EUR 24.375

USD 23.139

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 15.1 %

EUR 24.375

USD 23.139

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

25. 01. 2022

0 komentářů

Kdy je splatné nájemné?

 

Pronajímatel si s nájemcem mohou ve smlouvě o nájmu ujednat úhradu nájemného na základě vystavených faktur. V jakém případě je pak nájemné splatné? 

Splatnost nájemného u nájmu bytu podle zákona

Ve smlouvě o nájmu bytu si mohou pronajímatel s nájemce sjednat i jiné platební období nežli měsíc. Podle nového občanského zákoníku, nesjednají-li si smluvní strany jinak, nájemné při nájmu bytu nebo domu je splatné předem na následující měsíc, a to nejpozději do pátého dne příslušného měsíce. Pokud si ovšem strany neujednají pozdější den.

Současně s nájemným má nájemce povinnost zaplatit i zálohy nebo náklady na služby. S nájemcem se lze dohodnout, že pronajímatel nájemné v příslušném období vyfakturuje a nájemce nájemné uhradí na základě faktur.

Smluvní splatnost a fakturace nájemného

Dohodnou-li si strany v nájemní smlouvě fixní datum splatnosti nájemného a zároveň ujednají, že nájemné bude ze strany pronajímatele vyúčtováno formou faktur, platí podle Nejvyššího soudu ČR ujednaná splatnost. Toto pravidlo vyslovil v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 2614/2019.

V uvedeném případě si strany sjednali splatnost nájemného vždy k 20. dni měsíce předcházejícího měsíci, za nějž se nájemné platí, a to na základě faktury vystavené a řádně doručené pronajímatelem nájemci nejpozději 1. den předcházejícího měsíce.

REKLAMA

Pronajímatel podle Nejvyššího soudu nemůže pozdržováním vystavení faktury například prodlužovat promlčecí dobu, během níž by nárok na úhradu nájemného mohl uplatnit u soudu. Nájemce by tak měl platit i bez doručení faktury k datu splatnosti určeném smlouvou.

„Opačný výklad by znamenal, že by se určení splatnosti nájemného konkrétním dnem stalo nadbytečným, a vedl by k nežádoucímu závěru, že porušením své smluvní povinnosti vystavit a doručit fakturu nájemkyni včas (v dostatečném předstihu) by pronajímatel mohl nepřípustně posouvat počátek běhu promlčecí lhůty,“ konstatoval Nejvyšší soud ČR. 

Rozhodující je znění smlouvy

Zásadní bude pro nájemce vždy znění nájemní smlouvy, v níž si strany ujednávají splatnost nájemného.

„Zpravidla platí, že se buď hradí nájemné do určitého data na účet, a pak by i úroky z prodlení nabíhaly již po nezaplacení. Faktura by tak měla spíše účetní charakter. Lze mít ale sjednán i model, kdy by platba byla navázána výhradně na fakturu,“ vysvětluje advokát Ondřej Preuss, zakladatel služby Dostupný advokát.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.31 Aktuální výše Hypoindexu

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%
Historie vývoje


Související články

Nájmy dál porostou. Otázka zní – o kolik?

O nájemní bydlení během pandemie nebyl příliš velký zájem, což se podepsalo na stagnaci či dokonce poklesech nájmů napříč celou zemí. Během posledního roku se ale situace dramaticky změnila. Uvolnění pandemických opatření, vlny přistěhovalců z Ukrajiny, rekordní nedostupnost vlastního bydlení a prudký růst hypotečních sazeb vyvolaly nebývalý zájem o nájemní bydlení, které nyní prudce zdražuje. V Praze […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

02. 12. 2022

Většina podnájemníku se v bytě dlouho nezdrží, a několik dalších zajímavostí k podnájmu

Pronajímaní bytu stojí čas a peníze. Podle průzkumu společnosti UlovDomov.cz na vzorku 2000 spravovaných bytů je 75% pravděpodobnost, že se v bytě v průběhu roku změní podnájemník. Sedm majitelů ze sta musí v průběhu roku řešit vytopení a 13 majitelů ze 100 pak sousedské neshody. Kvůli podnájemníkům provádí v průběhu roku rekonstrukci bytu 6 % majitelů, přičemž u jednoho […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

01. 12. 2022

Nájmy rostou. A budou růst

Nájemní bydlení se dostává na historická maxima. Podle aktuálního vývoje ani návrat ukrajinských domácností zpět na Ukrajinu nebo ochladnutí studentské poptávky nemá na ceny zásadnější vliv. Nájmy totiž zvyšuje poptávka běžných domácností, která je v současnosti 5–7násobná oproti předchozím rokům. Bydlení totiž hledají nejen domácnosti, které nezískaly hypotéku, ale také ti, kteří se stěhují z ekonomických důvodů […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

31. 10. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *