EUR 25.325

USD 23.768

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.325

USD 23.768

Text: Veronika Hejná

20. 07. 2020

0 komentářů

Hlasování manželů na shromáždění společenství vlastníků jednotek

 

V případě, že mají manželé společné jmění, může být jeho součástí i bytová jednotka. Jak potom manželé vykonávají své hlasovací právo na shromáždění společenství vlastníků jednotek a jak správně započítat hlasy za jednotku?

Loading 

Započítávání hlasů za jednotku ve společném jmění

Nezřídka se stává, že jsou hlasy manželů při hlasování na shromáždění SVJ započítávány nesprávně, a to pouze polovinou za každého z manželů, který se shromáždění SVJ účastní. Toto pojení je ale chybné.
Občanský zákoník v § 1185 odst. 2 v poslední větě uvádí, že manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů, jsou povinni zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva.
Společným zástupcem může být buď jeden z manželů, anebo i třetí osoba. Tato jediná osoba poté hlasuje na shromáždění, které je nejvyšším orgánem SVJ. Toto ustanovení také zajistí, aby manželé nehlasovali „proti sobě“. Při hlasování se pak zohlední spoluvlastnický podíl na společných částech domu za celou jednotku – společně mají manželé jeden hlas a váha hlasu je nedělitelná.
Pokud se manželé nedomluví na tom, který z nich bude společným zástupcem, respektive jak v dané věci hlasovat, není možné hlas za jednotku vůbec započítat.
Také si přečtěte: Jak velký je průměrný důchod v ČR

Forma zmocnění společného zástupce

Pokud by společným zástupcem byla nějaká třetí osoba, bylo by třeba, aby toto speciální zmocnění mělo písemnou formu. To ale neplatí v případě, kdy je zmocněncem jeden z manželů. Je-li společným zástupcem jeden z manželů, tedy vlastníků jednotky, není písemné plné moci třeba.
Povinnost zmocnit společného zástupce je kogentní, což potvrdil v usnesení z letošního března (sp. zn. 26 Cdo 1859/2019 ze dne 11. března 2020) i Nejvyšší soud.

Je-li jednotka ve společném jmění manželů, jsou manželé povinni zvolit si jednoho společného zástupce, který za ně bude jednat se společenstvím vlastníků (správcem domu). „Z citovaného ustanovení nevyplývá, že by plná moc pro společného zástupce musela být písemná, a tento požadavek nelze dovodit ani z ustanovení § 560 o. z., podle něhož je vyžadována písemná forma pouze pro právní jednání, kterým se zřizuje, převádí, mění nebo ruší věcné právo k nemovité věci,“ vyslovil v citovaném usnesení Nejvyšší soud.

Je ale možné, že povinně písemnou formu zmocnění pro společného zástupce budou předepisovat stanovy SVJ. V takovém případě, by bylo i jednajícímu manželovi nutno udělit písemné zmocnění.

REKLAMA

Prokázání zmocnění při hlasování

Pokud nestanoví požadavek na písemnou plnou moc stanovy společenství vlastníků, postačí, když zastupující manžel přímo na shromáždění o svém oprávnění ostatní spoluvlastníky informuje pouze ústně.

Ale i v případě, že tuto informaci výslovně nesdělí, může být oprávněn druhého manžela na shromáždění zastupovat. Pokud to totiž vyplývá z okolností, například „ze skutečnosti, že se jako jediný spoluvlastník (jeden z manželů) dostaví na shromáždění a jiný spoluvlastník (druhý manžel) nedá před zahájením shromáždění relevantním způsobme najevo své námitky,“ můžeme považovat souhlas druhého manžela za mlčky udělený, uvádí Nejvyšší soud.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.57 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%
Historie vývoje


Související články

datové schránky svj

Stát v lednu zřídí automaticky datové schránky všem SVJ

Od 1. ledna budou společenstvím vlastníků jednotek automaticky zřízeny datové schránky. Povinnost nově dopadá i na další subjekty – podnikající fyzické osoby a nepodnikající právnické osoby. Od automatického zřizování datové schránky nepodnikajícím fyzickým osobám stát prozatím upustil.

Text: Veronika Hejná

16. 12. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *