Sobota 27. února. Svátek má Alexandr.

Kdy lze vypovědět nájem bytu sjednaný na dobu neurčitou

Zbyněk Drobiš

Vypovědět nájem z bytu uzavřený na dobu neurčitou nelze libovolně. Z jakých důvodů může pronajímatel nájemní smlouvu vypovědět?

Výpovědní důvody při nájmu na dobu neurčitou

Nový občanský zákoník stanovuje, že pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době v případě, že:

  • má být byt užíván pronajímatelem nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno;
  • potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

Tip: Výpověď z nájmu bytu může být udělena pronajímatelem i z jiných důvodů. Přečtěte si předcházející článek k tématu výpovědi z nájmu bytu „Z jakých důvodů může pronajímatel vypovědět nájem bytu

Ochrana před zneužitím výpovědi

Ochranu před zneužitím výše uvedených výpovědních důvodů poskytuje ustanovení § 2289 nového občanského zákoníku. Uvedené ustanovení stanovuje povinnost pronajímatele byt nájemci znova pronajmout nebo nájemci nahradit škodu v případě, že pronajímatel učinil výpověď z nájmu z výše uvedených důvodů a nevyužil následně byt do jednoho měsíce od jeho vyklizení nájemcem k účelu uvedenému jako výpovědní důvod. Tato lhůta však neběží po dobu potřebnou k úpravě bytu, bylo-li s úpravou započato nejdéle do dvou týdnů po vyklizení bytu a je-li v ní řádně pokračováno.

Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku vymezuje, že toto ustanovení má zabránit zneužití výpovědního důvodu v případech, kdy pronajímatel vypoví nájem s odůvodněním, že byt potřebuje k bydlení pro sebe nebo pro svého manžela, který hodlá opustit domácí společenství a navrhl rozvod manželství nebo je již s pronajímatelem rozveden, popřípadě k bydlení pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v prvním stupni, ale byt po vyklizení ponechá prázdný nebo pronajme jiné osobě.

Nájemce jako slabší strana

Nájemní vztah k bytu mezi pronajímatelem a nájemcem je koncipován k ochraně slabší smluvní strany, tedy nájemce. Pronajímatel je tak povinen ve výpovědi z nájmu bytu uvést výpovědní důvod a poučit nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. Nájemce má právo podat návrh soudu k přezkoumání oprávněnosti výpovědi do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.

Vzhledem ke složitosti problematiky, kdy uvedený článek nemůže informovat o veškerých náležitostech spojených s výpovědí nájmu, doporučujeme v případě řešení obdobné problematiky konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to i s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Anketa: Pronajímáte byt/byty?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *