EUR 23.685

USD 22.154

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 12.7 %

EUR 23.685

USD 22.154

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

25. 01. 2022

0 komentářů

Kdy je splatné nájemné?

 

Pronajímatel si s nájemcem mohou ve smlouvě o nájmu ujednat úhradu nájemného na základě vystavených faktur. V jakém případě je pak nájemné splatné?

Loading 

Splatnost nájemného u nájmu bytu podle zákona

Ve smlouvě o nájmu bytu si mohou pronajímatel s nájemce sjednat i jiné platební období nežli měsíc. Podle nového občanského zákoníku, nesjednají-li si smluvní strany jinak, nájemné při nájmu bytu nebo domu je splatné předem na následující měsíc, a to nejpozději do pátého dne příslušného měsíce. Pokud si ovšem strany neujednají pozdější den.

Současně s nájemným má nájemce povinnost zaplatit i zálohy nebo náklady na služby. S nájemcem se lze dohodnout, že pronajímatel nájemné v příslušném období vyfakturuje a nájemce nájemné uhradí na základě faktur.

Smluvní splatnost a fakturace nájemného

Dohodnou-li si strany v nájemní smlouvě fixní datum splatnosti nájemného a zároveň ujednají, že nájemné bude ze strany pronajímatele vyúčtováno formou faktur, platí podle Nejvyššího soudu ČR ujednaná splatnost. Toto pravidlo vyslovil v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 2614/2019.

V uvedeném případě si strany sjednali splatnost nájemného vždy k 20. dni měsíce předcházejícího měsíci, za nějž se nájemné platí, a to na základě faktury vystavené a řádně doručené pronajímatelem nájemci nejpozději 1. den předcházejícího měsíce.

REKLAMA

Pronajímatel podle Nejvyššího soudu nemůže pozdržováním vystavení faktury například prodlužovat promlčecí dobu, během níž by nárok na úhradu nájemného mohl uplatnit u soudu. Nájemce by tak měl platit i bez doručení faktury k datu splatnosti určeném smlouvou.

„Opačný výklad by znamenal, že by se určení splatnosti nájemného konkrétním dnem stalo nadbytečným, a vedl by k nežádoucímu závěru, že porušením své smluvní povinnosti vystavit a doručit fakturu nájemkyni včas (v dostatečném předstihu) by pronajímatel mohl nepřípustně posouvat počátek běhu promlčecí lhůty,“ konstatoval Nejvyšší soud ČR. 

Rozhodující je znění smlouvy

Zásadní bude pro nájemce vždy znění nájemní smlouvy, v níž si strany ujednávají splatnost nájemného.

„Zpravidla platí, že se buď hradí nájemné do určitého data na účet, a pak by i úroky z prodlení nabíhaly již po nezaplacení. Faktura by tak měla spíše účetní charakter. Lze mít ale sjednán i model, kdy by platba byla navázána výhradně na fakturu,“ vysvětluje advokát Ondřej Preuss, zakladatel služby Dostupný advokát.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.32 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%
Historie vývoje


Související články

Jak se může nájemce bránit nesprávnému vyúčtování energií?

Pronajímatel má povinnost zajistit služby související s užíváním bytu, na nichž se s nájemcem dohodne v nájemní smlouvě, jinak služby nezbytné. Tyto služby jsou zpravidla hrazeny ve formě záloh a následně vyúčtovány. Pokud vyúčtování nesplňuje stanovené požadavky, má nájemce několik možností, jak se bránit.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

01. 06. 2023

Nižší ceny nemovitostí přitáhly silnou poptávku

Migrace Pražanů do Středočeského kraje v míře, jaká tu ještě nebyla. Pokračující zlevňování v Brně a na jižní Moravě, kde ceny bytů odmazaly skoro dva roky posledního vývoje a nepřestaly hledat dno své aktuální cenové Macochy. Ale také obtížně prodejné nekvalitní nemovitosti a tvrdý propad cen kdysi drahých druhých domovů v rekreačních oblastech. Tak by se ve zkratce […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Pixabay

04. 05. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *