EUR 25.360

USD 23.264

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.360

USD 23.264

Text: Zbyněk Drobiš

01. 02. 2017

1 komentář

Jak ochránit dárce při darování nemovitosti?

 

Darování nemovitosti představuje oblíbené řešení převodu vlastnického práva k nemovité věci, zejména mezi blízkými příbuznými. Jakým způsobem právně ochránit dárce, který daroval celou nemovitost a přeje si ji nadále užívat?

Loading 


Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Darování nemovitosti je často využíváno za života rodičů k vyřešení majetkových vztahů s jejich dětmi.
Tip: Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Darovací smlouva na nemovitost

Darovací smlouvu na nemovitost sepište v písemné formě a nechte si úředně ověřit své podpisy. Sepsání darovací smlouvy však nepostačuje k nabytí vlastnictví nemovitosti ve prospěch obdarovaného. Výlučné vlastnictví k darované nemovitosti se nabývá až úspěšným vkladem do katastru nemovitostí.

Služebnost bytu, nebo výměnek?

Pokud si přeje dárce nadále nemovitost užívat i po jejím převodu, pak je vhodné společně s darováním nemovitosti platně zřídit služebnost doživotního a bezplatného užívání nemovitosti.
Tip: Darování nemovitosti: Znáte možnost zřízení služebnosti bytu?
Další možností je zřízení výměnku, který je vhodný v situaci, kdy je dárci umožněno nadále bezplatně doživotně užívat nemovitost a zároveň jsou dárci obdarovaným poskytovány i další služby (hrazení důchodu, zajištění dodávek energií, nákupu, apod.).
Tip: Výměnek v novém občanském zákoníku

Dárce může darování odvolat

Dárci vzniká právo odvolat dar, jestliže dárce upadne po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou vlastní výživu nebo nutnou výživu osoby, ke které má zákonnou vyživovací povinnost (děti, manželka, aj.). Stavem nouze dárce se rozumí případy, kdy dárce nezaviněně nemá na svou nutnou výživu nebo nutnou výživu osob dle zákona.
Dárce je oprávněn požadovat po obdarovaném vrácení daru zpět nebo zaplacení obvyklé ceny daru, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě.
Tip: Kdy může dárce odvolat darování pro svou nouzi?
Dárce může také odstoupit od darovací smlouvy pro nevděk obdarovaného, pokud dárci ublížil obdarovaný úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy (např. fyzické napadení nebo šikanózní jednání vůči dárci, který bydlí s obdarovaným v darovaném domě).
Tip: Odvolání daru pro nevděk obdarovaného
V případě řešení této problematiky doporučujeme konzultovat s advokátem k posouzení případu a nalezení vhodného řešení ochrany dárce, a to s ohledem na individualitu každého případu, vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 


Související články

Darovani nemovitosti: náležitosti a pravidla

Darování nemovitosti: Můžete dar odmítnout, nebo odvolat, co obsahuje věcné břemeno dožití a jak je to s daněmi?

Darování nemovitosti je poměrně častou alternativou zejména k dědickému řízení. Dárce tak dostává možnost rozdělit svůj majetek ještě za života a podle svých představ, obdarovaní se zase vyhnou mnohdy zdlouhavým dědickým řízením. I s ohledem na tento fakt tak k darování nemovitosti nejběžněji dochází mezi rodinou či příbuznými. Ve srovnání s ostatními formami převodu nemovitosti jde o velmi levnou […]

Text: redakce hypoindex.cz

15. 12. 2020

Barevné domy - okna - reality - byty - bytový dům - vzroste cena nemovitosti

Darování nemovitosti: Věcné břemeno, nebo nájem bytu?

Při darování nemovitosti často dárce žádá zajištění dosavadního užívání nemovitosti na dobu neurčitou. Dárce někdy zvažuje, že namísto zřízení obvyklého věcného břemene uzavře nájemní smlouvu s obdarovaným jako novým vlastníkem nemovitosti. Jaká je výhodnější právní ochrana pro dárce?

Text: Petr Zámečník

02. 08. 2018


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • Jitka

    5 května, 2017

    Dobrý den,uvažujeme s mužem o darování domu našemu vnukovi.Musíme nejdříve udělat odhad domu?Katastr-udělá to za nás právník?Platí se darovací dan?Vše co budeme chtít používat musí být jednotlivě vypsáno v darovací smlouvě jako je zahrada,přístup do domu ,přijímání návštěv,používání půdy,chodby atd?Co se vůbec musí zaplatit a kolik?Děkuji Vám za odpověd.Holmanovi Karel a Jitka

    Odpovědět