EUR 25.655

USD 22.059

REPO sazba ČNB 1.50 %

Inflace 4.9 %

EUR 25.655

USD 22.059

Text: Veronika Hejná

15. 01. 2020

Úřad provádí revizi katastrálních map. Změna výměry pozemku se může týkat i vás

 

Digitalizace katastru nemovitostí probíhá již od devadesátých let. Aktuálně došlo k digitalizaci katastrálních map, na které navazuje nové katastrální mapování. Více jak polovina těchto map na našem území vznikla v první polovině devatenáctého století, a tak jsou údaje nepřesné. Po přeměření se může změnit výměra pozemku, s čímž jsou spjaty i povinnosti. O jaké povinnosti jde? 

S digitalizací katastru souvisí revize katastrálních map

Digitalizace katastrálních map je již od konce roku 2017 na 99 % z celkovém počtu 23 084 katastrálních území hotová a navazuje na ni revize katastru a nové katastrální mapování. „Ve zbylých katastrálních územích aktuálně probíhají nebo jsou zahajovány pozemkové úpravy nebo nové mapování a digitalizace v nich bude dokončena touto formou obnovy katastrálního operátu,“ uvádí k tomu Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK).
digitalizace katastru nemovitostí
digitalizace katastru nemovitostí
Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální

Jak se o novém katastrálním mapování dozvíte a jak probíhá?

Nové katastrální mapování je časově náročné a zdlouhavé, dochází při něm k opětovnému přeměřování hranic pozemků v terénu. Podle odborníků ČÚZK bude nové mapování probíhat několik desítek let. Za jeden rok jsou příslušní pracovníci schopni opětovně zmapovat pouze přibližně 2 % území. „V roce 2018 a v roce 2019 bylo do 31. 12. dokončeno 188 obnov novým mapováním a 346 obnov na podkladě výsledků pozemkových úprav,“ doplňuje ČÚZK.
Úřad vyzve vlastníka nemovitosti a vlastníky sousedních pozemků k účasti na měření s dvouměsíčním předstihem. Kromě toho informaci o novém mapování uveřejní obec, v jejímž obvodu probíhá obnova katastrálního operátu. Zároveň může úřad vlastníka vyzvat k označení hranic, není-li pozemek již ohraničen například plotem nebo zdí.
Na místě dojde k vyznačení nebo odsouhlasení původních hranic a podpis protokolu, do kterého může vlastník uvést svůj nesouhlas a výhrady. Následně geodet pozemek přeměří a zanese údaje do digitální mapy.
Pokud některý z vlastníků nesouhlasí s hranicí pozemků, označí se hranice do protokolu jako sporná. Vlastník se může odvolat a to nejprve ke katastrálnímu úřadu, ve druhé instanci k zeměměřičskému inspektorátu a v rámci soudního přezkumu i k soudu.

Nové povinnosti: Přiznání k dani z nemovitostí a oznámení zástavnímu věřiteli

Po přeměření může dojít k tomu, že se bude nová výměra parcely lišit od původních údajů zapsaných v katastru nemovitostí. Při mapování totiž dochází k novému výpočtu výměr parcel, jimž jsou přidělována i nová parcelní čísla. Ke změně výměry nad hraniční hodnotu pak podle ČÚZK dojde přibližně u 10 % parcel.
Z důvodu změny výměry vzniká vlastníkovi povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí. „Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly,“ uvádí úřad v informačním materiálu.
Nemovitost může být také zatížena zástavním právem, například ve prospěch banky poskytující hypotéku. V úvěrové smlouvě je zpravidla obsažena klauzule o povinnosti informovat zástavního věřitele o všech podstatných změnách okolností týkajících se předmětu zástavy, proto bude nutné o změně informovat i banku.

Vstoupit do diskuze 1 Příspěvek

Vývoj fincentrum hypoindexu

%2.43 Aktuální výše Hypoindexu

2.15%

2.11%

2.07%

2.02%

1.98%

1.96%

1.94%

1.93%

1.94%

1.98%

2.06%

2.13%

2.23%

2.32%

2.43%
Historie vývoje


Související články

rozparcelování pozemku

Jak rozparcelovat pozemek? Souhlasu stavebního úřadu se nevyhnete

Jaká pravidla a postup musíte dodržet, pokud chcete rozparcelovat pozemek? Od roku 2018 již není nutné, aby se při dělení pozemku změnil vlastník. Rozparcelovat si tedy můžete vlastní pozemek pro případ, že byste s jednotlivými částmi chtěli nakládat v budoucnu. K dělení však potřebujete souhlas stavebního úřadu.

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

15. 10. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • Chloupek Ladislav

    7 května, 2021

    Hraniční kameny pozemku, která nezasadilo dětství, ale byly osazeny snad za Rakouska-Uherska, či dříve, nebyly zpochybněny ani za Hitlera, bychom měli přesadit, protože nejsou tam, kde by podle digitálního zaměření měly být. Je toto státní, nebo digitální teror?

    OdpovědětUžíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.