EUR 24.765

USD 23.115

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.765

USD 23.115

Text: Zbyněk Drobiš

29. 07. 2015

0 komentářů

Jiří Fröhlich: Pokud RPSN není správně uvedena, může dlužník žádat snížení úvěrových splátek

 


 

Jak mají čtenáři chápat definici údaje RPSN?

Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (dále RPSN) je jeden z řady ekonomických ukazatelů, který určitým způsobem vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru a k výpočtu její výše slouží vzorec, který je součástí zákona. Jedná se o celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru.

Výší RPSN lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru a slouží především k porovnání jednotlivých úvěrů, které jsou spotřebiteli nabízeny.

Zabývá se Česká obchodní inspekce rovněž problematikou výpočtu RPSN? 

Ano, zabývá, a to zejména v případech, kdy vznikne podezření, například na základě podnětu spotřebitele, že v uzavřené smlouvě není tento ukazatel správně vypočítán, nebo nabídka či reklama spotřebitelského úvěru obsahuje jiný údaj výše RPSN než úvěrová smlouva, kterou na základě reklamy na úvěr spotřebitel uzavřel. 

Při výpočtu RPSN se zohledňuje nejen splácení jistiny a úroků, ale rovněž další platby ostatních nákladů na spotřebitelský úvěr, které musí být dle zákona o spotřebitelském úvěru při výpočtu RPSN vzaty v potaz, přestože zákon tyto platby taxativně nestanoví.

REKLAMA

Základními vstupními parametry pro stanovení tohoto ukazatele jsou výše úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků a případných dalších plateb, které musí spotřebitel v souvislosti se spotřebitelským úvěrem zaplatit, informace o lhůtě splatnosti každé jednotlivé splátky, každého jednotlivého poplatku a případných dalších plateb. Zpoplatněny jsou např. úkony vážící se k uzavření smlouvy, k posouzení žádosti o úvěr, vedení úvěrového účtu, převod peněžních prostředků, a také vedení účtu, dále pojištění nebo záruka splacení úvěru pro případ smrti dlužníka, jeho invalidity či pracovní neschopnosti, atd.

Tip: Petr Němec: RPSN bylo vypočteno klamavě k újmě spotřebitele

Může si čtenář na webových stránkách ČOI vypočítat správnost výpočtu RPSN v rámci spotřebitelského úvěru?

Pro lepší informovanost spotřebitelů jsou na stránkách ČOI uvedeny vzorové příklady výpočtu RPSN. Kromě doporučení jak postupovat při uzavírání smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a na co si dát pozor, zde najdou odpovědi i na časté dotazy týkající se zákona o spotřebitelském úvěru. Co se týče možnosti spotřebitele spočítat si RPSN nebo si ověřit jeho správnost, je nejvhodnější použít k výpočtu počítačový program určený pro tento účel, a to vzhledem k tomu, že podoba vzorce vyžaduje, aby RPSN byla vypočtena metodou opakovaných aproximací.

Na webu ČOI je k dispozici odkaz na novou verzi kalkulátoru RPSN na www-stránkách Evropské komise, jež odpovídá současnému konsolidovanému znění, tj. Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS. Návod k použití kalkulátoru RPSN je v českém i v anglickém jazyce (ve formátu PDF).

REKLAMA

Provádí Česká obchodní inspekce zvýšené množství kontrol správného výpočtu RPSN?

Povinnost věřitele stanovit RPSN a seznámit s tímto ukazatelem spotřebitele je pouze jednou z mnoha povinností vůči potenciálnímu dlužníkovi, které mu ukládá zákon o spotřebitelském úvěru. Proto jsou kontroly ČOI směrovány na dodržování různých ustanovení zákona a kontrola RPSN je jednou z nich.

Nelze proto hovořit jednostranně o zvýšeném množství kontrol správného výpočtu RPSN, ale o plnění podmínek zákona, vztahujících se k povinnosti uvádět RPSN jako plnohodnotnou informaci pro zákazníka, zohledňující veškeré náklady na úvěr. Jako taková musí obsahovat všechny předvídatelné náklady, které souvisejí s úvěrem, ať jsou jednorázové nebo opakující se, a to bez ohledu na to, jestli se nazývají poplatek, úrok, provize nebo pojištění.

Sama kontrola správnosti výpočtu RPSN na spotřebitelský úvěr je podmíněna znalostí dalších informaci týkajících se konkrétního spotřebitelského úvěru, které musí být spotřebiteli poskytnuty a bez kterých by nebylo možné správnost RPSN na spotřebitelský úvěr ověřit.

Tip: Jiří Fröhlich: Zprostředkovatelé porušují zákon o úvěrech

REKLAMA

Byly uděleny nějaké pokuty za výpočty RPSN v neprospěch spotřebitele? V jaké výši?

Ano, samozřejmě že takové pokuty již byly uloženy, o dalších se rozhoduje. Při kontrolách dodržování zákona o spotřebitelském úvěru však inspektoři málokdy zjistí pouze jedno porušení, častěji se jedná o různá porušení, a to například i různých zákonů, proto je těžké stanovit přesný počet a výši pokut za RPSN. Nejvyšší dvoumilionová pokuta byla dostatečně medializována, další pokuty už takový rozruch nezpůsobily. Sankce je sice nezbytným zakončením zjištěného správního deliktu, ale měla by vést k nápravě nedostatků, nikoliv ke skandalizaci.

Důležitější než počet a výše pokut uložených Českou obchodní inspekcí je dopad nesprávně stanoveného výpočtu RPSN na plnění úvěrové smlouvy. Pokud se totiž prokáže, že některé úvěrové společnosti stanovily nesprávný výpočet RPSN, má spotřebitel právo na snížení poplatků, a tím zlevnění úvěru.

Pokud po uzavření úvěrové smlouvy spotřebitel nabude podezření, že RPSN neobsahuje všechny povinné náležitosti, může podat podnět ke kontrole České obchodní inspekci nebo se obrátit s žádostí o přezkoumání správnosti výpočtu finančního arbitra.

Pokud by RPSN nebyla v souladu s požadavky zákona uvedena, má dlužník možnost uplatnit u věřitele nárok na snížení úvěrových splátek. To znamená, že má právo na to, aby byl úvěr úročen diskontní sazbou ČNB, která je mnohem nižší než komerční sazba sjednaná v úvěrové smlouvě. Také některá další smluvní ujednání, například týkající se jiných plateb na spotřebitelský úvěr, se mohu stát v tomto případě neplatnými.

Jak by měli čtenáři při sjednávání spotřebitelského úvěru postupovat?

Při uzavírání smlouvy o spotřebitelském úvěru vzít rozum do hrsti a porovnat výhodnost nabídky tím, že vedle částky, kterou si chce půjčit, postaví celkovou sumu, kterou zaplatí. A pokud je rozdíl mezi oběma čísly příliš vysoký, měl by zvážit, zda je rozumné takový finanční závazek na sebe brát. Česká obchodní inspekce může poradit spotřebitelům, jak mají postupovat v případě pochybnosti o regulérnosti úvěrové smlouvy, ale jako správní orgán není oprávněna jejich nároky vůči povinnému subjektu vymoci.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 


Související články

Jiří Hrbáček, Wood & Company

Jiří Hrbáček: Chceme být investiční kotvou. Věříme, že čistý výnos 8 až 10 % je dlouhodobě udržitelný

Čím jsou zajímavé investice do komerčních realit? Jak ovlivňuje trh současná energetická krize a vysoká inflace? A jak se v tomto prostředí daří realitním fondům WOOD & Company? Na tyto a další otázky odpovídal Jiří Hrbáček, portfoliomanažer a místopředseda představenstva WOOD & Company.

Text: Jana Zámečníková

Foto: Wood & Company

11. 11. 2022

darování nemovitosti

Rozhovor: Jaká jsou úskalí darování nemovitosti a jak správně postupovat?

Darování nemovitosti (především v rodině) se jeví jako vhodná alternativa ke zdlouhavému dědickému řízení. Jaká jsou úskalí, nejčastější chyby smluv, jaké povinnosti má obdarovaný a na co by dárce neměl zapomínat? O tom jsme si povídali s Radkem Novotným, advokátem projektu www.pravnipomoconline.cz.

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

17. 12. 2021

Eva Hingarová: Hypotéky budou zdražovat, dostupnost bydlení ale ovlivní i ceny energií

Vyšší hypoteční sazby zatím dostupnost bydlení tolik nezhoršily. „Nesmíme ale zapomínat také na růst cen energií, potravin, služeb či stále rostoucích cen bytů,“ říká v rozhovoru Eva Hingarová, Head of Finance SFG holding a.s. s tím, že se i díky těmto nákladům může vlastní bydlení stát nedostupné i pro střední třídu.

Text: Jana Zámečníková

Foto: SFG holding a.s.

03. 11. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *