EUR 24.750

USD 22.855

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.750

USD 22.855

Text: Zbyněk Drobiš

05. 05. 2016

0 komentářů

Kdy lze vypovědět nájem bytu sjednaný na dobu neurčitou

 


 

Výpovědní důvody při nájmu na dobu neurčitou

Nový občanský zákoník stanovuje, že pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době v případě, že:

  • má být byt užíván pronajímatelem nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno;
  • potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

Tip: Výpověď z nájmu bytu může být udělena pronajímatelem i z jiných důvodů. Přečtěte si předcházející článek k tématu výpovědi z nájmu bytu „Z jakých důvodů může pronajímatel vypovědět nájem bytu

Ochrana před zneužitím výpovědi

Ochranu před zneužitím výše uvedených výpovědních důvodů poskytuje ustanovení § 2289 nového občanského zákoníku. Uvedené ustanovení stanovuje povinnost pronajímatele byt nájemci znova pronajmout nebo nájemci nahradit škodu v případě, že pronajímatel učinil výpověď z nájmu z výše uvedených důvodů a nevyužil následně byt do jednoho měsíce od jeho vyklizení nájemcem k účelu uvedenému jako výpovědní důvod. Tato lhůta však neběží po dobu potřebnou k úpravě bytu, bylo-li s úpravou započato nejdéle do dvou týdnů po vyklizení bytu a je-li v ní řádně pokračováno.

Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku vymezuje, že toto ustanovení má zabránit zneužití výpovědního důvodu v případech, kdy pronajímatel vypoví nájem s odůvodněním, že byt potřebuje k bydlení pro sebe nebo pro svého manžela, který hodlá opustit domácí společenství a navrhl rozvod manželství nebo je již s pronajímatelem rozveden, popřípadě k bydlení pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v prvním stupni, ale byt po vyklizení ponechá prázdný nebo pronajme jiné osobě.

Nájemce jako slabší strana

Nájemní vztah k bytu mezi pronajímatelem a nájemcem je koncipován k ochraně slabší smluvní strany, tedy nájemce. Pronajímatel je tak povinen ve výpovědi z nájmu bytu uvést výpovědní důvod a poučit nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. Nájemce má právo podat návrh soudu k přezkoumání oprávněnosti výpovědi do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.

REKLAMA

Vzhledem ke složitosti problematiky, kdy uvedený článek nemůže informovat o veškerých náležitostech spojených s výpovědí nájmu, doporučujeme v případě řešení obdobné problematiky konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to i s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 


Související články

Nájmy rostly pomaleji, než se čekalo

Zajímavá zpráva přichází pro všechny domácnosti mířící do nájmů. Jejich aktuální růst je výrazně nižší, než jaký předpokládaly prognózy ze začátku roku. A to přesto, že poptávka nepřestává být rekordní. Například v Praze se pohybuje kolem 45 zájemců na jeden byt, v Brně kolem 20 zájemců. Pražské ceny se nyní pohybují na úrovni 359 korun za metr […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

02. 05. 2024

Investice do nájemních rezidenčních projektů zaznamenávají v Česku boom

V roce 2023 se v Česku do komerčních nemovitostí investovalo celkem 1290 milionů eur, investice do nájemního bydlení činily 167 milionů eur, což je třikrát více než v roce předchozím. Vzrostl také podíl tohoto segmentu na celkovém objemu investic do komerčních nemovitostí. Zatímco v minulosti (s výjimkou roku 2020) šlo maximálně o 3,3 %, loni to bylo 13 %.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

19. 04. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *