EUR 23.665

USD 21.955

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 12.7 %

EUR 23.665

USD 21.955

Daně v době koronaviru: liberalizační balíčky a daňové změny

 

Tento týden nabývají konkrétnější podoby formy pomoci, které chystá česká vláda v souvislosti s koronavirem a jeho dopady na českou ekonomiku. Už dříve byly avizovány úlevy v oblasti sociálního pojištění, při podání daňového přiznání nebo pro dávky ošetřovného nejen pro zaměstnance ale i pro OSVČ.

Loading 


Pojďme si shrnout, jaké úlevy poplatníky tedy čekají. Úlevy jsou shrnuty do dvou liberalizačních balíčků, které už projednala vláda i Parlament. Úlevy se týkají jak fyzických tak i právnických osob.

Posunutí termínu pro odevzdání daňového přiznání

Základní termín pro daňové přiznání v roce 2020 je 1. dubna, přičemž finanční úřad dle zvyklostí toleruje ještě 7denní zpoždění. Vzhledem k současné karanténě a k omezení pohybu obyvatelstva už dříve ministryně financí avizovala, že bude tolerovat i pozdější podání daňového přiznání a nebude počítat pokuty za pozdní odevzdání.
Nový termín se posunul o 3 měsíce a pro letošek platí, že daňové přiznání je nutno odevzdat do 1. července 2020. Technicky se nejedná o posunutí konečného termínu, ale o prominutí pokuty za toto období. Prominutí pokuty se týká jak pozdějšího odevzdání daňového přiznání, tak i pozdějšího zaplacení daně z příjmu za rok 2019.
Pokud vám místo daňové povinnosti vyšla daňová vratka, tak se posouvá termín výplaty. Pokud daňové přiznání odevzdáte do prvního dubna, vratku byste měli obdržet do 30 dní, tedy do prvního května. Pokud budete daňové přiznání odevzdávat později, tak peníze budou také vypláceny později, až po uplynutí daného termínu.

Loss carryback neboli uplatnění daňové ztráty zpětně

Fyzické i právnické osoby navíc budou moci letošní ztráty spojené s koronavirovou pandemií a se zhoršenou ekonomickou situací uplatnit i na zisky, které dosáhly v minulém i předminulém roce. Díky tomu se bude snižovat celková případná daňová ztráta, kterou by subjekt dosáhl v letošním roce. Toto se projeví až při výpočtu daní za rok 2020 na začátku roku 2021.

Prominutí pokut a dalších za:

  • pozdní odevzdání kontrolního hlášení, které vzniklo mezi 1. březnem a 30. červencem 2020,
  • za nepodání kontrolního hlášení v tomto období,
  • opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem,
  • správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července,
  • červnové zálohy na daň z příjmu z fyzických i právnických osob, jde o druhou zálohu na daň z příjmu pro čtvrtletní plátce a první letošní pro ty, co platí s půlroční frekvencí,
  • pokuty za pozdě odevzdané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti nebo za pozdně uhrazenou daň z nabytí nemovitosti, daňové přiznání poté musí být podáno do 31. 8. 2020 a daň může být zaplacena až s pětiměsíčním zpožděním.

Odpuštění zdravotního a sociálního pojištění

Kromě daňových úlev se vláda shodla i na šestiměsíčních prázdninách pro placení minimální záloh na sociálním a zdravotním pojištění. Odpuštění platí pro výši minimálních záloh, což představuje částku 4 896 Kč měsíčně. Pokud živnostník platí vyšší zálohy, ani tyto nemusí během půl roku platit a budou vypočteny až při podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020. To zlepší cashflow drobným i větším živnostníkům během koronavirové krize, nejmenším živnostníkům budou pololetní zálohy zpravidla odpuštěny celé, to představuje celkovou částku 29 376 Kč za půl roku.

Bude odloženo EET

Platí také posunutí termínu pro zavedení dalších vln elektronické evidence tržeb. Termín pro třetí a čtvrtou vlnu se odloží o 3 měsíce.

REKLAMA

Program Antivirus (kurzarbeit)

V pěti různých programech bude firmám kompenzováno nižší pracovní nasazení zaměstnanců, ať už z důvodu karantény nebo z důvodu snížené výroby.
Koronavirus: změny v daních a vládní podpora

Úvěry a dotace

Kromě daňových úlev vláda připravila i balíčky pro okamžité financování prostřednictvím bezúročných úvěrů COVID, úvěry je možné použít na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby. Další programy pomoci pak obsahují programy na financování úroků, poskytování záruk a dotace na investiční projekty nebo na projekty spojené s bojem proti koronaviru.
Komerční banky s podporou jak vlády, tak ČNB zase odkládají splátky úroků až na 3 měsíce.

Ošetřovné nejen pro zaměstnance ale i pro živnostníky

Vláda také schválila prodloužení doby poskytování ošetřovného pro zaměstnance s dětmi do 13 let. Sociální dávka by se měla týkat i živnostníků, kteří si můžou zažádat o ošetřovné, pokud doma pečují o děti do 13 let. Živnostníkům bude náležet dávka 424 Kč za den. Živnostníkům bude tuto dávku vyřizovat živnostenský úřad i zpětně.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.3 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%
Historie vývoje


Související články

Příjem z pronájmu

Příjem z pronájmu 20 tisíc měsíčně v daňovém přiznání

Příjem z pronájmu se nutné zdanit a je to důvodem pro podání daňového přiznání. Daňové přiznání přitom musí při příjmech z pronájmu podat i zaměstnanci nebo třeba starobní důchodci, kteří jinak povinnost daňového přiznání nemají. Jak se takové daňové přiznání podává?

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

21. 04. 2023

daň z prodeje nemovitosti

Budete platit při prodeji nemovitosti 23% daň z příjmu?

Prodej nemovitosti je za určitých okolností osvobozen od daně z příjmu. Jsou ale případy, kdy daň z příjmu budete muset zaplatit. Daň je splatná po podání daňového přiznání, které máte povinnost v letošním roce podat do 3. dubna, do 2. května při elektronickém podání. Jak se v takovém případě počítá daň z příjmu?

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

04. 04. 2023

Daň z nemovitosti platba 2023

Příjem z AirBnB v daňovém přiznání

U příjmu z pronájmu český daňový systém rozlišuje dvě situace. První je příjem z pronájmu dle §10 zákona o daních z příjmu. Takto můžete danit příjmy z dlouhodobého pronájmu jako fyzická osoba. A druhou situací jsou příjmy z krátkodobého pronájmu (například z AirBnB) dle §7. Ty daníte jako příjmy z jakékoliv jiné samostatně výdělečné činnosti.

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

15. 02. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *