EUR 24.725

USD 22.775

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.725

USD 22.775

Text: Veronika Hejná

08. 01. 2020

0 komentářů

Jak podat návrh na vklad do katastru při koupi nebo darování nemovitosti

 

Pokud kupujete nemovitost nebo ji dostáváte darem, je nutné si uvědomit, že podpisem související smlouvy se ještě nestáváte jejím vlastníkem. K převodu vlastnického práva dochází až vkladem do katastru nemovitostí. Jak návrh na vklad do katastru podat?

Loading 

Jak se návrh podává

Vkladové řízení se zahajuje podáním návrhu na vklad. V něm navrhovatel musí označit příslušný katastrální úřad, v jehož obvodu se nemovitost nachází, a označit každého, jehož práva jsou vkladem dotčena. Při koupi nebo darování nemovitosti půjde tedy typicky o prodávajícího a kupujícího nebo dárce a obdarovaného. Nesmí chybět ani identifikace nemovitosti.

Návrh na vklad do je možné na katastr podat

  • elektronicky (buďto datovou schránkou anebo zasláním PDF souboru emailem, přičemž tento soubor musí být podepsaný uznávaným elektronickým podpisem),
  • poštou,
  • přinést osobně na katastrální úřad.

Návrh na vklad je možné podat pouze na předepsaném formuláři anebo prostřednictvím speciální aplikace.

K návrhu musí být přiložena vkladová smlouva, tj. kupní nebo darovací smlouva (je-li návrh podáván v elektronické podobě, je třeba provést její autorizovanou konverzi). Má-li být zároveň proveden zápis do katastrální mapy, je nutné doložit geometrický plán. Katastrální zákon a vyhláška č. 357/2013 Sb. mohou stanovit další potřebné listiny.

Za návrh na zahájení řízení je nutno zaplatit poplatek, který se od letošního ledna navýšil dvojnásobně na 2 000 korun. 

REKLAMA

Na co si dát pozor

Protože při koupi nemovitosti dochází k převodu vlastnického práva právě až vkladem do katastru, kupující obvykle skládá smluvní cenu do úschovy bance, notáři nebo advokátovi, což poskytuje jistotu oběma stranám.

Poté, co nabude účinnosti zákon o realitním zprostředkování, bude možné na výslovnou písemnou žádost klienta provést úschovu i u realitního makléře. Zjevně nejbezpečnější je složení peněz do úschovy bance, která podléhá přísnému dohledu České národní banky. Banka při úschově kupní cenu prodávajícímu uvolní až v okamžiku, kdy prokáže, že vlastnické právo bylo v katastru převedeno na kupujícího.

V případě, že návrh na vklad nebo vkladová smlouva obsahuje chyby, může katastrální úřad buď vyzvat k opravě návrhu nebo návrh na vklad zamítnout. Návrh zamítne, obsahuje-li chyby vkladová smlouva. Tu by bylo nutno opravit a návrh na vklad podat znovu, což znamená i opětovné zaplacení dvoutisícového poplatku.

Typickou chybou kupní smlouvy na byt je chybějící vymezení spoluvlastnického podílu na pozemku, na kterém bytový dům stojí, případně dalších přilehlých pozemků.

REKLAMA

Návrh na vklad do katastru mohou podat jak kupující, tak prodávající. Ideální je, když tak učiní společně. Vklad sice může podat i sám prodávající, ale existuje zde riziko zpětvzetí návrhu, které by kupujícímu vkladové řízení protáhlo.

Co se bude dít po podání návrhu na vklad

Po podání návrhu na vklad vyrozumí katastrální úřad dotčené účastníky o tom, že mu byl doručen, a u nemovitosti vyznačí plombu (písmenem „P“). Vlastník nemovitosti má právo ve dvacetidenní ochranné lhůtě požádat o vyznačení poznámky spornosti. Po marném uplynutí této lhůty již může katastr zápis provést. Podle správního řádu má katastr na zápis 30 dní. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena. O provedeném zápisu katastr účastníky vyrozumí.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 


Související články

Kdy můžete vydržet vlastnické právo k nemovitosti?

Ačkoliv držitel není vlastníkem, po uplynutí určité doby může vlastnické právo tzv. vydržet.  Jaké jsou podmínky pro vydržení vlastnického práva k nemovitosti?  Aktuální se tato otázka jeví v době digitalizace katastru. Lidé totiž mohou zjistit, že část pozemku, kterou dlouhá léta považovali za svou, jim vlastně nepatří. 

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

24. 02. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *