EUR 25.655

USD 22.059

REPO sazba ČNB 1.50 %

Inflace 4.9 %

EUR 25.655

USD 22.059

Text: Veronika Hejná

20. 07. 2020

Hlasování manželů na shromáždění společenství vlastníků jednotek

 

V případě, že mají manželé společné jmění, může být jeho součástí i bytová jednotka. Jak potom manželé vykonávají své hlasovací právo na shromáždění společenství vlastníků jednotek a jak správně započítat hlasy za jednotku? 

Započítávání hlasů za jednotku ve společném jmění

Nezřídka se stává, že jsou hlasy manželů při hlasování na shromáždění SVJ započítávány nesprávně, a to pouze polovinou za každého z manželů, který se shromáždění SVJ účastní. Toto pojení je ale chybné.
Občanský zákoník v § 1185 odst. 2 v poslední větě uvádí, že manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů, jsou povinni zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva.
Společným zástupcem může být buď jeden z manželů, anebo i třetí osoba. Tato jediná osoba poté hlasuje na shromáždění, které je nejvyšším orgánem SVJ. Toto ustanovení také zajistí, aby manželé nehlasovali „proti sobě“. Při hlasování se pak zohlední spoluvlastnický podíl na společných částech domu za celou jednotku – společně mají manželé jeden hlas a váha hlasu je nedělitelná.
Pokud se manželé nedomluví na tom, který z nich bude společným zástupcem, respektive jak v dané věci hlasovat, není možné hlas za jednotku vůbec započítat.
Také si přečtěte: Jak velký je průměrný důchod v ČR

Forma zmocnění společného zástupce

Pokud by společným zástupcem byla nějaká třetí osoba, bylo by třeba, aby toto speciální zmocnění mělo písemnou formu. To ale neplatí v případě, kdy je zmocněncem jeden z manželů. Je-li společným zástupcem jeden z manželů, tedy vlastníků jednotky, není písemné plné moci třeba.
Povinnost zmocnit společného zástupce je kogentní, což potvrdil v usnesení z letošního března (sp. zn. 26 Cdo 1859/2019 ze dne 11. března 2020) i Nejvyšší soud.

Je-li jednotka ve společném jmění manželů, jsou manželé povinni zvolit si jednoho společného zástupce, který za ně bude jednat se společenstvím vlastníků (správcem domu). „Z citovaného ustanovení nevyplývá, že by plná moc pro společného zástupce musela být písemná, a tento požadavek nelze dovodit ani z ustanovení § 560 o. z., podle něhož je vyžadována písemná forma pouze pro právní jednání, kterým se zřizuje, převádí, mění nebo ruší věcné právo k nemovité věci,“ vyslovil v citovaném usnesení Nejvyšší soud.

REKLAMA

Je ale možné, že povinně písemnou formu zmocnění pro společného zástupce budou předepisovat stanovy SVJ. V takovém případě, by bylo i jednajícímu manželovi nutno udělit písemné zmocnění.

Prokázání zmocnění při hlasování

Pokud nestanoví požadavek na písemnou plnou moc stanovy společenství vlastníků, postačí, když zastupující manžel přímo na shromáždění o svém oprávnění ostatní spoluvlastníky informuje pouze ústně.

Ale i v případě, že tuto informaci výslovně nesdělí, může být oprávněn druhého manžela na shromáždění zastupovat. Pokud to totiž vyplývá z okolností, například „ze skutečnosti, že se jako jediný spoluvlastník (jeden z manželů) dostaví na shromáždění a jiný spoluvlastník (druhý manžel) nedá před zahájením shromáždění relevantním způsobme najevo své námitky,“ můžeme považovat souhlas druhého manžela za mlčky udělený, uvádí Nejvyšší soud.

Vstoupit do diskuze Žádný příspěvek

Vývoj fincentrum hypoindexu

%2.43 Aktuální výše Hypoindexu

2.15%

2.11%

2.07%

2.02%

1.98%

1.96%

1.94%

1.93%

1.94%

1.98%

2.06%

2.13%

2.23%

2.32%

2.43%
Historie vývoje


Související články

SVJ a družstvo

Družstvo i SVJ v jednom domě: Na co si dát pozor?

Družstevní bydlení nejčastěji chápeme jako předstupeň bydlení vlastnického. Lidé chtějí bydlet ve svém. Není výjimkou, že v jednom domě působí jak původní družstvo, tak nově vzniklé společenství vlastníků jednotek. Důvodem je postupné převádění bytových jednotek do osobního vlastnictví. Jak fungují vedle sebe a na co si dát pozor?

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

24. 09. 2021

Shromáždění SVJ

Svolání a průběh shromáždění SVJ

Foto: Shutterstock Vrcholným orgánem společenství vlastníků jednotek je shromáždění, rozhoduje o zásadních otázkách domu. Shromáždění by se mělo konat minimálně jednou ročně. V době platnosti mimořádných opatření při pandemii nebylo možné shromáždění konat, anebo pouze v omezeném počtu osob a za zpřísněných hygienických podmínek. Jaká jsou pravidla pro svolání a průběh shromáždění?

Text: Veronika Hejná

11. 06. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.