EUR 25.280

USD 23.131

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.280

USD 23.131

Text: Petr Zámečník

26. 11. 2014

0 komentářů

Katastr nemovitostí: Kolik za co?

 


 

Katastr nemovitostí na území České republiky je nedílnou součástí vlastnictví nemovitého majetku již od středověku. V průběhu času měnil svou podobu od zemských desek z 13. století. Základ moderní podoby včetně pozemkových map získal „stabilní katastr“ založený v roce 1817. Z něj se v roce 1927 vyrýsoval „pozemkový katastr“, který krom úpravy měřítka obsahoval i nový souřadnicový systém. Ten ale nepřežil dlouho.

Po 2. světové válce byl „pozemkový katastr“ plný chyb z důvodů konfiskací a v socialistické éře na našem území přestal být udržován a v roce 1971 byl zcela zrušen. Nahradila ho v roce 1956 založená „jednotná evidence půdy“, která ale zanedbávala majetkovou evidenci, která byla pro socialistické zřízení nepodstatná. Stavby se svého katastru dočkaly v roce 1964.

V uplynulých 25 letech demokratizace společnosti se katastr nemovitostí dále vyvíjel. Poslední změnou byl 1. leden 2014, kdy zákon stanovil informace v katastru nemovitostí za jediné správné stran vlastnictví. Do té doby si nemohl být kupující zcela jist, zda nemovitost kupuje od skutečného majitele – a to přesto, že se prokázal výpisem z katastru.

Základní informace z katastru nemovitostí lze získat zcela zdarma. Tyto informace ovšem lze ale použít pouze k informativním účelům. Nelze je použít jako doklad o vlastnictví. Pro úřední účely, dokládání vlastnictví apod. je nezbytné si o výpis nebo opis z katastru zažádat. A přestože vlastník nemovitostí platí nemalé daně a poplatky spojené s nemovitostmi (zejména daň z nemovitého majetku), za vydání výpisu či opisu zaplatí.

Tabulka 1: Sazebník výpisů a opisů z katastru nemovitostí

Vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí, z dřívějších pozemkových evidencí, z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každých i jen započatých 20 měrných jednotek v rámci jednoho katastrálního území

100 Kč

Vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy z dřívějších pozemkových evidencí, kopie z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každou i jen započatou stránku formátu A4

50 Kč

Vydání identifikace parcely nebo skupiny souvisejících parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí nebo stavu před obnovou katastrálního operátu s parcelou nebo skupinou parcel vedených v katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel z těchto písemných operátů v každém katastrálním území

100 Kč

Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel uvedených v novém stavu geometrického plánu v každém katastrálním území

100 Kč

Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu vyznačující pouze věcné břemeno s údaji katastru nemovitostí

100 Kč

Vydání prvé a další kopie listiny pořízené při vydání originálu listin uvedených v písmenech a) až c) za každou i jen započatou stránku formátu A4

30 Kč

Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy za každou i jen započatou stránku formátu A4

50 Kč

Poznámka: Měrnou jednotkou je parcela, stavba, bytová jednotka, nebytová jednotka.

Zdroj: cuzk.cz

U výpisů z katastru je poplatek pochopitelný. Zdaleka ne každý majitel musí o výpis či opis žádat a tato činnost přeci jen úředníky katastru vytěžuje. Navíc daň z nemovitostí je příjmem obce, v jejímž katastrálním území se nemovitá věc nachází, nikoli státu, který katastr financuje.

Katastr nemovitostí si účtuje i za vklad. Vkladem se mění např. vlastník nemovitosti nebo se vkládá zástavní právo či věcné břemeno apod. Při prodeji nemovitosti tak nový vlastník může zaplatit za dva vklady (změna vlastníka a za vklad zástavního práva) a k tomu mu stát navíc naúčtuje daň z nabytí. Tu sice může uhradit i prodávající, ovšem v každém případě se promítne do ceny převáděné nemovitosti.

  • Návrh na vklad – 1000 Kč

Tabulka 2: Sazebník návrhů na vklad do katastru nemovitostí

Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

1 000 Kč

Přijetí návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu a obdobné veřejné účely

1 000 Kč za každý návrh nejvýše v úhrnu Kč 10 000

Přijetí úplného znění prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám k uložení do sbírky listin nebo přijetí dohody spoluvlastníků o správě nemovité věci k uložení do sbírky listin

500 Kč

Zdroj: cuzk.cz

Novinkou ve službách i sazebníku katastru nemovitostí je hlídání změn. To se stalo významným s ohledem na možné krádeže nemovitostí podvodným přepisem bez vědomí vlastníka. Ještě před uskutečněním jakéhokoli vkladu majitel obdrží informaci o řízení a v případě, že se jedná o podvod, ho může zastavit.

  • Informace o změnách v katastru – 200 Kč

Tabulka 3: Informace o změnách v katastru nemovitostí (ročně)

Informace o změnách katastru v rozsahu 0 – 20 sledovaných nemovitostí

200 Kč

Informace o změnách katastru v rozsahu 21 a více sledovaných nemovitostí, za každou nemovitost

10 Kč

Zdroj: cuzk.cz

Katastr nemovitostí si může účtovat i další poplatky. Např. za každou prostou kopii nebo duplikát účtuje 20 Kč/stranu A4, za stejnopis, opis, fotokopii nebo výpis s úředních či soukromých spisů v úschově od 15 Kč za 1. stranu A4 a 5 Kč za každou další či 40 Kč na vlastní disketě a 80 Kč na vlastním CD.

Zájemce si může nechat udělat též kopii katastrální mapy buď za 50 Kč/A4 nebo 250 Kč/mapový list. Mapu lze navíc za příplatek 500 Kč za mapový list zvětšit nebo za 100 Kč za každou změnu měřítka zmenšit.

Poplatky za výpisy lze významně snížit dálkovým přístupem. To ale není služba, která by se vyplatila běžným majitelům nemovitostí.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 


Související články

Kdy můžete vydržet vlastnické právo k nemovitosti?

Ačkoliv držitel není vlastníkem, po uplynutí určité doby může vlastnické právo tzv. vydržet.  Jaké jsou podmínky pro vydržení vlastnického práva k nemovitosti?  Aktuální se tato otázka jeví v době digitalizace katastru. Lidé totiž mohou zjistit, že část pozemku, kterou dlouhá léta považovali za svou, jim vlastně nepatří. 

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

24. 02. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *