EUR 24.945

USD 23.341

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.945

USD 23.341

Text: Veronika Hejná

15. 01. 2020

2 komentáře

Úřad provádí revizi katastrálních map. Změna výměry pozemku se může týkat i vás

 

Digitalizace katastru nemovitostí probíhá již od devadesátých let. Aktuálně došlo k digitalizaci katastrálních map, na které navazuje nové katastrální mapování. Více jak polovina těchto map na našem území vznikla v první polovině devatenáctého století, a tak jsou údaje nepřesné. Po přeměření se může změnit výměra pozemku, s čímž jsou spjaty i povinnosti. O jaké povinnosti jde?

Loading 

S digitalizací katastru souvisí revize katastrálních map

Digitalizace katastrálních map je již od konce roku 2017 na 99 % z celkovém počtu 23 084 katastrálních území hotová a navazuje na ni revize katastru a nové katastrální mapování. „Ve zbylých katastrálních územích aktuálně probíhají nebo jsou zahajovány pozemkové úpravy nebo nové mapování a digitalizace v nich bude dokončena touto formou obnovy katastrálního operátu,“ uvádí k tomu Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK).
digitalizace katastru nemovitostí
digitalizace katastru nemovitostí
Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální

Jak se o novém katastrálním mapování dozvíte a jak probíhá?

Nové katastrální mapování je časově náročné a zdlouhavé, dochází při něm k opětovnému přeměřování hranic pozemků v terénu. Podle odborníků ČÚZK bude nové mapování probíhat několik desítek let. Za jeden rok jsou příslušní pracovníci schopni opětovně zmapovat pouze přibližně 2 % území. „V roce 2018 a v roce 2019 bylo do 31. 12. dokončeno 188 obnov novým mapováním a 346 obnov na podkladě výsledků pozemkových úprav,“ doplňuje ČÚZK.
Úřad vyzve vlastníka nemovitosti a vlastníky sousedních pozemků k účasti na měření s dvouměsíčním předstihem. Kromě toho informaci o novém mapování uveřejní obec, v jejímž obvodu probíhá obnova katastrálního operátu. Zároveň může úřad vlastníka vyzvat k označení hranic, není-li pozemek již ohraničen například plotem nebo zdí.
Na místě dojde k vyznačení nebo odsouhlasení původních hranic a podpis protokolu, do kterého může vlastník uvést svůj nesouhlas a výhrady. Následně geodet pozemek přeměří a zanese údaje do digitální mapy.
Pokud některý z vlastníků nesouhlasí s hranicí pozemků, označí se hranice do protokolu jako sporná. Vlastník se může odvolat a to nejprve ke katastrálnímu úřadu, ve druhé instanci k zeměměřičskému inspektorátu a v rámci soudního přezkumu i k soudu.

Nové povinnosti: Přiznání k dani z nemovitostí a oznámení zástavnímu věřiteli

Po přeměření může dojít k tomu, že se bude nová výměra parcely lišit od původních údajů zapsaných v katastru nemovitostí. Při mapování totiž dochází k novému výpočtu výměr parcel, jimž jsou přidělována i nová parcelní čísla. Ke změně výměry nad hraniční hodnotu pak podle ČÚZK dojde přibližně u 10 % parcel.
Z důvodu změny výměry vzniká vlastníkovi povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí. „Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly,“ uvádí úřad v informačním materiálu.
Nemovitost může být také zatížena zástavním právem, například ve prospěch banky poskytující hypotéku. V úvěrové smlouvě je zpravidla obsažena klauzule o povinnosti informovat zástavního věřitele o všech podstatných změnách okolností týkajících se předmětu zástavy, proto bude nutné o změně informovat i banku.

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 


Související články

Kdy můžete vydržet vlastnické právo k nemovitosti?

Ačkoliv držitel není vlastníkem, po uplynutí určité doby může vlastnické právo tzv. vydržet.  Jaké jsou podmínky pro vydržení vlastnického práva k nemovitosti?  Aktuální se tato otázka jeví v době digitalizace katastru. Lidé totiž mohou zjistit, že část pozemku, kterou dlouhá léta považovali za svou, jim vlastně nepatří. 

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

24. 02. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Chloupek Ladislav

  7 května, 2021

  Hraniční kameny pozemku, která nezasadilo dětství, ale byly osazeny snad za Rakouska-Uherska, či dříve, nebyly zpochybněny ani za Hitlera, bychom měli přesadit, protože nejsou tam, kde by podle digitálního zaměření měly být. Je toto státní, nebo digitální teror?

  Odpovědět

 • Darina Fricová

  9 října, 2022

  Chcí aby mi byl pozemek změřen. Bývali majitel zemřel , věděl že má postaveno na mém pozemku .Pozůstali to prodali a informovali nového majitele že zabírají i část mého pozemku. Nova majitelka i když jsem ji slušně požádala aby jsme to dali do pořádku nemá čas. Co mám dělat?

  Odpovědět