EUR 23.550

USD 21.633

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.7 %

EUR 23.550

USD 21.633

Text: Zbyněk Drobiš

04. 05. 2018

0 komentářů

Dědické právo v novém: Právo na povinný díl

 

Nový občanský zákoník navazuje na ochranu nepominutelných dědiců dle předchozí právní úpravy a také vymezuje jejich právo na povinný díl. Kdo jsou nepominutelní dědici a na jaký povinný díl mají právo?

Loading 


Cílem zákonné úpravy dědického práva je ochrana vůle zůstavitele a realizace jeho posledních přání. Nový občanský zákoník však stanovuje odlišně od poslední vůle zůstavitele k ochraně nepominutelných dědiců. Právní význam institutu nepominutelných dědiců je takový, že určitým osobám se musí dostat stanovený díl z pozůstalosti také v případě, že zůstavitel je opomněl v závěti.

Tip: Dědické právo v novém: Pozor na dluhy potápějící dědice!

Nepominutelný dědic

Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele, a pokud nedědí, pak jsou jimi jejich potomci. Nepominutelnému dědici náleží povinný díl z pozůstalosti. Dle nového občanského zákoníku je stanoveno, že nezletilý nepominutelný dědic musí obdržet alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu a zletilý nepominutelný dědic čtvrtinu jeho zákonného dědického podílu.
Takto stanovený povinný díl pro nepominutelného dědice je však odlišný od původní právní úpravy dle občanského zákoníku účinného do konce roku 2013, kdy nezletilým potomkům se muselo dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona.

Tip: Jak se dědí dle zákonné posloupnosti

Právo pouze na vyplacení

Pominutí nepominutelného dědice v závěti nezpůsobuje její neplatnost, ale zakládá právo nepominutelného dědice požadovat vyplacení svého povinného dílu jakožto peněžní částky rovnající se hodnotě jeho povinného dílu.
Soud může povolit splátky na povinný díl nebo odklad jeho splatnosti, pokud jsou pro tento postup zvlášť závažné důvody na straně dědiců a zároveň tak lze rozumně požadovat na nepominutelném dědici. Nepominutelný dědic se může dohodnout odlišně s dědici ze závěti nebo dědické smlouvy (dohodou však nelze zkrátit práva dalších věřitelů).

REKLAMA

Tip: Znáte možnost vedlejších doložek v závěti?

Kdo nemá právo na povinný díl

Právo na povinný díl však nemá ten, kdo se zřekl dědictví nebo povinného dílu, je nezpůsobilý dědit nebo byl zůstavitelem vyděděn. Jaké zákonné důvody poskytuje zůstaviteli občanský zákoník, aby mohl vydědit nepominutelného dědice? Může zůstavitel vydědit nepominutelného dědice, pokud je zadlužen natolik, že se nezachová povinný díl pro potomky dědice? Odpovědi naleznete v článku „Kdy může zůstavitel vydědit nepominutelné dědice?“.
Dědické právo představuje pro běžného občana složitou oblast práva, kde nesprávný postup může způsobit újmu na majetku dědice. Informujte se o svých právech u pověřeného notáře v dědickém řízení nebo vyhledejte odbornou právní pomoc advokáta.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.27 Aktuální výše Hypoindexu

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%
Historie vývoje


Související články

Dědictví bez závěti: Nemovitost mohou napůl zdědit pozůstalá manželka spolu s partnerkou

V rámci právní ochrany majetku je třeba pečlivě myslet i na řešení případného dědictví. Pokud neexistuje závěť, bude totiž pozůstalost rozdělena podle zákonných pravidel – tzv. dědických tříd. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, v takovém případě hrozí riziko zejména nesezdaným párům – partner totiž bude dědit pouze v případě, že zemřelý neměl […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

23. 02. 2023

Dědická smlouva

Dědická smlouva jako nejsilnější dědický titul

V případě, že zůstavitel včas nepořídí závěť, dochází k rozdělení pozůstalosti podle zákonných pravidel. Přitom zákon umožňuje zůstaviteli nejen pořízení závěti, ale i uzavření tzv. dědické smlouvy se smluvním dědicem. Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem. Na rozdíl od závěti ji totiž nemůže zůstavitel jednostranně zrušit nebo odvolat, a tak přináší dědicům větší jistotu. I když se […]

Text: Veronika Hejná

10. 09. 2020

Oběšené srdce - rozvod - rozchod

Pozor na promlčení při investici do společného bydlení

Společné soužití v nemovité věci ve výlučném vlastnictví pouze jednoho z partnerů je běžné. Poměrně často také jeden z partnerů investuje své finanční prostředky do tohoto společného bydlení. Tyto investice by však měly být deklarovány písemnou dohodou k předcházení sporu.

Text: Petr Zámečník

20. 11. 2018


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *