Úterý 14. července. Svátek má Karolína.

Rozvod a vypořádání SJM ve vztahu k nemovitosti: Jak postupovat?

Rozvod a nemovitost

Veronika Hejná

Uzavřením manželství ze zákona automaticky vzniká společné jmění manželů. Znamená to, že veškerý majetek, který manželé po svatbě získali, je jejich společný. Při rozvodu dochází k zániku společného jmění, které je potřeba vypořádat. To platí v případě že snoubenci neuzavřeli předmanželskou smlouvu, kterou by zákonný režim SJM zúžili.

Co patří a co nepatří do společného jmění?

Společné jmění manželů není spoluvlastnictví podílové (neplatí tedy, že každý vlastní polovinu všeho), ale bezpodílové. Oba manželé jsou vlastníky všeho.

Ve společném jmění je všechno, co manželé po svatbě získají. Příjmy od zaměstnavatele, důchody, odměny za vynálezy a další majetek, který za dobu trvání manželství některý z manželů nabyl, s výjimkou zákonem stanovených věcí. Do společného jmění spadají i podíly v obchodních společnostech.

Protože společné jmění je stále „jmění“, patří sem nejen majetek, ale i dluhy. Výjimkou jsou dluhy z výhradního majetku jednoho z manželů a dluhy, které jeden z manželů převzal bez souhlasu toho druhého.

Do společného jmění manželů dále nepatří to, co by sloužilo osobní potřebě jednoho z manželů, ani majetek nabytý darem nebo děděním. Budou-li tedy chtít rodiče darovat nemovitou věc výlučně svému dítěti, nikoliv do společného jmění svého potomka a jeho manžela, je to možné. Totéž platí o závěti.

Pokud se jedná o zisky z majetku, který patří výhradně jednomu z manželů, tyto zisky ale do společného jmění spadají. Oproti předchozí právní úpravě se hovoří výslovně o zisku, tedy výnosech po odečtení nákladů na údržbu nebo správu výlučného majetku. Typickým příkladem výnosu z výlučného majetku může být nájemné z nájmu výlučně vlastněné nemovité věci, úroky z finančních prostředků nebo dividendy z akcií ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů.

Vypořádání společného jmění: Dohoda, rozhodnutí soudu nebo fikce spoluvlastnictví

Když to v manželství neklape a situace dospěje až k rozvodu, společné jmění je potřeba vypořádat. Asi nejjednodušší variantou, která přichází v úvahu pouze v případě, kdy ani jeden z manželů už nechce společnou nemovitost nadále vlastnit, je prodej ještě za trvání manželství. Pak se předmětem vypořádání stane obdržená kupní cena.

K vypořádání nemovitosti v SJM je možné také uzavřít dohodu, která musí mít písemnou formu. Dohoda o vypořádání společného jmění je také podmínkou tzv. nesporného rozvodu. Rozvodové řízení je pak o mnoho jednodušší a rychlejší.

Pokud se dohody nedaří dosáhnout, na návrh jednoho z manželů o vypořádání společného vlastnictví k nemovitosti rozhodne soud. V takovém případě je potřeba počítat s tím, že se celá záležitost protáhne a prodraží.

Občanský zákoník obsahuje ustanovení, podle něhož nedojde-li do tří let od zániku společného jmění k vypořádání majetku, který je v SJM, platí, že nemovitosti jsou ve spoluvlastnictví obou bývalých manželů a jejich podíly jsou stejné.

Také si přečtěte: Co dělat s hypotékou, když se rozvádíte

Do tří let od zániku manželství musí být podán návrh na vklad

Vypořádání vlastnictví k nemovitosti na základě dohody je nutno nechat do tří let od ukončení manželství zapsat do katastru nemovitostí. Po třech letech by se totiž bez ohledu na obsah dohody bývalých manželů uplatnila zákonná fikce a nemovitost by vlastnili v podílovém spoluvlastnictví půl napůl.

Předmětem dohody může být například převod nemovitosti do vlastnictví jednoho z manželů anebo dohoda o prodeji a rozdělení finančních prostředků. Dohodu, ideálně s ověřenými podpisy, a kopií pravomocného rozsudku o rozvodu manželství, bude třeba doložit k návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Až v okamžiku zápisu vypořádání do katastru nabývá dohoda právních účinků.

Platí se při vypořádání společného jmění manželů daň z nabytí?

Daň z nabytí nemovitosti se při vypořádání společného jmění neplatí. Důvodem je, že nedochází ke změně vlastnictví. Celá nemovitost v případě SJM je totiž ve vlastnictví obou manželů a změnou na výlučné vlastnictví nedochází k novému nabytí.

To platí i v případě, kdy jeden z manželů toho druhého z nemovitosti vyplácí.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

1 komentář k článku “Rozvod a vypořádání SJM ve vztahu k nemovitosti: Jak postupovat?”

  1. Rozvod-poradna.cz napsal:

    Další informace o vypořádání majetku
    Dělení majetku po rozvodu a další související témata jsou podrobněji pojednána na https://www.rozvod-poradna.cz/vyzivne-deti/
    Můžete si tam vyrobit rozvodové dokumenty on-line a rozvést se tak aniž byste platili advokáta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *