EUR 23.640

USD 22.060

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 12.7 %

EUR 23.640

USD 22.060

Text: Zbyněk Drobiš

07. 03. 2017

1 komentář

Darování v novém občanském zákoníku: Může dárce darovat budoucí majetek?

 

Dárce může darovat celý svůj současný majetek. Co když ale chce darovat něco, co ještě nemá? Jak se občanský zákoník staví k darování budoucího majetku?

Loading 


Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Darovací smlouva představuje oblíbené řešení převodu nemovitostí mezi blízkými příbuznými.
Tip: Jakým způsobem právně ochránit dárce, který daruje nemovitost a přeje si ji nadále užívat?

Je možné darovat budoucí majetek?

Občanský zákoník vymezuje právo dárce k darování i veškerého svého současného majetku. Darovací smlouva, kterou někdo daruje svůj budoucí majetek, platí jen potud, pokud nepřesahuje polovinu tohoto majetku.
Rozlišuje se mezi současným a budoucím majetkem dárce. Za současný majetek se považuje majetek, který dárce vlastní k okamžiku uzavření darovací smlouvy. Za budoucí majetek jsou považovány hodnoty, které dárce získá později. Zákonodárce však omezil dispoziční právo dárce v rámci budoucího majetku nejvýše jeho polovinou.
Občanský zákoník rovněž stanovuje, že darování věci, kterou dárce nemá, je platné, jen zaváže-li se dárce ve smlouvě věc nabýt.
Tip: Darování nemovitosti: Znáte možnost zřízení služebnosti bytu?

Právo dárce odstoupit od darovací smlouvy

Pokud se dárce zavázal odevzdat dar až po uzavření darovací smlouvy, poskytuje mu občanský zákoník právo odstoupit od darovací smlouvy a odepřít odevzdání daru, jestliže se změnily po uzavření darovací smlouvy okolnosti do takové míry, že by slíbené plnění vážně ohrozilo dárcovu výživu nebo plnění dárcovy vyživovací povinnosti. Odevzdal-li již dárce část daru, může od darovací smlouvy odstoupit jen ohledně toho, co dosud nesplnil.
Uvedené zákonné ustanovení tak chrání dárce v případech nečekané životní nouze.

Specifická úprava odvolání daru:

Jaké jednání se nepovažuje za darování?

Darováním není plnění z pouhé společenské úsluhy, když je z chování stran zřejmé, že se nechtějí smluvně vázat. Jako společenskou úsluhu lze například chápat situaci, pokud synovec vypomáhá své babičce na zahradě, kdy babička nemůže synovce nutit k této výpomoci, jestliže synovec ukončí takovou výpomoc.
V případě řešení této problematiky doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc k posouzení vašeho případu, a to s ohledem na individualitu každého případu, vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.3 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%
Historie vývoje


Související články

Darovani nemovitosti: náležitosti a pravidla

Darování nemovitosti: Můžete dar odmítnout, nebo odvolat, co obsahuje věcné břemeno dožití a jak je to s daněmi?

Darování nemovitosti je poměrně častou alternativou zejména k dědickému řízení. Dárce tak dostává možnost rozdělit svůj majetek ještě za života a podle svých představ, obdarovaní se zase vyhnou mnohdy zdlouhavým dědickým řízením. I s ohledem na tento fakt tak k darování nemovitosti nejběžněji dochází mezi rodinou či příbuznými. Ve srovnání s ostatními formami převodu nemovitosti jde o velmi levnou […]

Text: redakce hypoindex.cz

15. 12. 2020

Barevné domy - okna - reality - byty - bytový dům - vzroste cena nemovitosti

Darování nemovitosti: Věcné břemeno, nebo nájem bytu?

Při darování nemovitosti často dárce žádá zajištění dosavadního užívání nemovitosti na dobu neurčitou. Dárce někdy zvažuje, že namísto zřízení obvyklého věcného břemene uzavře nájemní smlouvu s obdarovaným jako novým vlastníkem nemovitosti. Jaká je výhodnější právní ochrana pro dárce?

Text: Petr Zámečník

02. 08. 2018


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář: Marie Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Marie

  18 dubna, 2018

  Otec po návratu z nemocnice v týdnu před vážnou onkologickou operací daroval veškerý svůj majetek 2. dceři, která se o něj léta nestarala a mluvila o něm „kdyby dědek chcípnul, ani vodu mu nepodám kdyby prosil“, „to byl dědek zase vožralej ,…“ ,“starat se o nej nebudu“… a pod.
  A půl hodiny po převozu do nemocnice před operací byla podána darovací smlouva na katastr.
  Otec je po operaci na JIP. Druhá dcera, která se o něj starala nemá nic. Je to síla.!!!

  Odpovědět