Čtvrtek 12. prosince. Svátek má Simona.

Máte kontokorent či kreditní kartu? Vypovědět je můžete kdykoli

Zbyněk Drobiš

Zákon o spotřebitelském úvěru poskytuje spotřebiteli některé právní instrumenty k ochraně jeho práv. Jedním z práv spotřebitele je právo na výpověď spotřebitelského úvěru sjednaného na dobu neurčitou. Jak zákon upravuje tuto problematiku?

Výpověď spotřebitelského úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru stanovuje, že spotřebitel je oprávněn kdykoliv vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou (např. kontokorentní úvěr, úvěr na kreditní kartě apod.), a to s okamžitou účinností, pokud nebyla sjednána výpovědní lhůta. Zákon dále deklaruje, že pokud byla výpovědní lhůta sjednána, nesmí být delší než 1 měsíc.

Výpověď spotřebitelského úvěru na dobu neurčitou nesmí být věřitelem zpoplatněna, tudíž věřitel není oprávněn spotřebitele sankcionovat za využití tohoto svého práva. Ačkoliv zákon přímo nestanovuje povinnost písemné formy výpovědi, právní výklady se přiklánějí k písemnému podání výpovědi, kterou taktéž doporučujeme.

Samozřejmě, pokud spotřebitel v okamžiku učinění výpovědi čerpá spotřebitelský úvěr, je povinen jej splatit dle sjednaných podmínek nebo neprodleně po nabytí účinnosti výpovědi. Doporučujeme při učinění výpovědi vykomunikovat s věřitelem lhůtu ke splacení spotřebitelského úvěru.

Tip: Zákon o spotřebitelském úvěru poskytuje spotřebiteli právo na předčasné splacení spotřebitelského úvěru. Jakým způsobem zákon upravuje tuto problematiku? Jak může spotřebitel své právo uplatnit?

Právo věřitele k výpovědi

Věřitel je oprávněn, je-li to sjednáno ve smlouvě, ukončit spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou písemnou výpovědí, a to v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, jak dále stanovuje zákon o spotřebitelském úvěru. Věřiteli je tedy taktéž dáno právo k učinění výpovědi spotřebitelského úvěru sjednaného na dobu neurčitou, avšak je-li tak sjednáno ve smlouvě. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než 2 měsíce, což by mělo poskytnout spotřebiteli dostatek času opatřit si peněžní prostředky na splacení např. od jiného věřitele.

Tip: Zákon o spotřebitelském úvěru umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Jakým způsobem zákon o spotřebitelském úvěru upravuje tuto problematiku?

Legislativní vývoj

Evropským legislativním trendem je zvýšená míra ochrany práv spotřebitele. Uvidíme, jaký bude další vývoj v problematice spotřebitelských úvěrů.

Vzhledem ke složitosti problematiky doporučujeme v případě nejasností ohledně výpovědi spotřebitelského úvěru a s tím spojených nákladů či při sporu s věřitelem konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Tip: Česká obchodní inspekce je jedním z dozorových orgánů v oblasti spotřebitelských úvěrů, přečtěte si rozhovor s Jiřím Fröhlichem: 

Anketa: Využíváte kreditní karty?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *