EUR 23.665

USD 21.955

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 12.7 %

EUR 23.665

USD 21.955

Text: Zbyněk Drobiš

05. 05. 2016

0 komentářů

Kdy lze vypovědět nájem bytu sjednaný na dobu neurčitou

 


 

Výpovědní důvody při nájmu na dobu neurčitou

Nový občanský zákoník stanovuje, že pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době v případě, že:

  • má být byt užíván pronajímatelem nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno;
  • potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

Tip: Výpověď z nájmu bytu může být udělena pronajímatelem i z jiných důvodů. Přečtěte si předcházející článek k tématu výpovědi z nájmu bytu „Z jakých důvodů může pronajímatel vypovědět nájem bytu

Ochrana před zneužitím výpovědi

Ochranu před zneužitím výše uvedených výpovědních důvodů poskytuje ustanovení § 2289 nového občanského zákoníku. Uvedené ustanovení stanovuje povinnost pronajímatele byt nájemci znova pronajmout nebo nájemci nahradit škodu v případě, že pronajímatel učinil výpověď z nájmu z výše uvedených důvodů a nevyužil následně byt do jednoho měsíce od jeho vyklizení nájemcem k účelu uvedenému jako výpovědní důvod. Tato lhůta však neběží po dobu potřebnou k úpravě bytu, bylo-li s úpravou započato nejdéle do dvou týdnů po vyklizení bytu a je-li v ní řádně pokračováno.

Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku vymezuje, že toto ustanovení má zabránit zneužití výpovědního důvodu v případech, kdy pronajímatel vypoví nájem s odůvodněním, že byt potřebuje k bydlení pro sebe nebo pro svého manžela, který hodlá opustit domácí společenství a navrhl rozvod manželství nebo je již s pronajímatelem rozveden, popřípadě k bydlení pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v prvním stupni, ale byt po vyklizení ponechá prázdný nebo pronajme jiné osobě.

Nájemce jako slabší strana

Nájemní vztah k bytu mezi pronajímatelem a nájemcem je koncipován k ochraně slabší smluvní strany, tedy nájemce. Pronajímatel je tak povinen ve výpovědi z nájmu bytu uvést výpovědní důvod a poučit nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. Nájemce má právo podat návrh soudu k přezkoumání oprávněnosti výpovědi do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.

REKLAMA

Vzhledem ke složitosti problematiky, kdy uvedený článek nemůže informovat o veškerých náležitostech spojených s výpovědí nájmu, doporučujeme v případě řešení obdobné problematiky konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to i s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.3 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%
Historie vývoje


Související články

Jak se může nájemce bránit nesprávnému vyúčtování energií?

Pronajímatel má povinnost zajistit služby související s užíváním bytu, na nichž se s nájemcem dohodne v nájemní smlouvě, jinak služby nezbytné. Tyto služby jsou zpravidla hrazeny ve formě záloh a následně vyúčtovány. Pokud vyúčtování nesplňuje stanovené požadavky, má nájemce několik možností, jak se bránit.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

01. 06. 2023

Nižší ceny nemovitostí přitáhly silnou poptávku

Migrace Pražanů do Středočeského kraje v míře, jaká tu ještě nebyla. Pokračující zlevňování v Brně a na jižní Moravě, kde ceny bytů odmazaly skoro dva roky posledního vývoje a nepřestaly hledat dno své aktuální cenové Macochy. Ale také obtížně prodejné nekvalitní nemovitosti a tvrdý propad cen kdysi drahých druhých domovů v rekreačních oblastech. Tak by se ve zkratce […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Pixabay

04. 05. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *