetina Čechů má nějaký druh finančního produktu. Ať už se jedná o půjčku, úvěr, anebo hypotéku, tak zadlužení českých domácností každým rokem roste víc a víc. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

05.12.2014 15:06 Pojišťovny už se chystají na Vánoce. Počet požárů bývá dvojnásobný

Zvláště o Vánocích a na Silvestra dochází v domácnostech k mnha požárům. I pojišťovny v prosinci a lednu zaznamenávají velký nárůst požárů v domácnostech. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

02.09.2014 13:53 Životní pojistky nebude možné vybrat před šedesátým rokem

Podle chystané novely zákona o daních z příjmu nebude možné předčasně vybrat úspory z životního pojištění od příštího roku dříve než v šedesáti letech. Rozpočtový výbor sněmovny bude zítra novelu schvalovat. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

10.06.2014 14:02 Dovolené přicházejí, zloději se radují

V loňském roce bylo evidováno Policií ČR 4 446 případů krádeží bytů a 6 671 rodinných domů, z toho bylo v letních měsících vykradeno 1 225 bytů a 1 559 domů. Kromě dobrého zabezpečení bytu či domu a pojištění nemovitosti a domácnosti, je také nutné myslet na to, že zlodějům napomáhají sociální sítě, na kterých lidé sdílení informace o svých dovolených.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

19.02.2014 14:31 Češi dělají chyby při nastavení pojistné ochrany majetku

Podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven se Češi se nejvíce obávají požáru a blesku, pojišťovny paradoxně nejčastěji řeší škody způsobené povodněmi a záplavami. Živelné pohromy ale v poslední době přestaly být pro Čechy neobvyklým jevem. Jenže lidé své pojistky většinou neaktualizují, a tak po pojistné události často přicházejí o peníze s pojistného plnění. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (340)
 
Spíše ano. (48)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (56)
 Celkem hlasovalo 491 čtenářů

Nejčtenější články z Pojištění za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 10.10.2016 00:00 Buďte odpovědní! Den blbec se může prodražit

Každému se může stát, že neúmyslně rozbije zboží v obchodě, poškodí kamarádovi počítač či vyplaví souseda, a to nemusí být nutně nemotora. Za škodu způsobenou jiné osobě na zdraví či na věci nesete odpovědnost a máte povinnost ji nahradit. Před následky možných rizik je ale možné se pojistit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »