Pátek 23. dubna. Svátek má Vojtěch.

Darování nemovitosti: Znáte možnost zřízení služebnosti bytu?

Byt - interiér

Zbyněk Drobiš

Zřízení služebnosti bytu představuje oblíbené řešení možnosti užívat byt bývalým vlastníkem i po jeho převodu. Jakým způsobem upravuje služebnost bytu nový občanský zákoník?

Řešíte darování nemovitosti jako dárce a přejete si nadále užívat byt i po jeho převodu do vlastnictví například svých dětí? Poté lze doporučit zřídit služebnost bezplatného doživotního užívání bytu, nejlépe v rámci samotné darovací smlouvy k ochraně vašich práv.

Tip: Dědické právo v novém: Pozor na dluhy potápějící dědice!

Co jsou služebnosti?

Věcná břemena můžeme dle nového občanského zákoníku rozdělit na služebnosti a reálná břemena. Obecně občanský zákoník stanovuje, že věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet. Služebnost je nutné odlišovat od reálného břemene, které zavazuje vlastníka věci k tomu, aby ve prospěch jiné osoby něco aktivně konal nebo poskytoval nějaký užitek.

Blíže ke služebnosti bytu

Služebnost bytu patří mezi osobní služebnosti. Občanský zákoník vymezuje, že je-li zřízena služebnost bytu, má se za to, že byla zřízena jako služebnost užívání. Osobou oprávněnou ze služebnosti bytu je konkrétně určená osoba, které svědčí právo užívat byt pro své potřeby a potřeby členů své domácnosti.

Služebnost bytu lze zřídit na dobu určitou nebo neurčitou, bezplatně nebo za úplatu. Předmětem služebnosti bytu může být jednotka nebo její část, prostorově oddělená část domu. Předmět služebnosti je nutné správně vymezit ve smlouvě o jejím zřízení. U služebnosti pouze části nemovitosti je vhodné konkrétně vymezit, které části domu nebo bytu je oprávněn využívat výlučně oprávněný ze služebnosti a které společně s vlastníkem nemovitosti.

Vlastník nemovitosti je povinen k její údržbě, oprávněný ze služebnosti bytu však hradí běžnou údržbu nemovitosti (výměna žárovek, úklid). Bližší práva a povinnosti k údržbě nemovitosti je vhodné detailně stanovit ve smlouvě o zřízení služebnosti bytu.

Jak zřídit služebnost bytu

Služebnost se obecně nabývá zejména smlouvou, dále pořízením pro případ smrti, vydržením, ze zákona nebo na základě soudního rozhodnutí. Zřídit služebnost bytu lze samostatnou smlouvou, vhodnější je však zřízení služebnosti bytu přímo ve smlouvě, dle které dochází k převodu vlastnického práva k nemovitosti. Smlouvu o zřízení služebnosti bytu sepište v písemné formě a nechte si úředně ověřit své podpisy. Služebnost bytu vzniká až jejím úspěšným zápisem do katastru nemovitostí.

Tip: Sousedské právo: Přestavek v novém občanském zákoníku

Dohled vlastníka

Občanský zákoník výslovně stanovuje ke služebnosti bytu, že vlastníkovi náleží právo volně nakládat se všemi částmi domu, na které se služebnost bytu nevztahuje, a nesmí mu být znesnadněn potřebný dohled. Vlastníkovi je tak přiznáno právo na dohled nad způsobem, jakým osoba oprávněná ze služebnosti nakládá s nemovitostí, samozřejmě při zachování zákonných podmínek domovní svobody.

Vyhledejte pomoc advokáta

Služebnost bytu je specifický institut, který je nutné nastavit dle individuálních okolností. S určením, zda je vhodné využití služebnosti bytu, sepisem příslušných smluv a komplexní radou u vaší životní situace, doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc advokáta.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

2 komentářů k článku “Darování nemovitosti: Znáte možnost zřízení služebnosti bytu?”

  1. Eva Dolenská napsal:

    Služebnost k bytu
    Dobrý den, prosím o laskavé zaslání odvolání nebo čísla právní normy, která upravuje takto podrobně služebnost k bytu jak je uvedeno výš. V OZ a komentáři k němu jsem toto nenašla. Děkuji a jsem s pozdravem E. Dolenská

  2. Ludmila LNĚNIČKOVÁ napsal:

    Dobrý den,mám takový dotaz, darovali jsme synovi dům,máme tady věčné břemeno,jenže nerozumím tomu,že v darovací smlouvě jsem si přečetla odstavec,že služebnost bytu může moci skončit změnou vlastníka a to je ten problém,že nás chce syn,tedy dúm prodat,přitom ve smlouvě je uvedeno,že to máme bezplatně a doživotně, díky za odpověď. LNĚNIČKOVÁ. .Horní Újezd 165 litomyšl.
    Výše uvedeno

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *