Sobota 08. května. Je Statní Svátek - Den vítězství.

Dědické právo v novém: Právo na povinný díl

hrbitov, kříž, náhrobní kámen

Zbyněk Drobiš

Nový občanský zákoník navazuje na ochranu nepominutelných dědiců dle předchozí právní úpravy a také vymezuje jejich právo na povinný díl. Kdo jsou nepominutelní dědici a na jaký povinný díl mají právo?

Cílem zákonné úpravy dědického práva je ochrana vůle zůstavitele a realizace jeho posledních přání. Nový občanský zákoník však stanovuje odlišně od poslední vůle zůstavitele k ochraně nepominutelných dědiců. Právní význam institutu nepominutelných dědiců je takový, že určitým osobám se musí dostat stanovený díl z pozůstalosti také v případě, že zůstavitel je opomněl v závěti.

Tip: Dědické právo v novém: Pozor na dluhy potápějící dědice!

Nepominutelný dědic

Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele, a pokud nedědí, pak jsou jimi jejich potomci. Nepominutelnému dědici náleží povinný díl z pozůstalosti. Dle nového občanského zákoníku je stanoveno, že nezletilý nepominutelný dědic musí obdržet alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu a zletilý nepominutelný dědic čtvrtinu jeho zákonného dědického podílu.

Takto stanovený povinný díl pro nepominutelného dědice je však odlišný od původní právní úpravy dle občanského zákoníku účinného do konce roku 2013, kdy nezletilým potomkům se muselo dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona.

Tip: Jak se dědí dle zákonné posloupnosti

Právo pouze na vyplacení

Pominutí nepominutelného dědice v závěti nezpůsobuje její neplatnost, ale zakládá právo nepominutelného dědice požadovat vyplacení svého povinného dílu jakožto peněžní částky rovnající se hodnotě jeho povinného dílu.

Soud může povolit splátky na povinný díl nebo odklad jeho splatnosti, pokud jsou pro tento postup zvlášť závažné důvody na straně dědiců a zároveň tak lze rozumně požadovat na nepominutelném dědici. Nepominutelný dědic se může dohodnout odlišně s dědici ze závěti nebo dědické smlouvy (dohodou však nelze zkrátit práva dalších věřitelů).

Tip: Znáte možnost vedlejších doložek v závěti?

Kdo nemá právo na povinný díl

Právo na povinný díl však nemá ten, kdo se zřekl dědictví nebo povinného dílu, je nezpůsobilý dědit nebo byl zůstavitelem vyděděn. Jaké zákonné důvody poskytuje zůstaviteli občanský zákoník, aby mohl vydědit nepominutelného dědice? Může zůstavitel vydědit nepominutelného dědice, pokud je zadlužen natolik, že se nezachová povinný díl pro potomky dědice? Odpovědi naleznete v článku „Kdy může zůstavitel vydědit nepominutelné dědice?“.

Dědické právo představuje pro běžného občana složitou oblast práva, kde nesprávný postup může způsobit újmu na majetku dědice. Informujte se o svých právech u pověřeného notáře v dědickém řízení nebo vyhledejte odbornou právní pomoc advokáta.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *