EUR 24.595

USD 23.074

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 14.2 %

EUR 24.595

USD 23.074

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

25. 01. 2022

0 komentářů

Kdy je splatné nájemné?

 

Pronajímatel si s nájemcem mohou ve smlouvě o nájmu ujednat úhradu nájemného na základě vystavených faktur. V jakém případě je pak nájemné splatné? 

Splatnost nájemného u nájmu bytu podle zákona

Ve smlouvě o nájmu bytu si mohou pronajímatel s nájemce sjednat i jiné platební období nežli měsíc. Podle nového občanského zákoníku, nesjednají-li si smluvní strany jinak, nájemné při nájmu bytu nebo domu je splatné předem na následující měsíc, a to nejpozději do pátého dne příslušného měsíce. Pokud si ovšem strany neujednají pozdější den.

Současně s nájemným má nájemce povinnost zaplatit i zálohy nebo náklady na služby. S nájemcem se lze dohodnout, že pronajímatel nájemné v příslušném období vyfakturuje a nájemce nájemné uhradí na základě faktur.

Smluvní splatnost a fakturace nájemného

Dohodnou-li si strany v nájemní smlouvě fixní datum splatnosti nájemného a zároveň ujednají, že nájemné bude ze strany pronajímatele vyúčtováno formou faktur, platí podle Nejvyššího soudu ČR ujednaná splatnost. Toto pravidlo vyslovil v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 2614/2019.

V uvedeném případě si strany sjednali splatnost nájemného vždy k 20. dni měsíce předcházejícího měsíci, za nějž se nájemné platí, a to na základě faktury vystavené a řádně doručené pronajímatelem nájemci nejpozději 1. den předcházejícího měsíce.

REKLAMA

Pronajímatel podle Nejvyššího soudu nemůže pozdržováním vystavení faktury například prodlužovat promlčecí dobu, během níž by nárok na úhradu nájemného mohl uplatnit u soudu. Nájemce by tak měl platit i bez doručení faktury k datu splatnosti určeném smlouvou.

„Opačný výklad by znamenal, že by se určení splatnosti nájemného konkrétním dnem stalo nadbytečným, a vedl by k nežádoucímu závěru, že porušením své smluvní povinnosti vystavit a doručit fakturu nájemkyni včas (v dostatečném předstihu) by pronajímatel mohl nepřípustně posouvat počátek běhu promlčecí lhůty,“ konstatoval Nejvyšší soud ČR. 

Rozhodující je znění smlouvy

Zásadní bude pro nájemce vždy znění nájemní smlouvy, v níž si strany ujednávají splatnost nájemného.

„Zpravidla platí, že se buď hradí nájemné do určitého data na účet, a pak by i úroky z prodlení nabíhaly již po nezaplacení. Faktura by tak měla spíše účetní charakter. Lze mít ale sjednán i model, kdy by platba byla navázána výhradně na fakturu,“ vysvětluje advokát Ondřej Preuss, zakladatel služby Dostupný advokát.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%5.33 Aktuální výše Hypoindexu

2.4%

2.51%

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%
Historie vývoje


Související články

Časovaná bomba: nájemníci nebudou mít na doplatky za energie

V posledních měsících dramaticky rostoucí ceny energií budou mít zásadní dopad i na nájemní bydlení. Velká část majitelů těchto nemovitostí má totiž energie napsané přímo na sebe a svým nájemníkům nezměnila výši záloh. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, roční nedoplatky přitom mohou za současné situace i v menším bytě snadno dosáhnout […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

13. 05. 2022

Pět hlavních důvodů, proč nemovitosti nezlevní

Situace na trhu s nemovitostmi je rok od roku napjatější. Nemovitostí je nedostatek a jejich ceny neustále rostou. V tomto roce – díky razantnímu zvyšování úrokových sazeb i opětovnému zpřísňování podmínek poskytování hypotečních úvěrů ze strany ČNB – dojde nejprve k poměrně významnému poklesu poptávky. A tak se naskýtá obvyklá otázka posledních let: můžeme očekávat propad cen na trhu […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

12. 05. 2022

Názory na regulaci sdíleného ubytování se výrazně liší

Na potřebě regulace sdíleného ubytování panuje všeobecná shoda. Výrazně se ale liší postoje jednotlivých aktérů k tomu, jak konkrétně postupovat. Hlavní město Praha prosazuje svůj návrh novely živnostenského zákona, strany vládní koalice se naopak přiklánějí k tomu, aby byla problematika řešena vládním návrhem zákona. Ukázala to konference uspořádaná Hospodářskou komorou ČR.

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

16. 03. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.