EUR 25.440

USD 23.453

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.440

USD 23.453

Text: Hana Bartušková

30. 01. 2020

3 komentáře

Darování nemovitosti: odvolání a odmítnutí daru

 

Darování nemovitosti je štědrý dárek. Nejčastěji darujeme nemovitost svým dětem, manželce či manželovi, případně rodičům. Za jakých podmínek může obdarovaný darovanou nemovitost odmítnout? A kdy můžeme požadovat, aby nám dar vrátil, protože třeba nejsme spokojení, jak se k nemovitosti obdarovaný chová?

Loading 

Kdy můžete požadovat vrácení daru?

Současný občanský zákoník řeší tzv. odvolání daru v §2068 – §2078. A stanovuje dva důvody pro odvolání daru, bez ohledu na to, komu byl dar věnován a kdy. A bez ohledu na hodnotu daru, stejná pravidla platí pro nemovitosti i cokoliv menšího.

(1) Odvolání daru pro nevděk

Prvním důvodem je nevděk obdarovaného. Je ovšem nutno říct, že nevděk zákon definuje poměrně přesně a ne každé jednání, které se nám u obdarovaného nelíbí, bude klasifikováno jako nevděk. Dosáhnout odvolání daru z tohoto důvodu je možné pouze, pokud obdarovaný dárci úmyslně či z hrubé nedbalosti ublížil. Za nevděk je také  za určitých okolností považováno zjevné porušení dobrých mravů nejen proti dárci, ale i osobám obdarovanému blízké. Pokud byl nevděk projeven vůči osobám blízkým dárci, je na dárci povinnost, aby dokázal, že tento nevděk se dotkl i jeho osobně. Za nevděk také není automaticky považováno to, když se obdarovaný chová k nemovitosti ne přesně podle představ dárce.
Zákon také jasně stanovuje termín: je možné dar odvolat do jednoho roku od projeveného nevděku, či do jednoho roku od okamžiku, kdy se dárce o nevděku dozvěděl. Právo odvolat dar navíc přechází i na dědice dárce, u nich platí lhůta do jednoho roku od smrti dárce. Obdarovaný pak musí vrátit celý dar, nebo zaplatit jeho obvyklou cenu. Nevděk činí obdarovaného nepoctivým držitelem nemovitosti už v okamžiku projevení tohoto nevděku nebo v okamžiku porušení dobrých mravů.

(2) Odvolání daru pro nouzi

Druhým důvodem pro vrácení daru je situace, kdy dárce upadne do hmotné a životní nouze. Ta je zákonem definována jako situace, kdy se dárce nedokáže postarat o výživu nutnou pro sebe i pro své blízké, ke kterým má vyživovací povinnosti. Vyloučena je ovšem situace, kdy se dárce dostal do této hmotné nouze úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Dárce by se také měl snažit získat peníze na obživu i jinými způsoby než jen odvoláním daru (práce, sociální dávky). Dar nemusíte vracet v případě, kdy se nacházíte v obdobné hmotné nouzi.
Právo odvolat z tohoto důvodu dar má dárce, toto právo nepřechází na jeho dědice, pokud by také byli v hmotné nouzi. Pokud ale dárce je v hmotné nouzi a odmítá odvolat dar, tak vyživované osoby mají právo požadovat, aby příjemce daru poskytl to, co dárce není schopen poskytnout. Tedy například děti dárce mohou požadovat splnění výživové povinnosti nejen od dárce v hmotné nouzi, ale také od obdarovaného.

Jak odvolat dar?

Základním krokem pro odvolání daru je to, že obdarovanému oznámíte, že chcete dar vrátit, a vyzvete jej k vrácení. Pokud tak obdarovaný neudělá, tak budete muset vše řešit soudní cestou. Přičemž budete muset dokazovat důvod pro odvolání daru: svou hmotnou nouzi, či nevděk darovaného k vaší osobě.

REKLAMA

Když dar nechcete

Kromě odvolání daru dárcem je možné jako obdarovaný také dar odmítnout. Samotné darování je dvoustranný akt, kdy dárce daruje a obdarovaný dar přijímá. Pokud s darem nesouhlasíte od samého začátku, tak k žádnému darování ani nedojde. Problémy ale nastanou, pokud obdarovaný dar přijme a poté si to rozmyslí. K tomu často dochází u darů dlouhodobějšího charakteru, například u automobilů nebo právě u nemovitostí.
V takovém případě může obdarovaný dar odmítnout, pokud najde na daru vady, které dárce zamlčel, dle občanského zákoníku je totiž povinen informovat o závadách daru. Pokud dárce tyto vady zamlčel, má obdarovaný právo vrátit dar do 3 let od doby, kdy se o vadách dozvěděl, či dozvědět mohl. V takovém případě má navíc obdarovaný také právo požadovat náhradu za škody, které mu vznikly zamlčením vad daru.

Loading

Vstoupit do diskuze 3 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 


Související články

darování nemovitosti

Rozhovor: Jaká jsou úskalí darování nemovitosti a jak správně postupovat?

Darování nemovitosti (především v rodině) se jeví jako vhodná alternativa ke zdlouhavému dědickému řízení. Jaká jsou úskalí, nejčastější chyby smluv, jaké povinnosti má obdarovaný a na co by dárce neměl zapomínat? O tom jsme si povídali s Radkem Novotným, advokátem projektu www.pravnipomoconline.cz.

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

17. 12. 2021

Darovani nemovitosti: náležitosti a pravidla

Darování nemovitosti: Můžete dar odmítnout, nebo odvolat, co obsahuje věcné břemeno dožití a jak je to s daněmi?

Darování nemovitosti je poměrně častou alternativou zejména k dědickému řízení. Dárce tak dostává možnost rozdělit svůj majetek ještě za života a podle svých představ, obdarovaní se zase vyhnou mnohdy zdlouhavým dědickým řízením. I s ohledem na tento fakt tak k darování nemovitosti nejběžněji dochází mezi rodinou či příbuznými. Ve srovnání s ostatními formami převodu nemovitosti jde o velmi levnou […]

Text: redakce hypoindex.cz

15. 12. 2020


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Blanka Šklíbová

  8 prosince, 2022

  Před 30 léty jsem darovala polovinu (1 BJ) našeho domu své dceři. A sice kvůli býv. manželovi, který chtěl dům prodat a také mému zeti, který odmítal dům vůbec udržovat, dokud svoji část nenapíšu na dceru – jeho manželku.
  Tak abych dům zachovala pro naši rodinu, souhlasila jsem. Od té doby (po rozvodu) jsem stále bydlela v nájmech dlouhých 30 let až donedávna. Změnami v zákoně o pronájmu na dobu neurčitou jistota mého nájmu přestala platit a já jsem dostala výpověď.
  V „našem“ domě bydlela jen moje dcera s manželem ve dvou BJ. Jejich dcera mi sama řekla, že tam bydlet nebude, že zůstane bydlet u přítele. Syn už bydlí několik let v Londýně a zpět také nechce. Takže celé přízemí domu je prázdné ještě s mým nábytkem.
  Právě v té době, kdy jsem neměla kam jít,a byla psychicky na dně, přišla mi moje dcera oznámit, že „domů“ nemůžu. Protože tam chce být jen sama s manželem. Shánění dalšího podnájmu se mi nedaří a stejně bych žila znovu v nejistotě, že se vše bude opakovat.
  Dcera na dohodu nepřistoupila, tak jsem požádala o vrácení daru.
  Celá rodina mne kvůli tomu úplně „odstřihla“.
  Jaká je prosím pro mne úspěšnost v této situaci ?
  Má někdo podobnou zkušenost? Budu ráda za každou odpověď.

  Odpovědět

 • Petr Mucha

  19 května, 2023

  Aby ze mě dcera vymámila peníze zařídila prodej garáže kterou jsem prodat nechtěl jak získat byt zpět?

  Odpovědět

 • Jarvoslava Chvátalová

  5 listopadu, 2023

  V roce 1994 jsem od rodičů dostala chalupu. Nyní při přesměrování se zjistilo ,že nesouhlasí m2 zahrady a já je užívala neoprávněně. Musím doplatit rozdíl i po tak dlouhé době? Díky Chvátalová

  Odpovědět